Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia…

Plemię żmijowe to jesteśmy my, ilekroć nam się wydaje, że nie potrzebujemy nawrócenia…

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Jest tylko jedna rada: nawrócić się i zacząć podejmować decyzje dobre. Wydajcie więc owoc godny nawrócenia!

Więcej

Czy Bóg nie mógłby chronić nas przed skutkami naszych i cudzych win?

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Byłoby mniej dramatu, byłby świat łatwy i prosty, w którym przyczyny nie miałyby skutków, w którym wybór zły i głupi niczym by...

Więcej

To mówi Pan, który przychodzi na sąd…

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

O mój ludu – to mówi Pan, który przychodzi na sąd – mam przeciw tobie, żeś w mojej służbie namnożył sobie pojęć o Mnie...

Więcej

„Niech Bóg nas zachowa od ludzi narzucających nam gotowe systemy i idee…”

Duchowość monastyczna, Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Modlitwa to życie, a życie ma mnóstwo form i przejawów, i nie można go zamykać raz na zawsze w jakimś systemie.

Więcej

Mądrość św. Benedykta w praktyce (3)

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia..., Święty Benedykt i jego Reguła

Po raz kolejny, i nie ostatni, widzimy tutaj, że dla św. Benedykta istotą powołania monastycznego nie jest żadne wynajdywanie nowych...

Więcej

Mądrość św. Benedykta w praktyce (2)

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia..., Święty Benedykt i jego Reguła

Każdy zakaz wypływa z jakiegoś nakazu, każda negacja musi wypływać z jakiejś afirmacji, inaczej nie miałaby sensu ani siły. Zakaz...

Więcej

Mądrość św. Benedykta w praktyce (1)

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia..., Święty Benedykt i jego Reguła

Dlatego w klasztorze mamy się uczyć nie tylko wiedzy, nie tylko znajomości treści wiary, ale i wypływającego z niej działania, bez którego marnowalibyśmy tylko czas.

Więcej

Brygida Szwedzka. W trosce o Boży ład

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Najpierw była patronką przeciw krzyżakom. To dlatego, że jest w księdze jej objawień ów (rozsławiony przez Sienkiewicza) tekst...

Więcej

Trzeba umieć odróżnić ważne od nieważnego; wiedzieć, co ziarno, a co plewy…

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Gdyby dusza ludzka nie była nieśmiertelna, gdyby istniało tylko to życie, to sens miałoby hasło: jedzmy i pijmy, użyjmy, ile się...

Więcej

Elżbieta z Schönau. Kłopoty z filtrem

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Prawda Boża wśród tych wszystkich floresów ginie; jedyne, co zostaje, to zapis duszy, wyrywającej się do Boga, pragnącej kontaktu z Nim i gotowej za ten kontakt zapłacić najwyższą możliwą cenę.

Więcej
Zamknij