Filokalia

Św. Izajasz Anachoreta: „Proszę cię: nie puszczaj swojego serca samopas…”

Filokalia, Fragmenty audio

W czasie modlitwy należy przez pobożny odpór wypędzać z serca napad myśli, żebyśmy nigdy nie odkryli, że zwracamy się do Boga jedynie ustami, ale w sercu myślimy o czymś wstrętnym.

Więcej

Medytacja w „Filokalii”

Filokalia

Na początek warto nadmienić, że w tradycji chrześcijańskiej medytacja jest określana zwykle jako częste powtarzanie w myślach lub...

Więcej

Pseudo-Antoni Wielki: „Łagodność i panowanie nad sobą są szczęściem oraz dobrą nadzieją dla ludzkich dusz”

Filokalia, Fragmenty audio

Nieuki i ignoranci uznają nauki za coś śmiesznego i nie chcą ich słuchać......

Więcej

Warto karmić się zdrową nauką Ojców, zamiast sięgać po książki o wątpliwej doktrynie

Filokalia

„Filokalia” to antologia tekstów, która została zaprojektowana jako rodzaj encyklopedii i podręcznika do prowadzenia głębokiego życia duchowego.

Więcej

Pielgrzym: co znaczą słowa Apostoła: „nieustannie się módlcie”?

Duchowość monastyczna, Filokalia, Modlitwa Jezusowa

Z Bożej łaski jestem człowiekiem–chrześcijaninem, z czynów wielkim grzesznikiem, a z powołania bezdomnym pielgrzymem, najniższego...

Więcej

Zaproszenie Mądrości na ucztę… Wstęp św. Nikodema Hagioryty do dzieła „Filokalia”

Filokalia, Fragmenty audio

Bóg, błogosławiona Natura, ponaddoskonała Doskonałość, ponaddobry i ponadpiękny sprawczy Początek wszystkich dobrych i pięknych...

Więcej

„Filokalia”, czyli umiłowanie tego, co piękne

Filokalia

Wszystkie teksty zebrane w tym wyjątkowym dziele, jakim jest „Filokalia”, łączy jedno – chrystocentryzm. Osoba Jezusa Chrystusa jest odniesieniem i celem wszystkich działań, jakie człowiek podejmuje, wchodząc na drogę mistyki.

Więcej

Pomiędzy marzeniem edytora a „Wielką Encyklopedią”. Krótkie wprowadzenie w lekturę „Filokalii”

Filokalia

Istnieją książki, które mają swoją legendę. "Filokalia" bezsprzecznie do tych książek należy. Cóż to za legenda?...

Więcej

50-dniowa „Droga Filokalii”

Filokalia

W związku z wydaniem pierwszego tomu "Filokalii" mamy pragnienie nie tylko udostępnienia jej tekstu w wersji drukowanej i elektronicznej,...

Więcej

Nieustannie pytamy o naszą tożsamość, szukamy źródeł naszej kultury, sensu naszego życia…

Filokalia

Idea, która przyświecała Wydawnictwu Benedyktynów TYNIEC jest prosta: uważamy, że należy udostępnić teksty Ojców jak najszerszemu gronu Czytelników.

Więcej
Zamknij