Liturgia

Być w cieniu

Liturgia

Czy doceniamy tych, którzy nauczyli nas słuchać Boga? Może już nawet o nich nie pamiętamy albo oni nie są świadomi, jak wielką przysługę nam oddali. Dzisiejsze pierwsze czytanie mówi nam o tym, jak ważna jest życzliwa osoba obok, która pomoże nam usłyszeć głos Boga, nawet jeśli tym samym będzie musiała odejść w naszym życiu w cień.

Więcej

Światłość Boża objawia się wszystkim, nie tylko wybranym…

Liturgia

Uroczystość Objawienia Pańskiego ukazuje, jak światłość Boża objawia się wszystkim, nie tylko wybranym. Jednak aby ją rozpoznać,...

Więcej

Tajemnice Mądrości

Liturgia

Jak wiele tajemnic zatem kryje się w Jezusie, odwiecznym Logosie Ojca? Być może św. Jan podprowadza nas dzisiaj pod inne nieco...

Więcej

Maryja Matką Boga

Liturgia

Matka Boga jest pokojem przepełniona, ale wynika on nie skądinąd, ale z tego, że jest przepełniona Bogiem. Gdy dziś szukamy pokoju, szukajmy Boga, szukajmy modlitwy, szukajmy Jego woli. Nic nie jest nam potrzebne jak pokój, prawdziwy i trwały, który płynie z jedności z Bogiem.

Więcej

Rodzina ze swej natury jest wspólnotą religijną

Liturgia

Warto w tym momencie sobie uświadomić, że rodzina ze swej natury jest wspólnotą religijną, czyli miejscem, w którym przez wspólne...

Więcej

Owoce Bożego Narodzenia

Liturgia

Dzisiejsze wspomnienie zdejmuje z Bożego Narodzenia lukier: Jezus rodzi się w Betlejem, aby wprowadzić ludzi na drogę radykalnych...

Więcej

Bóg nie chce nam narzucić zbawienia

Liturgia

Bóg nie chce nam narzucić zbawienia, uwolnienia od zła – bez naszej woli i naszego udziału. Gdyby to zrobił, tym samym odebrałby nam wolność, największą wartość, jaką zostaliśmy przez Niego obdarowani. Zamiast partnerami, bylibyśmy Jego niewolnikami.

Więcej

Na co jeszcze czekamy? / Konferencja 3

Liturgia

Przedziwne są te Boże wyroki. Z jednej strony, godzące sprzeczności, szanujące ludzkie wybory, a z drugiej – konsekwentnie...

Więcej

Misterium Wcielenia w refleksji ojców ruchu liturgicznego

Liturgia

Cóż wart byłby żołnierz, który nie miałby poczucia sensu walki, którą toczy, który nie wierzyłby w zwycięstwo? Pokonałby go...

Więcej

Na co jeszcze czekamy? / Konferencja 2

Liturgia

Rozumiemy zatem, że świętość sąsiaduje z grzechem. Jednak, co najważniejsze, nic nie jest w stanie powstrzymać Boga przed kochaniem każdego człowieka…

Więcej
Zamknij