Osiem duchów zła

Pomiędzy grzechem a myślą. O ośmiu duchach zła Ewagriusza z Pontu

Osiem duchów zła

Nasz autor dzieli myśli na trzy grupy. Do pierwszej należą: obżarstwo, nieczystość i chciwość, do drugiej zaś: smutek, gniew i acedia; do trzeciej przynależą najbardziej zgubne – próżna chwała i pycha.

Więcej

Próżna chwała i pycha. Fałszywe życie duchowe

Osiem duchów zła

Ewagriusz uważa, że w związku z tym ktoś taki szybko zaczyna ulegać obawom, iż jego wspaniały stan gwiazdy jest zagrożony. W ten...

Więcej

Acedia. Duch ucieczki

Osiem duchów zła

Demon pokazuje życie człowieka jako klęskę: „życie ci się nie udało! Ponieważ życie ci się nie udało, a chcesz być...

Więcej

Smutek. Wszyscy są winni…

Osiem duchów zła

Ostatecznie jednak człowiek dostrzega, że ten impet jego pięści, ta siła jego gniewu, jego sprzeciwu, ta złość na innych ludzi, którzy zawiedli jego oczekiwania, wcześniej czy później się kończy. Wypala się to paliwo, ta energia, którą człowiek miał, gdy eksplodował gniewem na kogoś…

Więcej

Osiem duchów zła u Ewagriusza z Pontu

Osiem duchów zła

Określenie „osiem duchów zła” pochodzi od Ewagriusza z Pontu, mnicha żyjącego w Egipcie w IV wieku. Był on pierwszym...

Więcej

Gniew. Człowiek sfrustrowany

Osiem duchów zła

Zaczyna wzbierać w nas niechęć w stosunku do innych ludzi za to, że nie chcą się nam podporządkować, złość wobec świata, w...

Więcej

Chciwość. Studnia bez dna

Osiem duchów zła

Chciwy nie uważa, że jego potrzeby nie mogą być zaspokojone na tym świecie, bo to jest cecha chrześcijanina, ale zachowuje się tak, jak gdyby jego głód musiał być zaspokojony tu i teraz – i to za wszelką cenę, po trupach.

Więcej

Nieczystość. Brak dialogu

Osiem duchów zła

Nieczystość zatem niekoniecznie musi kojarzyć się ze sferą erotyczną, z seksem, chociaż oczywiście wymiar seksualny jest jednym z...

Więcej

Obżarstwo. Życie bezmyślne

Osiem duchów zła

Pisząc o pożądaniu potraw i przypraw Ewagriusz zdaje się jednocześnie wskazywać, że zło polega w dużej mierze na zachwianiu...

Więcej

Ewagriusz z Pontu – kobieciarz, elegant i filozof na pustyni

Osiem duchów zła

Ewagriusz jest nazywany „filozofem pustyni”; to on jako jeden z pierwszych zaczął opisywać doświadczenie pierwszych mnichów egipskich (Ojców Pustyni), i – zapewne nieświadomie – położył fundamenty pod wszelką współczesną pobożność chrześcijańską.

Więcej
Zamknij