Ojcowie pustyni

Czym jest prawdziwe milczenie?

Ojcowie pustyni

Czym jest prawdziwe milczenie? Czy tylko brakiem mowy? Abba Pojmen trafia w sedno tego problemu…

Więcej

Prawdziwa miara czasu straconego

Ojcowie pustyni

Wierzymy bowiem, że wszystko, co dobre w Bogu trwa i zostanie nam zwrócone w życiu wiecznym w sposób obfity....

Więcej

O chowaniu urazy

Ojcowie pustyni

Można zaś złym za zło odpłacać nie tylko czynem, ale i słowem, a nawet postawą. Czasem wydaje się, że ktoś nie mści się...

Więcej

Stałość i konsekwencja

Ojcowie pustyni

Któż posądzałby ojców pustyni o zdrowy rozsądek albo o umiar? A jednak to właśnie dary, które wzmacnia łaska Ducha Świętego.

Więcej

Dwa etapy życia

Ojcowie pustyni

Arseniusz mówi o dwóch ważnych etapach życia: szukaniu Boga i zatrzymywaniu Go przy sobie. Jak należy to rozumieć?...

Więcej

Nie należy sądzić bliźniego

Ojcowie pustyni

Nic tak nie gniewa Boga, nie czyni człowieka tak nagim i opuszczonym, jak obmawianie, osądzanie i pogarda dla bliźnich....

Więcej

Jedyna droga do zbawienia?

Ojcowie pustyni

Uwikłani w problemy i troski codziennego życia ludzie żyjący poza klasztorem mogą spoglądać czasem na mnichów z zazdrością, jak na domowników Pana Boga.

Więcej

Święta zazdrość

Ojcowie pustyni

Ta święta zazdrość jest jak modlitwa: zmusza tego świętego, wobec którego żywimy to uczucie, aby nam przyszedł z pomocą....

Więcej

Monastyczny savoir-vivre. O apoftegmatach Ojców Pustyni

Historia, Ojcowie pustyni

Termin „apoftegmaty” odnosi się do zbiorów anegdot, sentencji, jak mówili Grecy – logoi, „słów” Ojców Pustyni....

Więcej

O modlitwie

Ojcowie pustyni

Studiując inne dzieła egipskich mnichów, możemy się dowiedzieć, że modlitwa to szczera i intymna rozmowa toczona w sercu między stworzeniem a Stwórcą.

Więcej
Zamknij