Duchowość monastyczna

Benedyktynka świadkiem wcielonej Mądrości

Duchowość monastyczna

Bernard Sawicki OSB – absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (teoria muzyki, fortepian). Od 1994 r. profes opactwa tynieckiego, gdzie w r. 2000 przyjął święcenia kapłańskie, a w latach 2005-2013 był opatem.

Więcej

Spowiedź. Sakrament pojednania

Duchowość monastyczna

Konrad Małys OSB – studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia...

Więcej

Modlitwa wyrasta z łagodności i wolności od gniewu

Duchowość monastyczna, Ojcowie pustyni

Mimo, że "Reguła" nie zawiera wskazówek dotyczących modlitwy, to jednak w ostatnim rozdziale przypomina, że „kto śpieszy do...

Więcej

Żadna kobieta nie jest tylko kobietą. Edyty Stein studium o kobiecie

Duchowość monastyczna

Konrad Małys OSB – studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista.

Więcej

Ciężko żyć bez Pana Boga…

Duchowość monastyczna

Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego...

Więcej

Wielu z nas bulwersuje myśl, że Bóg dopuszcza, abyśmy byli kuszeni

Duchowość monastyczna

Chcielibyśmy w ogóle nie mieć problemów z pokusami. To one leżą u początków grzechu, a co za tym idzie są powodem upadku i...

Więcej

Problem umartwienia zewnętrznego

Duchowość monastyczna

Problem umartwienia zewnętrznego nie jest wcale łatwy do należytego rozwiązania. Stosunkowo łatwo jest go rozwiązać, gdy chodzi o rzeczy, których można się wyrzec całkowicie. Można zrezygnować z papierosów, można odmówić sobie napojów alkoholowych…

Więcej

Drogowskazy duchowe Ojców Pustyni

Duchowość monastyczna, Ojcowie pustyni

Jednymi z najpopularniejszych tekstów, które dla pokoleń mnichów stanowiły drogowskaz poszukiwań duchowych, są apoftegmaty (tj....

Więcej

Przygotowanie do Bożego Oficjum

Duchowość monastyczna, Liturgia

Jednym z celów liturgii godzin jest ożywienie modlitwy osobistej. W rozumieniu pierwszych mnichów recytacja psalmów nie była sama w...

Więcej

Duchowość monastyczna dla człowieka żyjącego w świecie

Duchowość monastyczna

Człowiek, który zdecydował się czerpać z bogactwa tradycji monastycznej, powinien przygotować się na brak szybkich i efektownych owoców swego wysiłku oraz nie zniechęcać się trudnościami, które na pewno napotka, gdy minie pierwszy entuzjazm.

Więcej
Zamknij