Czytaj

Mądrość Ojców Pustyni. Publikacje źródłowe i opracowania

Czytaj

Mówił abba Makary: „Kiedy byłem młody odczuwałem w celi zniechęcenie i wyszedłem na pustynię mówiąc do swoich myśli: «Tego, kogo spotkam, zapytam, aby mi dopomógł»…

Więcej

Komentarze liturgiczne

Czytaj

Cóż prostszego od wyboru: oczywiście życie! Kto by wybierał śmierć?! Ale właśnie takiego wyboru kiedyś człowiek dokonał i do...

Więcej

Publikacje źródłowe i opracowania na temat ośmiu duchów zła

Czytaj

Nie patrz ani na prawo, ani na lewo , lecz w każdej sprawie trzymaj się środka. Zbadaj swe myśli, czy są w zgodzie z bojaźnią...

Więcej

Komentarze do “Reguły” św. Benedykta

Czytaj

Kto się nie wywyższa, nie ma problemu z milczeniem, bo nie ma ambicji udowodnienia, że ma rację, albo wyjaśnienia do końca, co właściwie chciał powiedzieć, kiedy go nie zrozumiano…

Więcej

“Reguła” i biografia św. Benedykta z Nursji (ok. 480-547)

Czytaj

Był mąż, z łaski Bożej i z imienia „Błogosławiony” (Benedictus), którego życie przepełniała świętość. Od dzieciństwa...

Więcej
Zamknij