Duchowość monastyczna

Pytania do św. Bazylego Wielkiego (1) Jaka jest miara powściągliwości?

Duchowość monastyczna

Nie możemy bowiem omówić w tym wywodzie poszczególnych przypadków, lecz możemy ująć tylko te, które dotyczą powszechnego, czyli ogólnego zarządzenia.

Więcej

Droga ku wewnętrznej wolności

Duchowość monastyczna

Duchowe pisma niosą cenne wskazówki, jak kochać i doceniać to, co mamy, jak w pełni oddać się Chrystusowi, jak pielęgnować...

Więcej

W drodze ku Bogu… Refleksje bł. Pawła Giustinianiego o kontemplacji, modlitwie i cnotach

Duchowość monastyczna

Błogosławiony Paweł Giustiniani, wybitny myśliciel i mistrz życia duchowego, pozostawił po sobie bogaty zbiór pism, które do dziś...

Więcej

Przedsmak życia kontemplacyjnego

Duchowość monastyczna

Do tej szczęśliwości, na którą należy sobie zasłużyć, tęskni ten, kto kontemplując rzeczy przyszłe wyrzeka się teraźniejszych.

Więcej

Zjednoczenie z Bogiem: rozważania o świętości i modlitwie

Duchowość monastyczna

Wybrane myśli przedstawiają głębokie refleksje na temat duchowości, świętości, modlitwy i walki duchowej. Każdy z tych fragmentów...

Więcej

Modlitwa i wytrwałość – droga do Bożego pokoju

Duchowość monastyczna, Ojcowie pustyni, Osiem duchów zła

Ewagriusz z Pontu, ojciec wczesnego monastycyzmu, był mistrzem życia duchowego i doświadczonym wojownikiem duchowym. Z jego mądrości...

Więcej

O istocie życia kontemplacyjnego: oglądanie Boga jako cel ostateczny człowieka

Duchowość monastyczna

Nie ulega wątpliwości, że w życiu obecnym – tak pełnym nędzy i błędów – nie można oglądać Boga takim, jaki jest…

Więcej

Dlaczego trzeba się modlić? Gniew i modlitwa: walka o prawdziwe widzenie siebie i świata

Duchowość monastyczna, Ojcowie pustyni, Osiem duchów zła

Pontyjczyk mówił, że człowiek, a dokładnie dusza ludzka, składa się z dwóch części: rozumnej i nierozumnej......

Więcej

Dążenie do doskonałości… Refleksje nad drogą duchową

Duchowość monastyczna

W duchowej literaturze, która porusza kwestie życia wewnętrznego i relacji człowieka z Bogiem, odnajdujemy liczne wskazówki. Te teksty...

Więcej

Droga paschalnego zawierzenia. Duchowa podróż Matki Mechtyldy od Najświętszego Sakramentu

Duchowość monastyczna

Dwie uroczystości wielkanocne spinają klamrą całe życie Matki Mechtyldy…

Więcej
Zamknij