Ojcowie pustyni

Rozbite zwierciadło, rzecz o Św. Antonim Wielkim

Ojcowie pustyni

Antoni się nam wymyka. Jest nieuchwytny niczym Proteusz. Który Antoni jest „prawdziwy”? Atanazego? Autor Listów? Wyłaniający się z apoftegmatów? Źródła, które powinny przekazać nam odbicie ojca mnichów są jak rozbite zwierciadło, bronią się i każde uparcie pokazuje co innego.

Więcej

Jak Pachomiusz uczył braci o widzeniach

Ojcowie pustyni

„Opowiedz nam o swoich widzeniach” – prosi jeden z braci. Nam, którzy z wypiekami na twarzy czytamy o nadprzyrodzonych zjawiskach,...

Więcej

Nie uprawiaj spychologii

Ojcowie pustyni

Pewien brat powiedział do abba Antoniego: „Módl się za mnie”. A starzec mu odrzekł: „Ani ja się nad tobą nie zlituję, ani...

Więcej

Inny świat Efrema

Ojcowie pustyni

Wydaje się, że olśniewająca bizantyjska hymnografia kościelna ma swoje korzenie właśnie w syryjskiej poezji Efrema. Dziś korpus poetycki Syryjczyka zachowany jest w prawie wszelkich możliwych językach Wschodu, co oczywiście nie ułatwia pracy edytorom, ale pokazuje niezwykłą popularność tych dzieł.

Więcej

Nie chciej być nazywany świętym

Ojcowie pustyni

Pewnego mnicha bracia chwalili przed abba Antonim, a on – gdy ów mnich go odwiedził – wypróbował go, czy też zniesie obelgę. A...

Więcej

Pachomiusz. Nawrócony przez miłosierdzie

Ojcowie pustyni

Obok Antoniego Wielkiego Pachomiusz należy do tych postaci, do których jak do wspólnego dziedzictwa, odwołują się wszyscy...

Więcej

Prywatne objawienia

Ojcowie pustyni

„Jakże to osiołek padł wam w drodze?” Oni na to: „A skąd wiesz, abba?” On zaś rzekł im: „Złe duchy mi powiedziały”. Odrzekli bracia: „Myśmy właśnie przyszli, żeby się ciebie poradzić w tej sprawie: bo miewamy widzenia, i często się sprawdzają, więc żeby nas szatan nie oszukiwał”.

Więcej

Walcz o serce

Ojcowie pustyni

I to powiedział, że człowiek, który mieszka na pustyni i trwa w skupieniu, wolny jest od potrójnej walki: o słuch, o mowę i o...

Więcej

O zamieszaniu, które pewien proboszcz aleksandryjski, Ariusz, wywołał

Ojcowie pustyni

Czasy Antoniego, przełom III i IV w., to nie tylko narodziny monastycyzmu, kres prześladowań, ale także czas poważnych polemik wokół...

Więcej

Kto św. Antoniemu podłożył świnię czyli kilka słów o raju

Ojcowie pustyni

Ojcowie Kościoła, a Antoni wraz z nimi, rozumieli stan Adama sprzed upadku jako stan nieustannej modlitwy, czyli intymnego dialogu z Panem Bogiem. Byli przekonani, że dzięki Bożej pomocy, żyjąc wytrwale w ascezie na pustyni, Bóg da im ten stan bliskości z Sobą ponownie osiągnąć.

Więcej
Zamknij