Czytelnia

Modlitwa Jezusowa uwalnia od pożądania

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa polega na trwaniu, a nie na pożądaniu. W niej niczego się nie pożąda, niczego się nie oczekuje, niczego się nie spodziewa. Nie ma w niej żadnego interesu. To miłosne bycie przy Osobie ukochanej. To bycie razem, bycie w relacji, to zjednoczenie, to miłowanie, to poznanie.

Więcej

Nowy początek

Liturgia

A Jezus mówi zupełnie coś innego: „Stając wobec tego wydarzenia, uwierzcie, że czas się wypełnił, że bliskie jest Królestwo...

Więcej

Intuicja wiary

Święty Benedykt i jego Reguła

Mąż zaś Boży, skoro przybył już do wybranego miejsca, znalazł tam sobie bardzo ciasną pieczarę, gdzie mieszkał przez trzy lata, a...

Więcej

Wymknij się sidłom nieprzyjaciela

Ojcowie pustyni

Powiedział abba Antoni: „Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpostarte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem: «A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mówiący do mnie: «Pokora»” .

Więcej

Nic nie jest warte grzechu

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Człowiek ma często tendencję do prowadzenia z Panem Bogiem swoistej buchalterii przekroczeń i aktów posłuszeństwa, przy czym często...

Więcej

Usłyszeć Słowo Boże. Codzienny newsletter z rozważaniami liturgicznymi

Liturgia, Pismo Święte

Nieco historii… Przez wiele lat ojciec Włodzimierz Zatorski OSB wysyłał dla wszystkich chętnych swoje rozważania liturgiczne na...

Więcej

Trzeba żyć wiarą a nie uczuciem

Duchowość monastyczna

Bóg się nie zmienia. Jak Cię umiłował od początku, tak i teraz Cię miłuje miłością niezawodną, bo jednym z głównych atrybutów Bożych, na który Pismo Święte stawia akcent, jest Jego wierność niezawodna. Potrzebna Ci jest więc przede wszystkim wiara prosta, mocna i konsekwentna.

Więcej

Mądrość w przypowieściach

Duchowość monastyczna, Pismo Święte

Tego, co najcenniejsze, co jedynie jest ważne w życiu, nie można traktować jak każdej innej rzeczy, która jest albo jej nie ma, co...

Więcej

Bóg nie ogranicza się do przemawiania tylko przez wewnętrzny głos sumienia

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Za dużo już ma doświadczenia i za dobrze wie, jak potrafimy sumienia nie słuchać, zneutralizować je albo je tak ukształtować, żeby...

Więcej

Wobec tajemnicy istnienia / Psalm 97

Pismo Święte

Dlaczego należy się cieszyć i radować z powodu panowania Boga? Sama Jego wszechmoc nie byłaby dla człowieka wystarczającym powodem do radości. Jego ponadświatowa potęga może przerażać i budzić trwogę (zob. Hi 9,2–24).

Więcej
Zamknij