Pismo Święte

Dobro rozbraja ludzką nieżyczliwość

Pismo Święte

Chrześcijanie nigdy nie powinni zapominać, że są sługami Ewangelii. O sobie, o doznanych własnych przykrościach mogą zapomnieć, a nawet powinni zrobić to szybko, ale o obowiązku przekazywania Ewangelii nigdy zapominać im nie wolno i do jej głoszenia muszą być gotowi w każdej chwili – i wobec każdego człowieka.

Więcej

Odkrywając humor Pana Jezusa (4) O ocenianiu i osądzaniu innych

Pismo Święte

Oto kolejny mocny kontrast, który zastosowany do opisu delikatnej sytuacji, dzięki wywołaniu uśmiechu może prowadzić do pogłębionej...

Więcej

Odkrywając humor Pana Jezusa (3) O ludzkich mniemaniach

Pismo Święte

W takim ujęciu ludzie dzielą się na takich, którzy coś mają, i na takich, którym wydaje się, że coś mają. Nie ma ludzi, którzy...

Więcej

Odkrywając humor Pana Jezusa (2) Przesadna troska o sprawy doczesne

Pismo Święte

W delikatny, ale i jednoznaczny sposób Chrystus chce wstrząsnąć ludzką naturalną świadomością. Dlatego używa tak malowniczych obrazów, zaskakująco wnikliwie spoglądając na ptaki i kwiaty.

Więcej

Odkrywając humor Pana Jezusa (1) Ludzka zachłanność i zapalczywość

Pismo Święte

Gorzki komizm przedstawionej sytuacji opiera się na żałosnym zaślepieniu nielitościwego sługi. Nie chce odpuścić długu, mimo że...

Więcej

Cichość jest nieodłączną towarzyszką i pomocnicą cierpliwości

Pismo Święte

Niepodobna być cierpliwym, nie będąc cichym, bo znieść cierpienie i krzywdę, to znieść je w milczeniu....

Więcej

Lectio Divina #23 Zbytnie troski / Mt 6, 25-34

Pismo Święte

Zdaniem, które jest kamieniem węgielnym całego tego fragmentu jest pytanie, które Jezus zadaje uczniom, i które dzisiaj również domaga się przemyślenia: „Czy życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie?”

Więcej

Głos ludzki musi umrzeć i oczyścić się w milczeniu

Pismo Święte

Duch Święty zszedł i powstało życie wspólne. On daje zdolność scalania. Utrzymanie życia wspólnego jest triumfem nad rozdarciem w...

Więcej

Ogień – objawienie natury i mocy Ducha Świętego

Pismo Święte

Warto popatrzeć na te cztery żywioły, które w nas są, które nas otaczają, według pierwotnej intuicji człowieka, ponieważ one w...

Więcej

Usłyszeć Słowo Boże. Posłuchaj refleksji liturgicznych

Pismo Święte

Istnieje lectio divina, czyli takie czytanie Słowa Bożego, w którym chodzi o odczytanie tego, co Bóg mówi do nas. Jest to osobiste czytanie Pisma Świętego. W tym podejściu Biblia jest listem Pana Boga do nas skierowanym.

Więcej
Zamknij