+ CSPB +

Najnowsze artykuły

Lectio Divina #15 Piąte przykazanie i nakaz pojednania / Mt 5,21–26 /

Pismo Święte

Jak to się dzieje, że jest możliwe spotkanie Boga i człowieka? W jakich warunkach ono się...

Więcej

Zbawienie dzięki cierpliwości…

Fragmenty audio

Był pewien starzec, pijak, który robił dziennie jedną matę, sprzedawał ją w sąsiedniej...

Więcej

Prawdziwa pokora

Ojcowie pustyni

Kiedyś abba Makary szedł od bagna do celi niosąc liście i spotkał na drodze diabła, który...

Więcej

Apoftegmaty Ojców Pustyni. Św. Antoni Wielki #10

Fragmenty audio

Starzec zwrócił się do swego ucznia: „Ugotuj im trochę kaszki, bo są chorzy”. A im...

Więcej

I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Jeśli moim celem jest spełnienie nakazu Chrystusa, po prostu z miłości do Niego – to będę...

Więcej

Bardzo walczę z pożądliwością i ryzykuję, że dojdę do rozpaczy…

Ojcowie pustyni

Nie poddawaj się, bracie, ani nie wpadaj w rozpacz, jest to bowiem dla diabła wielką radością....

Więcej

Każdy jest powołany do świętości

Blog Ojca Leona

Czy oglądając tydzień temu uroczystości w Warszawie, zastanawialiśmy się nad tym, co to jest...

Więcej

Bogactwo niesie złudzenia

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa jest wolna od jakiejkolwiek żądzy. W niej nie jest ważne posiadanie czegoś,...

Więcej

Największą przeszkodą w naszym spotkaniu się z Bogiem są nasze oczekiwania

Liturgia

Największą przeszkodą w naszym spotkaniu się z Bogiem są nasze oczekiwania. One blokują nas...

Więcej
Słuchaj, synu, nauk mistrza...

Święty Benedykt i jego "Reguła"

Rozważania nad „Regułą” św. Benedykta / część 13 /

Święty Benedykt i jego Reguła

Jest to rozdział otwierający tzw. cykl doktrynalny, w którym mamy opis, w jaki sposób powinni mnisi funkcjonować w klasztorze i jakie mają do tego narzędzia. W rozdziałach tych położony jest nacisk na indywidualną drogę każdego człowieka do Pana Boga, aby coraz lepiej Mu służyć.

Więcej

IX-XII stopień pokory

Święty Benedykt i jego Reguła

Święty Benedykt zaczął swą naukę o pokorze od bojaźni, a skończył ją na miłości. Rozdział 7 ...

Więcej

VI-VIII stopień pokory

Święty Benedykt i jego Reguła

Najlepszym środkiem, by odzyskać świeży zapał, jest udział w życiu wspólnoty, wykonywanie ...

Więcej

IV i V stopień pokory

Święty Benedykt i jego Reguła

Mimo woli mogą się nam cisnąć na usta słowa: „Za ciężko!”. Tak, jest ciężko, ale krzyż trzeba ...

Więcej

Bądź na bieżąco,
dołącz do naszej
listy mailingowej

Zapisz się do naszego newslettera. Planujemy codzienną wysyłkę. Nie będzie to tylko wiadomość z informacją o naszych produktach, ale chcemy również dzielić się fragmentami treści monastycznych (apoftegmaty, pisma ascetyczne itp.) oraz informować o nowych artykułach i konferencjach audio.

Na początku było słowo...

Pismo Święte

Biblia jak pocisk. Jak walczyć z myślami?

Ojcowie pustyni, Pismo Święte

Walka z demonami poprzez cytaty biblijne jest zatem naśladowaniem Chrystusa. Warto podkreślić ten głęboko biblijny aspekt nauczania Ewagriusza i odwołanie się do Chrystusa, Eklezjastesa, Salomona i Dawida.

Więcej

Psałterz: początek i koniec. Psalm 150

Pismo Święte

Myślę, że w naszych czasach, gdy jesteśmy coraz bardziej skupieni na sobie, żyjemy coraz ...

Więcej

Psałterz: początek i koniec. Psalm 1

Pismo Święte

Świętość to mądrość. Tutaj trzeba bardzo mocno to podkreślić, to nie jest tak, że jest mądrość ...

Więcej

Lectio Divina #14 Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić / Mt 5,17–20 /

Pismo Święte

Kiedy czytamy historie nowotestamentalne, o ludziach, którzy się nawracali – np. o św. Pawle, ...

Więcej

Wspieraj nas

Tyniecki klasztor, założony bez mała 1000 lat temu i nadal wypełniający cele, dla których 1000 lat temu powstał, jest wciąż takim miejscem, gdzie ludzie przychodzą, aby odnaleźć podstawowe wartości i odkryć na nowo wartość spotkania: z dziedzictwem historii, kulturą, pięknem krajobrazu, ale też z własną przeszłością, z drugim człowiekiem, a ostatecznie z samym Bogiem.
/ Szymon Hiżycki OSB, opat tyniecki /

Módl się nieustannie

Modlitwa Jezusowa

Modlitwa Jezusowa uczy pozostawania na tym, co małe

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa uczy nas pozostawania na tym, co małe. To zwykłe trwanie, bez oczekiwania doznania szczególnych wrażeń duchowych, cielesnych czy emocjonalnych. To umiejętność wdzięczności za obecność Tego, którego się przywołuje w modlitwie.

Więcej

Nowości
i recenzje

Słuchaj, synu, nauk mistrza i nakłoń [ku nim] ucho swego serca. Napomnienia łaskawego ojca przyjmuj chętnie i wypełniaj skutecznie… (Reguła św. Benedykta, Prolog)

Trójgłos o medytacji

Nowości i recenzje

Dla mnie tą jedną, najbardziej odpowiednią formą medytacji, jest Modlitwa Jezusowa. Dlaczego? To medytacja bazująca na słowach Pisma Świętego…

Więcej
Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony!

Liturgia

Stracić i zachować

Liturgia

Boję się często tej Ewangelii, często nie rozumiem jej, a potem mam chwile, że namiętnie recytuję ją z pamięci. Stracić życie to chyba jak urodzić się na nowo, zobaczyć, że na ruinach naszego życia powstaje coś nowego, a śmiertelna rana, którą nosimy w sercu, ostatecznie daje życie…

Więcej

Delikatność Jezusa

Liturgia

Służenie innym, dobre uczynki, pomoc tym, którym nikt pomóc nie chce… Podejmując się tego ...

Więcej

Teologia i sens Jutrzni

Liturgia

Jutrznia jest przede wszystkim celebrowana, aby nam przypominać tajemnicę Zmartwychwstania ...

Więcej

Rola serca

Liturgia

Deklaracja czysto słowna jest jak środek przeciwbólowy – działa szybko i krótko. Zwrócenie się ...

Więcej

Słuchaj
konferencji
Subskrybuj
nasz kanał
YouTube

(Visited 125 811 times, 133 visits today)
Zamknij