Czytelnia

Środki zaradcze przeciwko acedii – duchowej depresji / część 3

Osiem duchów zła

Wiele z przytoczonych przez Ewagriusza urywków Biblii to w rzeczywistości krótkie akty strzeliste. Tradycja Kościoła Wschodniego rozwinęła później z tej prostej zasady tak zwaną modlitwę Jezusową…

Więcej

Prawdziwa wartość

Ojcowie pustyni

A ci, którzy obok siedzieli, powiedzieli: „Abba, dlaczego mu nie odpowiedziałeś?” Odrzekł abba Pojmen: „To nie moja sprawa: bo ja...

Więcej

Niedzielne i świąteczne śpiewy chorałowe w wykonaniu scholi benedyktynów tynieckich #5

Chorał gregoriański

Chorał gregoriański swoją nazwę zawdzięcza papieżowi Grzegorzowi Wielkiemu (590-604)....

Więcej

Cud powrotu

Liturgia

W tradycji ikonograficznej Chrzciciela często przedstawia się jako orędownika – stoi wraz z Maryją przed obliczem Chrystusa Sędziego i modli się za grzeszną ludzkość. Adwent jest takim czasem, w którym mamy zająć miejsce obok Jana i modlić się za cały świat, aby przygotował się na przyjście Pana.

Więcej

Nadstawić drugi policzek…

Fragmenty audio

Człowiek, który był dręczony przez ducha nieczystego, cały spieniony, uderzył w twarz pewnego mnicha, starca pustelnika. Starzec zaś...

Więcej

Modlitwa Jezusowa jest wyborem rozumnym i ukierunkowanym na dobro

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa jest wyborem rozumnym, przemyślanym i ukierunkowanym na dobro. To chęć poznawania Boga, coraz bardziej i głębiej......

Więcej

Spotkać Boga w bliźnim. Świadectwo życia chrześcijańskiego

Duchowość monastyczna

Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła.

Więcej

Przestrzega nas św. Benedykt, że próżnowanie jest nieprzyjacielem duszy…

Duchowość monastyczna

Zasada powinna być zasadą. Pracujemy, aby Bóg był zadowolony, chwalony, więc pewna swoboda jest niezbędna......

Więcej

Komentarze do “Reguły” św. Benedykta

Czytaj

Raz w tygodniu chcemy publikować dla wszystkich zainteresowanych zestawienia literatury monastycznej, zarówno tej źródłowej, jak i...

Więcej

Trzy postawy chrześcijanina. Być radosnym

Duchowość monastyczna

Modlitwa to owoc radości, ponieważ widzę Boże działanie w moim życiu, widzę Jego łaskę i prowadzenie, widzę Jego obecność. To spojrzenie pełne wiary nie może zresztą rodzić czegoś innego, jak tylko radość i dziękczynienie.

Więcej
Zamknij