Ojcowie pustyni

Abba Pojmen / część 4

Ojcowie pustyni

Abba Pojmen mówił, że czujność, pilnowanie siebie i rozsądek – te trzy cnoty są przewodniczkami duszy.

Więcej

Obraz i podobieństwo Boga w pismach Ojców Pustyni

Ojcowie pustyni

Maksymilian Nawara OSB (ur. 1979 r.) – benedyktyn lubiński, dr patrologii. Śluby monastyczne złożył w 2000 r. Święcenia...

Więcej

Mądrość Ojców Pustyni #2

Ojcowie pustyni

Bracia przyszli do abba Antoniego i poprosili go: „Powiedz nam słowo, jak się mamy zbawić”. Starzec im odpowiedział:...

Więcej

Abba Pojmen / część 3

Ojcowie pustyni

Kiedyś abba Pojmen szedł do Egiptu i zobaczył po drodze kobietę siedzącą w grobowcu i gorzko płaczącą. I powiedział: „Choćby przyszły wszystkie radości tego świata, nie odciągną jej serca od żałoby. Tak i mnich powinien zawsze żal nosić w sercu”.

Więcej

Granice poznania i świadomość misterium w poemacie św. Efrema Syryjczyka

Ojcowie pustyni

Maksymilian Nawara OSB (ur. 1979 r.) – benedyktyn lubiński, dr patrologii. Śluby monastyczne złożył w 2000 r. Święcenia...

Więcej

Czytając Diadocha z Fotyki. O psalmodii i modlitwie Jezusowej

Ojcowie pustyni

Antoni Leńczowski OSB – pochodzi z Wrocławia. Do klasztoru wstąpił w 2014 r., śluby wieczyste złożył w 2019 r. Bibliotekarz,...

Więcej

Mądrość Ojców Pustyni #1

Ojcowie pustyni

Ten sam abba Antoni, kiedy raz rozmyślał o głębokości sądów Bożych, zapytał: „Panie, dlaczego to jedni umierają we wczesnej młodości, a inni dożywają późnej starości? Dlaczego jedni są w nędzy, a inni się bogacą? Dlaczego bogacą się źli, a dobrzy są w nędzy?”

Więcej

Abba Pojmen / część 2

Ojcowie pustyni

Abba Anub radził się abba Pojmena w sprawie nieczystych myśli, które rodzą się w sercu człowieka, i w sprawie próżnych pożądań....

Więcej

Co takiego należy zrobić, żeby wejść do raju i żyć wiecznie z Bogiem?

Ojcowie pustyni

Starzec mówi nam, że wystarczy być wiernym swojemu powołaniu i trwać na miejscu, w którym człowiek stoi obecnie....

Więcej

Abba Pojmen / część 1

Ojcowie pustyni

Abba Pojmen, kiedy jeszcze był młody, poszedł raz do pewnego starca, by się go poradzić w sprawie trzech myśli. I kiedy przyszedł do starca, jednej z tych trzech zapomniał. Wrócił do swojej celi, a kiedy wyciągał rękę, żeby przekręcić klucz, przypomniał sobie sprawę…

Więcej
Zamknij