+ CSPB +

Najnowsze artykuły

Mądrość Ojców Pustyni #4

Ojcowie pustyni

Powiedział abba Dulas: „Jeżeli nieprzyjaciel nas przymusza do porzucenia milczenia, nie...

Więcej

Towarzyszenie duchowe w tradycji Ojców Pustyni

Ojcowie pustyni

Maksymilian Nawara OSB (ur. 1979 r.) – benedyktyn lubiński, dr patrologii. Śluby monastyczne...

Więcej

Jesteśmy wolni, mimo że zniewoleni

Liturgia

Prawda jest niezależna od nas. Ona jest wolna, bo nie należy do nikogo, lecz jest wspólna dla...

Więcej

Co ja mam robić?

Blog Ojca Leona

Dobrą radę daje, jak zwykle, sam Jezus. Najpierw mówi, trzeba kochać Boga. Starać się o taką...

Więcej

Trudności się spiętrzyły, a ty chcesz odejść od podjętej decyzji?

Liturgia

Jeśli przyłożyłeś rękę do pługa, tym bardziej Jemu ufaj. Sam daleko nie zajdziesz. Z Nim...

Więcej

Poznaj duchowe źródła depresji

Osiem duchów zła

Acedia jest doświadczeniem duchowym ogarniającym całą duszę i z tej racji żadne cząstkowe...

Więcej

Modlitwa Jezusowa uczy pokory

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa daje nam solidny fundament, bo prowadzi do pokory. Sama w sobie jest pokorna....

Więcej

Bóg pierwszy nas szuka i pragnie, byśmy Go pragnęli

Liturgia

Lękamy się potępienia, na które zasłużyliśmy. Nasz lęk wynika z wyobrażenia sobie Bożej...

Więcej

To, co dobre, nie może koegzystować z tym, co złe

Ojcowie pustyni

Diabeł jest żywo zainteresowany tym, byśmy do świętych miejsc, także do kościoła, nie...

Więcej
Słuchaj, synu, nauk mistrza...

Święty Benedykt i jego "Reguła"

Zrozumieć Wielki Post według „Reguły” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła.

Więcej

Komentarz do „Reguły” św. Benedykta / Rozdział 73

Święty Benedykt i jego Reguła

Jeśli więc śpieszysz do ojczyzny niebieskiej, przestrzegaj najpierw z pomocą Chrystusa tej ...

Więcej

Rozważania nad „Regułą” św. Benedykta / część 20

Święty Benedykt i jego Reguła

Jak powiedział kiedyś jeden z braci na zebraniu wspólnotowym, że kocha wspólnotę, chociaż nie ...

Więcej

Komentarz do „Reguły” św. Benedykta / Rozdziały: 68, 71

Święty Benedykt i jego Reguła

Jeśli jakiś brat otrzymałby polecenia trudne lub zgoła niemożliwe do wykonania, niechaj ...

Więcej

Bądź na bieżąco,
dołącz do naszej
listy mailingowej

Zapisz się do naszego newslettera. Planujemy codzienną wysyłkę. Nie będzie to tylko wiadomość z informacją o naszych produktach, ale chcemy również dzielić się fragmentami treści monastycznych (apoftegmaty, pisma ascetyczne itp.) oraz informować o nowych artykułach i konferencjach audio.

Na początku było słowo...

Pismo Święte

Głos ludzki musi umrzeć i oczyścić się w milczeniu

Pismo Święte

Duch Święty zszedł i powstało życie wspólne. On daje zdolność scalania. Utrzymanie życia wspólnego jest triumfem nad rozdarciem w świecie. Dlatego też Kościół ceni je wysoko.

Więcej

Ogień – objawienie natury i mocy Ducha Świętego

Pismo Święte

Warto popatrzeć na te cztery żywioły, które w nas są, które nas otaczają, według pierwotnej ...

Więcej

Usłyszeć Słowo Boże. Posłuchaj refleksji liturgicznych

Pismo Święte

Istnieje lectio divina, czyli takie czytanie Słowa Bożego, w którym chodzi o odczytanie tego, ...

Więcej

Gdy Słowo staje się ogniem. O Bożym czytaniu Pisma Świętego

Pismo Święte

Antoni Leńczowski OSB – pochodzi z Wrocławia. Do klasztoru wstąpił w 2014 r., śluby wieczyste ...

Więcej

Wspieraj nas

U tych, którzy czytają czy słuchają naszych materiałów, zarówno dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, jak i na kanale YouTube lub innych platformach podcastowych, mogą zrodzić się pytania o sposób, w jaki można nas wesprzeć… Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.Nowości
i recenzje

Słuchaj, synu, nauk mistrza i nakłoń [ku nim] ucho swego serca. Napomnienia łaskawego ojca przyjmuj chętnie i wypełniaj skutecznie… (Reguła św. Benedykta, Prolog)

Msza Święta jako Wydarzenie

Nowości i recenzje

Zadaję, także sobie, pytanie, czy uczestniczę w tym Wydarzeniu, jakim jest Msza Święta, mogąc ją śledzić jedynie na ekranie mojego komputera?

Więcej
Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony!

Liturgia

Trudności się spiętrzyły, a ty chcesz odejść od podjętej decyzji?

Liturgia

Jeśli przyłożyłeś rękę do pługa, tym bardziej Jemu ufaj. Sam daleko nie zajdziesz. Z Nim jest możliwe pokonanie każdej niemożliwości.

Więcej

Bóg pierwszy nas szuka i pragnie, byśmy Go pragnęli

Liturgia

Lękamy się potępienia, na które zasłużyliśmy. Nasz lęk wynika z wyobrażenia sobie Bożej ...

Więcej

Wybieramy: albo ten świat, albo Chrystusa

Liturgia

Krzyża nie należy mylić ze zwykłymi trudnościami związanymi z życiem, co bardzo często się ...

Więcej

Chcesz iść za Nim? To ufaj Mu zawsze

Liturgia

Doświadczenie osobiste Jego obecności jest ważniejsze niż regułki. Jeśli wierzysz regułkom, ...

Więcej

Słuchaj
konferencji
Subskrybuj
nasz kanał
YouTube

(Visited 186 337 times, 14 visits today)
Zamknij