Liturgia

Rana miłości

Liturgia

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa trochę nas może onieśmielać, bo jak mówić dzisiaj o sercu Boga? Czy to nie jest zbyt prowokujące? A jednak On w Biblii podkreśla bardzo często swoją miłość do rodzaju ludzkiego, do całego świata…

Więcej

Przewrotność ludzkich wyroków

Liturgia

Ta ludzka przewrotność dochodzi do szczytu u faryzeuszy i uczonych w Piśmie oskarżających Jezusa o służbę Szatanowi. Niemniej...

Więcej

Wielu ludzi to duchowe głodomory

Liturgia

Eucharystia jest pokarmem. Kto nie przyjmuje pokarmu – w końcu umiera. Wielu ludzi to duchowe głodomory. Przymierają głodem i dlatego...

Więcej

Jak powstały księgi liturgiczne?

Liturgia

Życie liturgiczne, jak każde inne, może się rozwijać tylko drogą spokojnej ewolucji, a nie skokami. Dlatego Episkopat Polski przyjął zasadę stopniowej realizacji reformy liturgii w Polsce, kładąc nacisk na spokojne przeszkolenie duchowieństwa i wiernych oraz staranne przygotowanie nowych ksiąg liturgicznych.

Więcej

Nasze chrześcijańskie życie jest ze swej istoty życiem w tajemnicy Trójcy

Liturgia

Robiąc ten znak rano, nie tylko powierzamy się Bożej opiece, ale także uświadamiamy sobie, jaki jest cel naszego życia i jego sens w...

Więcej

Znaki Jezusa

Liturgia

Tym, którzy uwierzą w Ewangelię! Co będą w stanie zrobić? Będą wyrzucać złe duchy, bo będą w stanie oprzeć się mirażom...

Więcej

Celebracja Liturgii Godzin

Liturgia

Myślę, że w dzisiejszych czasach, które bardzo często spychają Pana Boga na margines, warto powrócić do tego, tak to ujmijmy, „Bogocentryzmu” Reguły, której autor dobrze sobie zdaje sprawę z tego, że Bóg musi być w centrum ludzkiego życia i nic nie może być ważniejsze od poświęcenia Mu życia.

Więcej

Wydawnictwo i liturgia

Liturgia

Aby jednak tak żyć, aby modlitwa chórowa i udział w liturgicznych celebracjach nie stawały się jedynie mechanicznym powtarzaniem...

Więcej

Największa miłość

Liturgia

Zasadnicze pytanie jednak brzmi, co chcemy zrobić z naszym czasem, czy chcemy dać go Bogu przez to, że będziemy kochać innych ludzi,...

Więcej

Co znaczy „stać pod krzyżem”?

Liturgia

Stanąć pod krzyżem Chrystusa oznacza zatem przyjąć bez pretensji niechciane cierpienie w imieniu Chrystusa lub z Chrystusem. Tak było w przypadku Matki. Ona bez skargi przyjęła wszystkie cierpienia aż po rozpacz i pozostała wierna do końca.

Więcej
Zamknij