Czytelnia

Objawy acedii / część 2 /

Osiem duchów zła

Cały przemysł rozrywkowy i turystyczny tym się jedynie zajmuje, aby ulżyć biednym współczesnym w utrapieniu acedii…

Więcej

Objawy acedii / część 1 /

Osiem duchów zła

Formy objawiania się acedii są ostatecznie tak samo liczne i wielopostaciowe jak nasze indywidualne frustracje i agresje....

Więcej

Czym jest acedia?

Osiem duchów zła

Ten stan w sposób szczególny atakował mnichów w południe, gdy z jednej strony było najbardziej gorąco, co osłabiało i skłaniało...

Więcej

Jakie są przejawy acedii? / część 3 /

Osiem duchów zła

Niepokój wewnętrzny zazwyczaj przejawia się w nieopanowanych zachowaniach. Wiąże się to z samą ludzką kondycją.

Więcej

Jakie są przejawy acedii? / część 2 /

Osiem duchów zła

Acedia przejawia się szczególnie dotkliwie wówczas, gdy nosimy w sobie pragnienie uznania, ambicji bycia lepszym, uzyskania...

Więcej

Jakie są przejawy acedii? / część 1 /

Osiem duchów zła

Pierwszym i najbardziej widocznym znakiem opanowania przez acedię jest wewnętrzny niepokój....

Więcej

Lectio divina – od czego zacząć?

Pismo Święte

Jak to jest powiedziane w tradycji benedyktyńskiej, podstawą bardzo osobistego stosunku do wiary w pierwszym rzędzie pozostaje lectio divina.

Więcej

Tęsknota za Panem

Pismo Święte

Idea czujności jest dość zasadniczym tematem całego Pisma Świętego. Czuwajcie na przyjście Pana. Bo przyjdzie, przyjdzie na pewno....

Więcej

Wolimy powiedzieć „jestem wierzący”…

Pismo Święte

Czy nasze pojęcie wiary nie zostało wyprane z wszelkich elementów życia i poznania Boga, a przez to pozbawione swej niezrównanej mocy...

Więcej

Czy nasze działanie nie jest zbyt gorączkowe?

Pismo Święte

Człowiek nie może zbudować sam, ale ma współpracować, trudzić się jako budowniczy współbudując z Bogiem.

Więcej
Zamknij