Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia…

Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

To pytanie jest jak dowód Wcielenia. Trzeba było zaznać samemu goryczy ludzkiego bólu, żeby cierpiącemu człowiekowi przynieść pociechę aż tak łagodnie, stopniowo, serdecznie. Ale zarazem jest w tym pytaniu równie łagodne i serdeczne pouczenie.

Więcej

Po co jeszcze zmartwychwstanie?

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Może jednak tu trzeba przede wszystkim pytać nie „po co”, ale „dlaczego”; może najważniejsze jest nie to, czym zmartwychwstanie...

Więcej

Drobne wybory nie są rzeczywiście drobne

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Wiele już napisano o tym, że małe sprawy nie są rzeczywiście małe, drobne wybory nie są rzeczywiście drobne, w tym sensie, że...

Więcej

W naszych ustach nigdy nie ma ani samej prawdy, ani samego fałszu

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Prawda jest zawsze przemieszana z fałszem; częściowo dlatego, że nasza wiedza przemieszana jest z niewiedzą, a częściowo dlatego, że nasza dobra wola mówienia prawdy przemieszana jest z różnymi zastrzeżeniami…

Więcej

O monecie czynszowej i sercu

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Tam jest serce, gdzie jego skarb, i wizerunek tego skarbu jest na nim odciśnięty. Jeżeli ktoś oddaje Cezarowi nie tylko podatek, ale...

Więcej

O monecie czynszowej i polityce

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

W kipiącym kotle dzisiejszej polityki, wśród ogólnego zdezorientowania, pretensji wszystkich do wszystkich i coraz skrajniejszych...

Więcej

O monecie czynszowej i logice

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Zagnali Chrystusa w kozi róg. Płacić podatek czy nie płacić? Wóz albo przewóz, białe albo czarne, trzeciej możliwości nie ma, a obie istniejące są niebezpieczne. Powiedz wyraźnie, mamy płacić i wybrać drogę saduceuszy-kolaboracjonistów, czy nie płacić i wybrać drogę zelotów-terrorystów?

Więcej

Istotą cierpliwości jest milczenie, ale nie ponure i zacięte, tylko spokojne i życzliwe

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Istotą cierpliwości jest milczenie. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, czy jest, czy nie jest cierpliwy, niech zwróci uwagę na to, czy...

Więcej

Grzech nie do przebaczenia

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Czy to psychologicznie możliwe? Do końca, nawet w obliczu śmierci? Widocznie jest, skoro zostaliśmy przestrzeżeni; chociaż...

Więcej

Wolność jest potrzebna do zbawienia

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Jeżeli więc Bóg wolał zaryzykować zło i grzech, byleby dać nam wolność, to znaczy, że automatów zbawiać nie chce. Pozbawiając się sami wolności, narażamy swoje zbawienie: aż tak. Żeby jednak wolność zachować, potrzebny jest dystans…

Więcej
Zamknij