Czytelnia

Bóg wyrzucony z Kościoła i obecny wśród wykluczonych?

Nowości i recenzje

Ze wszystkich stron spadają dziś na Kościół słowa krytyki. Wydaje się, że krytyczna postawa wobec Kościoła jest jednym z najgłębiej zakorzenionych uprzedzeń współczesnego człowieka…

Więcej

Nie jest łatwo żyć z innymi…

Duchowość monastyczna

Od opata św. Benedykt oczekuje podobnie, jak od innych mnichów posłuszeństwa, słuchania Słowa, Reguły i braci....

Więcej

Modlitwa benedyktyńska: Augustyn Baker OSB i tradycja angielska

Duchowość monastyczna

Zacznę od mojej osobistej historii. Kiedy przyszedłem do klasztoru, mogłem zapoznać się z różnymi szkołami modlitwy, promowanymi...

Więcej

Życie duchowe powinno być należycie odżywione

Duchowość monastyczna

Problem zabezpieczenia źródeł życia duchowego jest dziś bardziej palący niż kiedykolwiek. Wciąż się spotykamy z tragicznym zjawiskiem wysychania życia duchowego…

Więcej

Listy o modlitwie

Duchowość monastyczna

Chociaż nie mogę zaproponować ci „kierownictwa” w ścisłym znaczeniu tego słowa, to mogę przekazać ci moje poglądy, których...

Więcej

Kim był bł. Paweł Giustiniani (1476–1528)?

Duchowość monastyczna

Najmłodszy z dziewięciorga rodzeństwa – miał sześć sióstr i dwóch braci – bł. Paweł (imię chrzcielne Tommaso Tomasz)...

Więcej

Umartwienia

Duchowość monastyczna

Trzeba uważać, by z modlitwy nie zrobić jakiegoś wznoszenia się ku Bogu jedynie myślą i uczuciem. Cały człowiek idzie do Boga. Idzie do Niego totalnie…

Więcej

Święty czas poza czasem

Ojcowie pustyni

Po pierwsze, czas jest cenny i należy go wykorzystywać w możliwie najlepszy sposób. Spotkanie mnichów z apoftegmatu to spotkanie...

Więcej

Cudze sprawy

Ojcowie pustyni

Mamy tu do czynienia z apoftegmatami, które na pierwszy rzut oka można by uznać za przeciwstawne. Z jednej strony zajmowanie się...

Więcej

„Jesteście kimś jednym w Chrystusie”

Ojcowie pustyni

Anonimowy abba z tego apoftegmatu wyraził się dość niejasno: co oznaczają jego słowa, by wszystkich widzieć jako jednego?

Więcej
Zamknij