Osiem duchów zła

O wadzie obżarstwa

Fragmenty audio, Ojcowie pustyni, Osiem duchów zła

Po czterech księgach, w których zostały przedstawione reguły panujące w klasztorach, mamy teraz zamiar, umocnieni przez Pana za sprawą waszych modlitw, przystąpić do walki z ośmioma głównymi wadami…

Więcej

Fałszywy obraz rzeczywistości… Poznaj system ośmiu rodzajów złych myśli

Osiem duchów zła

Według Pontyjczyka wszystko zawsze zaczyna się od obżarstwa (swoją drogą ciekawe jest samo w sobie sprowadzenie obżarstwa do…...

Więcej

Trzy metody walki z ośmioma duchami zła

Osiem duchów zła

Pierwsza polega na tym, aby człowiek nie walczył bezpośrednio z wadą, która obecnie go dręczy, ale żeby wykonał krok w tył:...

Więcej

Pycha prowadzi ostatecznie do rozpaczy, do bezradności…

Osiem duchów zła

Czasami taki ktoś zaczyna popędzać samego siebie do jeszcze większej pracy, ale im więcej pracuje, im bardziej się spowiada i wysila, tym bardziej widzi, że nie jest w stanie wielu spraw rozwiązać.

Więcej

Demon próżnej chwały jest jak trucizna zawarta w dobrym owocu

Osiem duchów zła

Ktoś działający wedle podszeptów demona próżności (bo i tak można go nazwać) ma na oku nade wszystko własny interes, nie zważa...

Więcej

Błędne koło? Dwa alternatywne rozwiązania…

Osiem duchów zła

Jak ta historia może się zakończyć? Ewagriusz podaje dwa alternatywne rozwiązania: pierwsze mówi, że wytrwałość może wprowadzić...

Więcej

Acedia ma wiele twarzy, ale można chyba powiedzieć, że jest to demon ucieczki

Osiem duchów zła

Ludzie postawieni wobec takich pokus podejmują decyzje skrajne: bardzo często biorą rozwody, porzucają kapłaństwo, życie zakonne… Całe ich poprzednie życie jawi im się jako bezsensowne, zmarnowane.

Więcej

Jedynym demonem, który przyjemności i radości nie daje, jest demon smutku

Osiem duchów zła

Wypala się to paliwo, ta energia, którą człowiek miał, gdy eksplodował gniewem na kogoś – i to przeradza się w smutek, czyli...

Więcej

Myśl gniewu najbardziej upodabnia człowieka do demona

Osiem duchów zła

Jak pamiętamy, pierwsze trzy demony, czyli obżarstwo, nieczystość i chciwość, prezentowały nam świat, innych ludzi, rzeczy...

Więcej

Człowiek chciwy staje się studnią bez dna

Osiem duchów zła

Chciwy nie uważa, że jego potrzeby nie mogą być zaspokojone na tym świecie, bo to jest cecha chrześcijanina, ale zachowuje się tak, jak gdyby jego głód musiał być zaspokojony tu i teraz – i to za wszelką cenę, po trupach.

Więcej
Zamknij