Liturgia

Umiejętność rozpoznania właściwej drogi jest czymś zasadniczym w naszym życiu

Liturgia

Chrystus jest naszą drogą przez to, że w swoim życiu postępujemy tak, jak On postępował. Naśladujemy Jego sposób reagowania i działania. Jest to możliwe jedynie w Jego Duchu, którego nam daje na chrzcie św.

Więcej

Upragniona bojaźń

Liturgia

Żyć w bojaźni… Brzmi niezbyt zachęcająco. Zastanawiając się jednak głębiej nad tą zachętą św. Piotra, trudno nie zapałać...

Więcej

Wiara to nowy sposób życia, oparty na „żywej nadziei”

Liturgia

Życie chrześcijanina ma charakter quasi-sakramentalny, to znaczy, że przez życie tutaj, na ziemi, uzyskujemy już udział w życiu...

Więcej

Zwycięstwo Chrystusa

Liturgia

Podobnie jak na krzyż zaprowadziła Go nieskończona miłość do rodzaju ludzkiego, tak ta sama miłość wyprowadziła Go z grobu. Żeby mieć odwagę do zmartwychwstania, trzeba kochać, nie ma innej rady – trzeba kochać Boga, drugiego człowieka, kochać swoje życie.

Więcej

Wigilia Paschalna w Wielką Noc

Liturgia

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa dla wielu wierzących dzisiaj jest tylko jednym z wielu artykułów wiary, wciśniętym jako krótkie...

Więcej

Wielki Piątek Męki Pańskiej

Liturgia

Posłuszeństwo Jezusa jako człowieka było Jego doświadczeniem, a nam, gdy jesteśmy posłuszni, daje rękojmię zbawienia....

Więcej

Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej

Liturgia

Jezus w typowym dla tej ewangelii dialogu z Piotrem przez swą nieustępliwość pouczył go, jak niezbędne jest dla zbawienia człowieka przyjąć posłusznie dar oczyszczenia z win od Mesjasza jako Sługi Jahwe.

Więcej

Kościół wie, że chaos nie zapanuje na trwałe, lecz znów ukaże się Słońce…

Liturgia

Kościół nie popada w zwątpienie, tak jak Judasz, lecz pokłada ufność w miłości, która objawiła się na krzyżu. Dlatego...

Więcej

Droga miłości

Liturgia

Kolejny tryumf, kolejny sukces Nauczyciela z Na­zaretu. Po wskrzeszeniu Łazarza, w glorii cudotwórcy i wielkiego interpretatora Prawa...

Więcej

Żyć według ciała, żyć według Ducha

Liturgia

Mówiąc o tych, którzy żyją według ciała, św. Paweł nie ma wcale na myśli uczęszczających na dyskoteki czy lubiących siedzieć w pubach. Chodzi mu o ludzi, którzy uważają Pana Boga za maszynkę do spełniania życzeń i obrażają się na Niego, gdy coś nie idzie po ich myśli.

Więcej
Zamknij