Fragmenty audio

Rozmowa II z abba Mojżeszem. O rozpoznawaniu myśli

Fragmenty audio

Wczorajszej nocy skupiliśmy się podczas rozmowy na darze rozpoznawania i na nim też zakończyliśmy naukę. Chcąc teraz mówić o jego istocie i znaczeniu, uważam za stosowne wykazać najpierw jego wyjątkowość, posługując się przy tym wypowiedziami Ojców.

Więcej

Praktyka modlitwy Jezusowej. Wcielenie

Fragmenty audio

Imię to oznacza nie tylko obecność – Ono przynosi z sobą zjednoczenie. Przyzywając Je intronizujemy Jezusa w naszym sercu,...

Więcej

Z mądrości św. Doroteusza z Gazy. O chowaniu urazy

Fragmenty audio

Bo zdarza się, że ktoś czyni pokutę przed bratem, na przykład z powodu jakiejś kłótni albo wzburzenia, które zaszło między nimi,...

Więcej

Wszyscy muszą dziś zrewidować swe spojrzenie na Kościół…

Fragmenty audio

To wszystko zda się wskazywać, że papież Jan był jedną z tych wyjątkowych postaci, którymi Bóg przemawia do całej ludzkości w momentach decydujących dziejów…

Więcej

Rozmowa I z abba Mojżeszem. O zadaniu i celu życia mnicha

Fragmenty audio

Wspólnie więc błagaliśmy ze łzami abba Mojżesza o budującą przemowę. Znaliśmy bowiem doskonale jego surowy umysł i to, że nie...

Więcej

Rozmowy o modlitwie. Rozmowa IX z abba Izaakiem

Fragmenty audio

Przede wszystkim musimy pamiętać, że modlitwa zmienia się w zależności od czystości serca i stanu ducha, na który składają się...

Więcej

Praktyka modlitwy Jezusowej. Pierwsze kroki

Fragmenty audio

Są różne stopnie modlitwy Jezusowej. Zostaje ona pogłębiona w miarę odkrywania przez nas w Imieniu nowych tajemnic. Powinniśmy ją rozpoczynać jako adorację i poczucie obecności, która następnie stanie się po prostu obecnością Zbawiciela (to w istocie oznacza Imię Jezusa).

Więcej

O modlitwie Pańskiej. Rozmowa IX z abba Izaakiem

Fragmenty audio

Podniesieni na poziom synostwa, rozpalmy raczej natychmiast w sobie miłość godną dobrych dzieci, która nie prosi o korzyść dla...

Więcej

Z mądrości św. Doroteusza z Gazy. Nie należy sądzić bliźniego

Fragmenty audio

Czy wiesz, jak ciężkim grzechem jest sądzenie bliźniego? Cóż cięższego nad ten grzech, cóż Bogu wstrętniejszego i bardziej...

Więcej

Kierownik duchowy, który żądałby wyłączności…

Fragmenty audio

Jestem głęboko przekonany, że takie kierownictwo hermetycznie zamknięte, nie otwarte na ciągły ożywczy wpływ Kościoła, traci nadprzyrodzoność i degeneruje.

Więcej
Zamknij