Osiem duchów zła

Środki zaradcze przeciwko acedii – duchowej depresji / część 3

Osiem duchów zła

Wiele z przytoczonych przez Ewagriusza urywków Biblii to w rzeczywistości krótkie akty strzeliste. Tradycja Kościoła Wschodniego rozwinęła później z tej prostej zasady tak zwaną modlitwę Jezusową…

Więcej

Środki zaradcze przeciwko acedii – duchowej depresji / część 2

Osiem duchów zła

Wypróbowanym środkiem, pozwalającym uniknąć niepokoju acedii lub zapanować nad nim, jest praca. Mnisi wszystkich czasów czynili...

Więcej

Środki zaradcze przeciwko acedii – duchowej depresji / część 1

Osiem duchów zła

Ewagriusz, podobnie jak cały starożytny monastycyzm i w ogóle wczesny Kościół, charakteryzuje się niezachwianym optymizmem jeśli...

Więcej

Walka duchowa. Nasze być albo nie być w perspektywie wiecznej

Osiem duchów zła

Sprawa odkrycia rządzących nami namiętnych myśli jest dzisiaj niezmiernie ważna, gdyż, przynajmniej w Europie żyjemy chyba w czasach „letnich chrześcijan”, którzy są nimi opanowani, nic właściwie o tym nie wiedząc.

Więcej

Pycha – służebność

Osiem duchów zła

Jeśli przeciwwagą próżności jest pełna dyskrecji pokora, dająca miejsce innym i nie szukająca swego, w przypadku pychy chodziłoby...

Więcej

Próżność – pokora

Osiem duchów zła

Poddanie się próżności to rodzaj duchowej infantylizacji. Bezkrytycznie goni się za tym, co może nam schlebić, co wszyscy wokoło...

Więcej

Acedia – wytrwałość

Osiem duchów zła

Obserwacje Ewagriusza pozostają więc aktualne i w tym tkwi jego wielkość. W pewnym sensie z acedią można utożsamić wiele postaw często spotykanych w naszych czasach: depresję, poczucie braku chęci, sensu, motywacji, znużenie, zniechęcenie, bezsilność, frustrację, wypalenie.

Więcej

Smutek – radość

Osiem duchów zła

Jak wynikający z naszych frustracji gniew rozlewa się szybko i gwałtownie po powierzchni, tak smutek ścieka w głąb naszej duszy, by...

Więcej

Gniew – wyrozumiałość

Osiem duchów zła

Wyrozumiałość jest przygarnięciem ludzkiej słabości i nędzy, troską o ludzkie zmaganie z samym sobą. Gniew obnaża naszą...

Więcej

Chciwość – życzliwość

Osiem duchów zła

Jeśli pod wpływem pożądliwości zaspokaja się własną potrzebę kosztem drugiej osoby, traktując ją jak rzecz, to w chciwości rzecz staje się ważniejsza od osoby. Inni stają się tłem, na którym rozgrywają się nasze rozmaite, wyimaginowane konkurencje albo zostają przeprowadzone rozmaite rachunki.

Więcej
Zamknij