Pismo Święte

Sprawiedliwość i miłosierdzie. Salomon, Jefte i dylematy serc

Pismo Święte

Chociaż wydarzyło się to za dawnych czasów jako alegoria, to jednak zostało spisane dla naszego pouczenia, abyśmy zrozumieli, że każde kłamstwo może być odkryte, a wszelkie oszustwo wyjść na jaw.

Więcej

Usłyszeć Słowo Boże. O praktyce „lectio divina”

Duchowość monastyczna, Pismo Święte

Usłyszeć Słowo Boże. Samo sformułowanie jest w dużej mierze bardzo wieloznaczne: bo w jakim sensie można usłyszeć Słowo Boże i...

Więcej

Odkrywanie naszej prawdziwej natury

Pismo Święte

Zabrzmi może to dziwnie, ale chciałbym Was zaprosić do przeżywania wakacji z Bogiem jako odkrywania naszej prawdziwej natury – ludzi, którzy pozostają niespokojni, dopóki ich serce nie spocznie w Bogu.

Więcej

Karykatura obiektywizmu i sprawiedliwości

Pismo Święte

Jeszcze raz ukazuje się tragedia ludu, który skłania się raczej ku uwierzeniu Jezusowi, ale ma tak pewnych siebie i usztywnionych w...

Więcej

Św. Grzegorz Wielki komentuje Księgę Hioba (2)

Pismo Święte

Na wstępie jego księgi twierdzi się o nim, że oddawał się pobożnie składaniu ofiar, sam zaś później wspomina, że był skory do...

Więcej

Św. Grzegorz Wielki komentuje Księgę Hioba (1)

Pismo Święte

Bać się Boga to znaczy nie przeoczyć żadnego dobra, które należy uczynić. Dlatego Salomon powiedział: „Kto boi się Boga, niczego nie zaniedba” (Koh 7,18).

Więcej

Zawsze będą tacy, jak Judasz, którzy będą protestowali w imię utylitaryzmu indywidualnego czy społecznego…

Pismo Święte

Czyn Marii jest wybitnie nieproduktywny, jest nawet, po ludzku sądząc, marnotrawstwem......

Więcej

„Pustka” w Ewangeliach

Pismo Święte

Wydaje się, że warto pustkę postrzegać jako skarb, którego rzeczywiście musimy strzec. To jest skarb, tak samo jak wiele rzeczy w...

Więcej

Odkrywając humor Pana Jezusa (5) Inna rzeczywistość

Pismo Święte

Zawarty tu humor jest podważeniem z całą powagą kanonizowanych, a nieautentycznych, kompromisowych i konformistycznych postaw, które w naturalny sposób zagrażają każdej dorosłej grupie ludzi…

Więcej
Zamknij