Czytelnia

Droga „Filokalii”. Wyciszenie

Filokalia

Wyciszenie to jedna z wielu praktyk służących rozwojowi życia duchowego. Związane jest z nurtem w duchowości zwanym hezychazmem. Ojcowie filokaliczni bardzo dużą wagę przywiązują do wyciszenia w życiu duchowym.

Więcej

Droga Jakuba. Odkrywanie i poznanie (2)

Duchowość monastyczna

Maksymilian Nawara OSB (ur. 1979 r.) – benedyktyn lubiński, dr patrologii. Śluby monastyczne złożył w 2000 r. Święcenia...

Więcej

Św. Jan z Karpatos: „Ci, którzy modlą się intensywniej, łupieni są przez straszliwe i dzikie pokusy”

Filokalia

Gdy na morzu nie wieje mocny wiatr, nie może pojawić się fala, a gdy nie zamieszkał w nas demon, to ani dusza, ani ciało nie zostaną...

Więcej

Droga Jakuba. Odkrywanie i poznanie (1)

Duchowość monastyczna

Maksymilian Nawara OSB (ur. 1979 r.) – benedyktyn lubiński, dr patrologii. Śluby monastyczne złożył w 2000 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 2008 r.

Więcej

Droga „Filokalii”. Inspiracje do życia duchowego

Filokalia

Celem modlitwy Jezusowej jest Jezus Chrystus. To On jest celem życia duchowego i ludzkiej egzystencji. On jest sensem każdego istnienia i...

Więcej

Pragnienie szukania Boga (2)

Duchowość monastyczna

Maksymilian Nawara OSB (ur. 1979 r.) – benedyktyn lubiński, dr patrologii. Śluby monastyczne złożył w 2000 r. Święcenia...

Więcej

Krzyż w „Filokalii”

Filokalia

Założeniem „Filokalii” jest pomóc człowiekowi, aby zrealizował plan Boga wobec niego, czyli żeby został przebóstwiony. Oznacza to zjednoczenie z Bogiem. Możemy to osiągnąć dzięki ofierze Chrystusa na krzyżu. To w krzyżu jest zbawienie. W krzyżu jest nadzieja.

Więcej

Modlitwa a cierpliwość

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Ktoś prosi, żeby go nauczyć modlitwy. Ale MODLITWA TO NIE CHWYT KOMPUTEROWY. Nie można się jej nauczyć w pół minuty, zapamiętać i...

Więcej

Pragnienie szukania Boga (1)

Duchowość monastyczna

Maksymilian Nawara OSB (ur. 1979 r.) – benedyktyn lubiński, dr patrologii. Śluby monastyczne złożył w 2000 r. Święcenia...

Więcej

Św. Diadoch z Fotyki: „Wszyscy jesteśmy ludźmi na obraz Boga…”

Filokalia

Właściwe dla czystej duszy są: słowo bez zawiści, gorliwość bez zła oraz nieustanne pożądanie Pana chwały. Wtedy także i umysł porządkuje dokładnie swoje szale wag, ponieważ współistnieje w najczystszym sądzie razem ze swoim własnym rozumem.

Więcej
Zamknij