Osiem duchów zła

Zrozumieć logikę pokusy. Poznaj osiem duchów zła

Osiem duchów zła

Duchowa walka z demonem obżarstwa dotyczy nie samego jedzenia, ale koncentruje się na zdrowiu i trosce o fizyczne przetrwanie.

Więcej

Nieustanny brak zaspokojenia… Zrozumieć acedię – duchową depresję

Osiem duchów zła

Prawdziwym przeciwieństwem acedii jest stan pełnego uspokojenia, w którym następuje pełna akceptacja siebie i swojej sytuacji,...

Więcej

Rozdarcie wewnętrzne. Jak sobie radzić z acedią – duchową depresją?

Osiem duchów zła

Każdy z nas jest zagrożony acedią i kiedyś będzie musiał się z nią zmierzyć. Warto więc sobie zdać sprawę z tej choroby ducha,...

Więcej

Środki zaradcze przeciwko acedii – duchowej depresji / część 3

Osiem duchów zła

Wiele z przytoczonych przez Ewagriusza urywków Biblii to w rzeczywistości krótkie akty strzeliste. Tradycja Kościoła Wschodniego rozwinęła później z tej prostej zasady tak zwaną modlitwę Jezusową…

Więcej

Środki zaradcze przeciwko acedii – duchowej depresji / część 2

Osiem duchów zła

Wypróbowanym środkiem, pozwalającym uniknąć niepokoju acedii lub zapanować nad nim, jest praca. Mnisi wszystkich czasów czynili...

Więcej

Środki zaradcze przeciwko acedii – duchowej depresji / część 1

Osiem duchów zła

Ewagriusz, podobnie jak cały starożytny monastycyzm i w ogóle wczesny Kościół, charakteryzuje się niezachwianym optymizmem jeśli...

Więcej

Walka duchowa. Nasze być albo nie być w perspektywie wiecznej

Osiem duchów zła

Sprawa odkrycia rządzących nami namiętnych myśli jest dzisiaj niezmiernie ważna, gdyż, przynajmniej w Europie żyjemy chyba w czasach „letnich chrześcijan”, którzy są nimi opanowani, nic właściwie o tym nie wiedząc.

Więcej

Pycha – służebność

Osiem duchów zła

Jeśli przeciwwagą próżności jest pełna dyskrecji pokora, dająca miejsce innym i nie szukająca swego, w przypadku pychy chodziłoby...

Więcej

Próżność – pokora

Osiem duchów zła

Poddanie się próżności to rodzaj duchowej infantylizacji. Bezkrytycznie goni się za tym, co może nam schlebić, co wszyscy wokoło...

Więcej

Acedia – wytrwałość

Osiem duchów zła

Obserwacje Ewagriusza pozostają więc aktualne i w tym tkwi jego wielkość. W pewnym sensie z acedią można utożsamić wiele postaw często spotykanych w naszych czasach: depresję, poczucie braku chęci, sensu, motywacji, znużenie, zniechęcenie, bezsilność, frustrację, wypalenie.

Więcej
Zamknij