Czytelnia

Środki zaradcze przeciwko acedii – duchowej depresji / część 2

Osiem duchów zła

Wypróbowanym środkiem, pozwalającym uniknąć niepokoju acedii lub zapanować nad nim, jest praca. Mnisi wszystkich czasów czynili obowiązkiem ciężką, lecz uregulowaną pracę, wykonywaną pieczołowicie i z umiarem.

Więcej

Trzy postawy chrześcijanina. Być jak ogień

Duchowość monastyczna

Skoro człowiek jest tak ważny dla Boga, skoro On wzywa nas po imieniu i mówi: „tyś Moim”, to przed każdym z nas staje pytanie: co...

Więcej

Barsanufiusz, Jan i Seridos – harmonijne kierownictwo duchowe / część 1

Ojcowie pustyni

Analizując listy dwóch Starców, spróbujemy po prostu rozwinąć niektóre wątki owych „harmonijnych” relacji oraz wyłowić...

Więcej

Trzy postawy chrześcijanina. Być mądrym

Duchowość monastyczna

Całe życie chrześcijanina powinno być ukierunkowane na spotkanie z Panem, na zjednoczenie z Nim. Ten zapowiedziany choć nieokreślony moment skłania wierzącego do zdeterminowanej i jednoznacznej postawy.

Więcej

Kobiety w Biblii. Ewa – korona stworzenia

Pismo Święte

Widzimy w niej piękno Bożego stworzenia, koronę stworzenia, arcydzieło Boga –  to, co najpiękniejsze, zostawił na koniec – a z...

Więcej

Potrzeba milczenia. Szkoła słuchania

Duchowość monastyczna

Włodzimierz Zatorski OSB – urodził się w Czechowicach-Dziedzicach. Do klasztoru wstąpił w roku 1980 po ukończeniu fizyki na...

Więcej

Środki zaradcze przeciwko acedii – duchowej depresji / część 1

Osiem duchów zła

Ewagriusz, podobnie jak cały starożytny monastycyzm i w ogóle wczesny Kościół, charakteryzuje się niezachwianym optymizmem jeśli chodzi o możliwość zwycięstwa nad złem…

Więcej

Abba Mojżesz / część 2

Ojcowie pustyni

I to powiedział: „Jeśli postępowanie nie zgadza się z modlitwą, na próżno trudzi się taki człowiek”. A brat zapytał: „Co to...

Więcej

Na początek Adwentu – koniec świata

Liturgia

Jezus mówi nam dziś coś jeszcze: jeśli na Jego ostateczne przyjście chcemy się przygotować, mamy czuwać i modlić się. Mnisi...

Więcej

Adwent czy Ogrójec?

Blog Ojca Leona

Adwent to były przede wszystkim Roraty. Msza odprawiana świtem adwentowym już w dawnej Polsce przy udziale licznych wiernych, w tym także króla i jego dworu. Słowa łacińskiej antyfony na wejście: “Rorate coeli” posłużyły do nazwania całej mszy…

Więcej
Zamknij