Ojcowie pustyni

Wskazówki Ojców Pustyni (4) Bądź gorliwy

Ojcowie pustyni

Mówił abba Pojmen o abba Izydorze, że każdej nocy wiązał pęki liści, a bracia prosili go: „Odpocznij trochę, bo już się zestarzałeś”. Odpowiadał im: „Choćby spalono Izydora i prochy rozsypano na wietrze, jeszcze nie byłoby w tym żadnej zasługi: bo Syn Boży przyszedł tutaj dla nas”.

Więcej

Wskazówki Ojców Pustyni (3) Bądź wytrwały

Ojcowie pustyni

Mówiła także amma Teodora, że był pewien mnich, który z powodu mnóstwa pokus powiedział sobie: „Odchodzę”. A kiedy wkładał...

Więcej

Wskazówki Ojców Pustyni (2) Siedź w celi

Ojcowie pustyni

Pewien początkujący mnich chciał się wyrzec świata i powiedział do starca: „Pragnę zostać mnichem”. Odrzekł mu starzec: „Nie...

Więcej

Wskazówki Ojców Pustyni (1) Uciekaj od ludzi

Ojcowie pustyni

Abba Marek pytał abba Arseniusza: „Dlaczego od nas uciekasz?” Starzec mu odpowiedział: „Bóg widzi, że was kocham. Ale nie potrafię przebywać naraz z Bogiem i z ludźmi. Wszystkie tysiące i miriady zastępów niebieskich mają tylko jedną wolę, ludzie zaś mają wiele pragnień: nie potrafię więc zostawić Boga, a przyjść do ludzi”.

Więcej

Św. Antoni Wielki i walka z demonami

Ojcowie pustyni

Bać się należy jedynie Boga, tamte zaś lekceważyć i zupełnie nic sobie z nich nie robić. Raczej, gdy takie rzeczy robią, tym...

Więcej

Anatomia złych myśli i sposoby walki (9) Pycha

Ojcowie pustyni, Osiem duchów zła

Pycha prowadzi ostatecznie do rozpaczy, do bezradności, bo wcześniej czy później do człowieka dociera, że on sam sobie ze swoimi...

Więcej

Anatomia złych myśli i sposoby walki (8) Próżna chwała

Ojcowie pustyni, Osiem duchów zła

Kto wie, czy dzisiaj demon próżnej chwały nie namawia do tworzenia osobowości wirtualnych na forach internetowych i portalach społecznościowych. Człowiek nie akceptuje samego siebie i tworzy swoją ulepszoną wersję, zbierając kolejne „lajki”; jest to jednak droga donikąd, gdyż nie można egzystować jedynie w sieci…

Więcej

Anatomia złych myśli i sposoby walki (7) Acedia

Ojcowie pustyni, Osiem duchów zła

Demon pokazuje życie człowieka jako klęskę: „życie ci się nie udało! Ponieważ życie ci się nie udało, a chcesz być...

Więcej

Anatomia złych myśli i sposoby walki (6) Gniew

Ojcowie pustyni, Osiem duchów zła

Pontyjczyk pisze, że spośród wszystkich złych myśli właśnie myśl gniewu najbardziej upodabnia człowieka do demona. To...

Więcej

Anatomia złych myśli i sposoby walki (5) Smutek

Ojcowie pustyni, Osiem duchów zła

Jak to opisuje Ewagriusz, każdy demon pokazuje coś przyjemnego, dostarcza jakiejś przyjemności, a jedynym demonem, który przyjemności i radości nie daje, jest właśnie demon smutku, który pokazuje świat jako pewnego rodzaju beznadzieję…

Więcej
Zamknij