Czytelnia

Osiem złych sposobów życia

Osiem duchów zła

Dla wielu z nas życie religijne ogranicza się w dużej mierze do moralności i kategoria grzechu odgrywa dużą rolę w naszej wrażliwości i naszej pobożności.

Więcej

Osiem duchów zła w skrócie

Osiem duchów zła

Ewagriusz mówi o ośmiu złych myślach, czyli – innymi słowy – o ośmiu złych sposobach życia; mówi o tym, że nasze problemy,...

Więcej

Objawy acedii / część 3

Osiem duchów zła

Druzgocące skutki ma również acedia – nie mogłoby być inaczej – dla życia modlitewnego....

Więcej

Objawy acedii / część 2

Osiem duchów zła

Cały przemysł rozrywkowy i turystyczny tym się jedynie zajmuje, aby ulżyć biednym współczesnym w utrapieniu acedii…

Więcej

Objawy acedii / część 1

Osiem duchów zła

Formy objawiania się acedii są ostatecznie tak samo liczne i wielopostaciowe jak nasze indywidualne frustracje i agresje....

Więcej

Czym jest acedia?

Osiem duchów zła

Ten stan w sposób szczególny atakował mnichów w południe, gdy z jednej strony było najbardziej gorąco, co osłabiało i skłaniało...

Więcej

Jakie są przejawy acedii? / część 3

Osiem duchów zła

Niepokój wewnętrzny zazwyczaj przejawia się w nieopanowanych zachowaniach. Wiąże się to z samą ludzką kondycją.

Więcej

Jakie są przejawy acedii? / część 2

Osiem duchów zła

Acedia przejawia się szczególnie dotkliwie wówczas, gdy nosimy w sobie pragnienie uznania, ambicji bycia lepszym, uzyskania...

Więcej

Jakie są przejawy acedii? / część 1

Osiem duchów zła

Pierwszym i najbardziej widocznym znakiem opanowania przez acedię jest wewnętrzny niepokój....

Więcej

Lectio divina – od czego zacząć?

Pismo Święte

Jak to jest powiedziane w tradycji benedyktyńskiej, podstawą bardzo osobistego stosunku do wiary w pierwszym rzędzie pozostaje lectio divina.

Więcej
Zamknij