Osiem duchów zła

Acedia. Duch ucieczki

Osiem duchów zła

Demon pokazuje życie człowieka jako klęskę: „życie ci się nie udało! Ponieważ życie ci się nie udało, a chcesz być człowiekiem szczęśliwym, dlatego szybko uciekaj, uciekaj jak najszybciej, jak najdalej i najlepiej w jakąś nieznaną sobie jeszcze aktywność, której wcześniej nie podejmowałeś”. Ludzie postawieni wobec takich pokus podejmują decyzje skrajne: bardzo często biorą rozwody, porzucają kapłaństwo, życie zakonne…

Więcej

Smutek. Wszyscy są winni…

Osiem duchów zła

Ostatecznie jednak człowiek dostrzega, że ten impet jego pięści, ta siła jego gniewu, jego sprzeciwu, ta złość na innych ludzi,...

Więcej

Osiem duchów zła u Ewagriusza z Pontu

Osiem duchów zła

Określenie „osiem duchów zła” pochodzi od Ewagriusza z Pontu, mnicha żyjącego w Egipcie w IV wieku. Był on pierwszym...

Więcej

Gniew. Człowiek sfrustrowany

Osiem duchów zła

Zaczyna wzbierać w nas niechęć w stosunku do innych ludzi za to, że nie chcą się nam podporządkować, złość wobec świata, w którym żyjemy, że nie jest taki, jaki powinien być, wzbiera w nas złość na Pana Boga, że nie daje nam tego, czego potrzebujemy, złość na nas samych, że nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z naszym życiem.

Więcej

Chciwość. Studnia bez dna

Osiem duchów zła

Chciwy nie uważa, że jego potrzeby nie mogą być zaspokojone na tym świecie, bo to jest cecha chrześcijanina, ale zachowuje się tak,...

Więcej

Nieczystość. Brak dialogu

Osiem duchów zła

Nieczystość zatem niekoniecznie musi kojarzyć się ze sferą erotyczną, z seksem, chociaż oczywiście wymiar seksualny jest jednym z...

Więcej

Obżarstwo. Życie bezmyślne

Osiem duchów zła

Pisząc o pożądaniu potraw i przypraw Ewagriusz zdaje się jednocześnie wskazywać, że zło polega w dużej mierze na zachwianiu równowagi i życiu wspomnieniami dawnych, dobrych czasów, kiedy różnych rzeczy miało się pod dostatkiem.

Więcej

Ewagriusz z Pontu – kobieciarz, elegant i filozof na pustyni

Osiem duchów zła

Ewagriusz jest nazywany „filozofem pustyni”; to on jako jeden z pierwszych zaczął opisywać doświadczenie pierwszych mnichów...

Więcej

Osiem spojrzeń na Pana Jezusa #8 Wobec pychy

Osiem duchów zła

Chęć dominacji i wiążące się z nią podporządkowywanie, wykorzystywanie i instrumentalizowanie innych jest dzisiaj, niestety, jednym...

Więcej

Osiem spojrzeń na Pana Jezusa #7 Wobec próżnej chwały

Osiem duchów zła

Szkodliwość tego grzechu wynika również z tego, że subtelnie wniknąwszy w rdzeń naszych skądinąd dobrych czynów blokuje też wzrost pokory, jedynego antidotum na próżność. Jedyną drogą ratunku jest podążanie za Ukrzyżowanym.

Więcej
Zamknij