Czytelnia

Modlitwa jest relacją, a nie pojedynczą czynnością…

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Modlitwa jest relacją, a nie pojedynczą czynnością; a nasza relacja z Bogiem powinna obejmować całe nasze życie, a już zwłaszcza stosunek do bliźnich, których nam dano jako widzialnych przedstawicieli Niewidzialnego, żebyśmy mogli okazać Mu miłość.

Więcej

Źródło wewnętrznej siły. Słowo o modlitwie

Duchowość monastyczna

Właściwym fundamentem modlitwy nie jest wyobrażenie sobie jakiejś sytuacji przeszłej, aby się pobudzić do żywszych uczuć...

Więcej

Śmiech, łzy i humor mnichów egipskich

Historia, Ojcowie pustyni

Czy mamy zatem sądzić, że mnisi egipscy byli podobni do Pambo, jednego z wielkich mnichów z Nitrii, o którym mówiono, że nigdy się...

Więcej

Opactwo tynieckie wczoraj i dziś

Blog Ojca Leona

Przebywam w klasztorze tynieckim już ponad 65 lat. Z takiej perspektywy patrzę na mury naszego kościoła i klasztoru. Kościół odzyskuje dawny blask. Obraz Matki Boskiej powrócił do swojego pierwotnego miejsca, do „ciemnej” kaplicy.

Więcej

Miłość wychodząca naprzeciw… O istocie powołania

Duchowość monastyczna

Całe działanie łaski Bożej idzie w tym kierunku, żeby wychować dziecko Boże o delikatnym sumieniu, jeśli chodzi o stosunek do jego...

Więcej

Straż serca. Św. Izajasz Anachoreta o tajemnicach życia duchowego

Filokalia

Św. Izajasz Anachoreta proponuje podjęcie dzieła czujności, straży serca, która stanie się z biegiem czasu istotnym elementem nauki...

Więcej

Zdobywanie Królestwa Bożego (2)

Duchowość monastyczna

Maksymilian Nawara OSB (ur. 1979 r.) – benedyktyn lubiński, dr patrologii. Śluby monastyczne złożył w 2000 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 2008 r.

Więcej

Co Pan Bóg chce nam przekazać przez tę historię?

Blog Ojca Leona

Wielki dzień! 23. Niedziela zwykła po Zesłaniu Ducha Świętego. Wieś Markowa, leżąca na terenie rzeszowszczyzny, a wraz z nią cała...

Więcej

Zdobywanie Królestwa Bożego (1)

Duchowość monastyczna

Maksymilian Nawara OSB (ur. 1979 r.) – benedyktyn lubiński, dr patrologii. Śluby monastyczne złożył w 2000 r. Święcenia...

Więcej

Intensywny kurs chorału gregoriańskiego (on-line)

Chorał gregoriański

Kurs online jest uzupełniony o stacjonarne próby scholi dla początkujących, które będą miały miejsce przy kościele benedyktynek-sakramentek w Warszawie.

Więcej
Zamknij