Duchowość monastyczna

Wiara nie jest tym samym co światopogląd

Duchowość monastyczna

W naturze miłości bowiem jest delikatność, w naturze miłości jest, że ona prosi o przyjaźń, lecz do niej nie zmusza, puka do drzwi, lecz ich nie wyważa. W naturze miłości jest, że chce być przyjęta jedynie przez akt zupełnie wolny, a więc przez akt miłości. Ale z tego wynika, że może być również odrzucona…

Więcej

Milczeć, aby usłyszeć / Konferencja 3

Duchowość monastyczna

Nawet jeżeli coś głupiego „chlapniemy” i ktoś nas skrytykuje, zaczynamy bronić swojej wypowiedzi. W ten sposób myśl może stać...

Więcej

O walce duchowej

Duchowość monastyczna

Tymczasem ci, którzy dążą do doskonałości, powinni się ze wszelkich sił starać, aby jako zbawiennie surowi raczej uczyli się nie...

Więcej

Do braci z eremu

Duchowość monastyczna

Najpierw więc należy zauważyć, bracia moi, i wszelkimi wysiłkami zapamiętać, że jeśli ktoś nie zasłuży na to, by natchnęła go łaska Ducha Świętego, to choćby się wysilał, choćby się wydawało, że do czasu czyni postępy, nigdy jednak nie zdoła w pełni wznieść się ku czynieniu dobra ani wydać owocu dzieła miłego Bogu.

Więcej

Milczeć, aby usłyszeć / Konferencja 2

Duchowość monastyczna

Niestety jesteśmy często niepoważni w swoich wypowiedziach, mówimy byle co, powtarzamy zasłyszane wypowiedzi, „chlapiemy” słowem...

Więcej

Milczeć, aby usłyszeć / Konferencja 1

Duchowość monastyczna

Przez nieustanne gadanie chcemy coś zagłuszyć, chcemy narzucić sobie i innym widzenie i odczuwanie siebie i świata zgodne z naszymi...

Więcej

Tradycje benedyktyńskie

Duchowość monastyczna

Chociaż obecnie istniejące opactwa, tak męskiej, jak i żeńskiej gałęzi zakonu, wcale nie są podobne do fundacji św. Benedykta na Monte Cassino, to jednak są autentycznymi przedstawicielami benedyktyńskiej idei mniszej i nie różnią się zasadniczo od swych poprzedników z VI w.

Więcej

Władza przełożonego a wola Boża

Duchowość monastyczna, Święty Benedykt i jego Reguła

Kiedy przyjrzymy się apoftegmatom Ojców Pustyni, dostrzeżemy, że święci starcy często wydawali swym uczniom polecenia zaprzeczające...

Więcej

Tyniecka Droga Krzyżowa. Rozważania ojca Włodzimierza Zatorskiego OSB

Duchowość monastyczna

Idźmy tą drogą jako uczniowie, którzy chodzili za Panem Jezusem przez 3 lata, słuchali Jego nauki, widzieli w Nim Mesjasza i wiele...

Więcej

Św. Hildegarda z Bingen. Wizja XI: Ostatnie dni i upadek Antychrysta

Duchowość monastyczna

Niemal wszystkie objawienia, przepowiednie i proroctwa ostatniego tysiąca lat mówią o końcu świata i starają się interpretować współczesne im znaki czasu zwiastujące przyjście wpierw Antychrysta, a następnie oczyszczające ponowne przyjście Chrystusa.

Więcej
Zamknij