Czytelnia

W chwili obecnej kapłan stał się centrum…

Liturgia

Zmiana z Mszy celebrowanej ad orientem na Mszę odprawianą versus populum jest jak zamiana wieczoru na poranek. Już w 1964 r. Instrukcja Inter Oecumenici dawała wskazówki odnoszące się do usytuowania ołtarza…

Więcej

Język liturgiczny – spontaniczna improwizacja celebransa?

Liturgia

Użycie języka sakralnego w liturgii jest wspólne wszystkim rodzinom liturgicznym Kościoła. Być może inne ryty były bardziej...

Więcej

Opus Dei. Dzieło Boga

Liturgia

Drugą cechą znamienną prastarej duchowości monastycznej obok czytania Pisma Świętego jest akcent spoczywający na liturgii. Reguła...

Więcej

O perspektywach reformy liturgii / 1961 r. /

Liturgia

Od czasów reformacji hasło powrotu do pierwotnej prostoty Kościoła nie było wśród katolików popularne. Ojciec św. Jan XXIII, który śmiało zrywa z rozmaitymi przestarzałymi tradycjami przekreślił i tę.

Więcej

Co się wydarza podczas Mszy Świętej? / część 3 /

Liturgia

Następnie kapłan wzywa ludzi, by wyznali swe grzechy, napominając również samego siebie. Główną przyczynę, dla której czyni się...

Więcej

Co się wydarza podczas Mszy Świętej? / część 2 /

Liturgia

Kiedy umilknie śpiew i wszyscy są zebrani na swoich miejscach, pierwszą rzeczą, jaką czyni kapłan, jest znak krzyża, który kreśli...

Więcej

Co się wydarza podczas Mszy Świętej? / część 1 /

Liturgia

Zgromadzenie, które zwołał Bóg, powstaje i zaczyna śpiewać. Piękno śpiewu nie pozostaje bez znaczenia dla zrozumienia tego, co się wydarza. Świadczy ono o pięknie jednej wiary wielu chrześcijan na całym świecie.

Więcej

Jak w tyglu hutniczym wytapiała się wówczas przyszłość…

Liturgia

Mszał rzymski ukazał się w 1570 r., toteż przyjęcie uchwał trydenckich na synodzie piotrkowskim rozciągało się również i na tę...

Więcej

Czy pocałunek pokoju jest znakiem zrozumiałym?

Liturgia

Polska nie była i nie jest ojczyzną rytów. Przyniesiono je tu wraz z religią katolicką z Zachodu i Południa. Inne znów przybywały w...

Więcej

Piękno nie musi wcale być bardzo kosztowne

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Oprócz potrzeb ściśle niezbędnych do życia istnieją także i całkiem realne potrzeby estetyczne. Nigdzie nie jest powiedziane, że więcej świętych wyrośnie w klasztorze brzydkim niż w pięknym…

Więcej
Zamknij