Czytelnia

Kontemplacja na górze według Kasjana

Duchowość monastyczna

Wśród tekstów podstawowych w pierwszym rzędzie znajdujemy w początku V wieku „Konferencje” Jana Kasjana. Św. Benedykt zaleca je do czytania; obfitość kopii rękopiśmiennych i liczne cytaty świadczą o nie ustającym wpływie tego dzieła.

Więcej

Komentarz do „Reguły” św. Benedykta / Rozdziały: 60, 61, 62, 63

Święty Benedykt i jego Reguła

Kiedy ktoś ze stanu kapłańskiego prosi o przyjęcie do klasztoru, nie należy zbyt szybko się zgadzać....

Więcej

Pałacem Chrystusa jest serce (1)

Duchowość monastyczna

Nasze doświadczenie mówi, że jesteśmy może stajnią, albo czymś jeszcze gorszym, ale na pewno nie pałacem. Tutaj kluczowe pozostaje...

Więcej

Rozważania nad „Regułą” św. Benedykta / część 19

Święty Benedykt i jego Reguła

Praca nad sobą, odnowienie naszego serca powinno odbywać się w pełnym zawierzeniu Bogu, zawierzeniu w skruszonym sercu. Wskazuje też by trud ten podjąć z własnej woli, z radością i ofiarować go Bogu.

Więcej

Zrozumieć Ojców Pustyni

Ojcowie pustyni

Myślę, że wszyscy moglibyśmy opisać historię, jak kiedyś byliśmy w kropce, na jakimś zakręcie życiowym, i szukaliśmy rady u...

Więcej

Sprawdzianem tego, czy nasza miłość jest na wzór Chrystusa, jest miłość nieprzyjaciół…

Liturgia

Jeżeli dajemy sobie odebrać miłość przez zaszczepienie w naszym sercu nienawiści, zwycięża nas zło. Wtedy nie możemy już...

Więcej

Pan zna nasze słabości. Pozwala nam zawsze zaczynać od nowa, znajdzie plan awaryjny

Blog Ojca Leona

Każdy ma przez Pana Boga dane miejsce, czas i warunki akcji i jest pouczony przez samego Pana Boga, Najlepszego Reżysera, jak ma grać.

Więcej

Przy stole Słowa. 5. Niedziela Wielkanocna (rok C): Wiekuista nowość

Liturgia

Jako uczniowie Chrystusa winniśmy być ludźmi „od zmartwychwstania”, w które zostaliśmy wszczepieni w chwili naszego chrztu......

Więcej

Modlitwa Jezusowa uczy nas prawdy o grzechu

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa ma uwalniać człowieka od gniewu i od grzechu. To zwrócenie się w stronę Chrystusa, który jest naszym pokojem. Nie...

Więcej

Zrozumieć logikę pokusy. Poznaj osiem duchów zła

Osiem duchów zła

Duchowa walka z demonem obżarstwa dotyczy nie samego jedzenia, ale koncentruje się na zdrowiu i trosce o fizyczne przetrwanie.

Więcej
Zamknij