Osiem duchów zła

Osiem spojrzeń na Pana Jezusa #7 Wobec próżnej chwały

Osiem duchów zła

Szkodliwość tego grzechu wynika również z tego, że subtelnie wniknąwszy w rdzeń naszych skądinąd dobrych czynów blokuje też wzrost pokory, jedynego antidotum na próżność. Jedyną drogą ratunku jest podążanie za Ukrzyżowanym.

Więcej

Osiem spojrzeń na Pana Jezusa #6 Wobec acedii

Osiem duchów zła

Złożoność tego grzechu sprawia, że nie mamy polskiego słowa na jego określenie. Św. Grzegorz Wielki sprowadza go do lenistwa, co...

Więcej

Osiem spojrzeń na Pana Jezusa #5 Wobec smutku

Osiem duchów zła

Wiemy wszakże, że bez pewnej dozy smutku ludzkie życie staje się banalne, pozbawione głębi. Doświadczenie przemijania, rozstania z...

Więcej

Osiem spojrzeń na Pana Jezusa #4 Wobec gniewu

Osiem duchów zła

Jednym z tych opisywanych przez Ewagriusza LOGISMOI, które najbardziej mogą oddziaływać na nasze codzienne relacje z innymi, jest gniew. Bez wątpienia jest on mocno szkodliwy dla osoby go żywiącej…

Więcej

Osiem spojrzeń na Pana Jezusa #3 Wobec chciwości

Osiem duchów zła

W ten sposób ryzykujemy jednak zatracenie subtelnej proporcji między materią i duchem w naszym życiu. To zagraża naszemu dążeniu do...

Więcej

Osiem spojrzeń na Pana Jezusa #2 Wobec nieczystości

Osiem duchów zła

W czasach niemal wszędzie obecnych motywów czy aluzji seksualnych mówienie o czystości wydaje się anachronizmem. Ewagriusza...

Więcej

Osiem spojrzeń na Pana Jezusa #1 Wobec obżarstwa

Osiem duchów zła

Pierwszy wymieniony przez Ewagriusza problem (LOGISMOS) atakuje nas dzisiaj bardzo intensywnie, ale i subtelnie. To obżarstwo, niestety chyba nieco lekceważone – albo i… oswojone.

Więcej

Osiem spojrzeń na Pana Jezusa. Wstęp

Osiem duchów zła

Grzech jest kiepską karykaturą Pana Boga. Stara się do nas przybliżyć i wziąć w posiadanie, by nam było do Pana Boga dalej....

Więcej

Agresja – sprawa całkiem naturalna?

Osiem duchów zła

Nowoczesna psychologia próbowała wytłumaczyć tę wszechobecną „agresywność”, czyli napastliwość, jako zjawisko...

Więcej

Pycha

Osiem duchów zła

Pycha prowadzi ostatecznie do rozpaczy, do bezradności, bo wcześniej czy później do człowieka dociera, że on sam sobie ze swoimi słabościami, ze słabościami innych ludzi, nie jest w stanie dać rady.

Więcej
Zamknij