Czytelnia

Pojmen nie troszczy się o jutro

Ojcowie pustyni

Mimo iż uznajemy prawdę o tym, że zbawienie jest łaską, a nie zapłatą za dobre uczynki, która nam się należy na podstawie wykonanej „usługi”, często w naszym myśleniu odbiegamy od tego stanowiska.

Więcej

„Abba, czy smucisz się?”

Ojcowie pustyni

Gdy bracia pytają abba o jego smutek, chcą się dowiedzieć, czy nie jest przygnębiony z powodu złamania zwykłej reguły swego...

Więcej

Boski ogień radości

Ojcowie pustyni

Wierzący w Chrystusa musi „dużo” wierzyć: nie spotyka Go bowiem tak, jak ludzi na ulicy, lecz w przestrzeni wiary: sakramentów,...

Więcej

Abba Matoes woli lekką pracę

Ojcowie pustyni

Teksty Ojców Pustyni należy czytać z odpowiednim rozeznaniem. Przeplata się w nich zwykła, nieraz egzotyczna hagiografia z rzeczywistą mądrością, potwierdzoną doświadczeniem pokoleń mnichów.

Więcej

Trzy rady abba Antoniego

Ojcowie pustyni

Rady św. Antoniego Wielkiego z kolei mają jeden wspólny mianownik: każą mnichowi szukać zewnętrznego punktu odniesienia i nie ufać...

Więcej

„Uciekaj od ludzi”, mówi abba Or

Ojcowie pustyni

Asceta nie kieruje się chorobliwą nadwrażliwością na obecność drugiego lub obsesyjnym lękiem przed cudzą grzesznością......

Więcej

Na obczyźnie z abba Tithoesem

Ojcowie pustyni

Pamiętamy, że życie monastyczne swój duchowy rozkwit przeżywało na pustyniach, przede wszystkim Egiptu, a nadto na Pustyni Judzkiej.

Więcej

Posłuszeństwo Synkletyki

Ojcowie pustyni

Święta Synkletyka pochodziła z bogatej aleksandryjskiej rodziny. Po śmierci swoich rodziców znaczny spadek rozdała ubogim i wraz z...

Więcej

„Próżne” słowa Sisoesa

Ojcowie pustyni

Dużo się dziś dyskutuje i każdy ma niedopartą potrzebę wyrażenia swojej opinii: to rodzi wiele konfliktów, bo równolegle dotyka...

Więcej

Abba Mojżesz, niekłamany grzesznik

Ojcowie pustyni

Coraz bardziej popularna w ostatnich latach modlitwa Jezusowa opiera się na praktyce powtarzania w duchu pobożności słów: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem.

Więcej
Zamknij