Czytelnia

Starcy spod Gazy – manna ukryta

Nowości i recenzje

Święci Barsanufiusz i Jan Prorok to postaci pod wieloma względami niezwykłe; byli duchowymi przywódcami wspólnoty, lecz działającymi w doskonałej zgodzie, w pokorze jeden wobec drugiego…

Więcej

„Rana miłości”, czyli pisma kartuzów

Nowości i recenzje

„Stat Crux dum volvitur orbis”, „niechaj stoi Krzyż, dopóki kręci się ziemia” – tak brzmi dewiza kartuzów. Różnie można...

Więcej

Poznawać przez miłość. O „Chmurze niewiedzy”

Nowości i recenzje

W XIV wieku powstał w Anglii traktat (anonimowego autora) poświęcony modlitwie — tekst o dużej sile oddziaływania, o czym świadczą...

Więcej

Módl się, jak potrafisz… Listy o modlitwie

Nowości i recenzje

Opat Chapman przez całe lata służył wielu ludziom poprzez rozmowy i korespondencję, dzieląc się swoim doświadczeniem relacji z Bogiem i umiejętnie ubogacając tych, którzy szukali u niego rady…

Więcej

Być sobą. Modlitwa z abba Ewagriuszem

Nowości i recenzje

Post, modlitwa i jałmużna – o tych formach każdy chrześcijanin słyszy od najmłodszych lat, z każdym Wielkim Postem podejmując...

Więcej

Oddychać Imieniem Jezus

Filokalia, Nowości i recenzje

Co to jednak jest owa Filokalia? Mówiąc jak najprościej to zredagowana w XVIII w. obszerna antologia tekstów mistrzów życia...

Więcej

Żołnierska służba Chrystusowi

Święty Benedykt i jego Reguła

Jeżeli monaster benedyktyński ma być drogą powrotu syna marnotrawnego do Ojca, musi być miejscem Chrystusa, który jest Drogą jedyną. Studiujących Regułę uderza właśnie jej chrystocentryzm.

Więcej

Czytanie w „Regule” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Pomyślmy, że kiedyś było inaczej. Nie tylko dlatego, że książek było mniej i niewiele osób czytać potrafiło. Jeszcze przed...

Więcej

O pokorze

Święty Benedykt i jego Reguła

Najdłuższy i najważniejszy rozdział Reguły – rozdział 7. zatytułowany jest: O pokorze. Ale pojęcie pokory zawarte w tym rozdziale...

Więcej

Benedykt szuka spotkania ze Stwórcą

Święty Benedykt i jego Reguła

Poznanie osobowości i nauki św. Benedykta czerpiemy z dwóch źródeł: z jego Reguły, oraz z II Księgi Dialogów św. Grzegorza Wielkiego. Pomijamy tutaj dyskusję na temat wartości Grzegorzowych Dialogów jako źródła historycznego.

Więcej
Zamknij