Pismo Święte

Powrót do Ojca #3

Pismo Święte

Chrystus nie umarł za nas, gdy byliśmy doskonali, ale wtedy, gdy byliśmy pogrążeni w grzechu. Jezus nie wybrał Samarytanki wtedy, gdy była doskonała, ale wtedy, gdy kryła się ze swoimi niegodziwościami. My, którzy przychodzimy do kościoła, albo którzy przychodzimy do klasztoru, nie jesteśmy wezwani przez Boga dlatego, że jesteśmy doskonali…

Więcej

Powrót do Ojca #2

Pismo Święte

Nasze nawrócenie też będzie o tyle głębsze, bardziej przenikające do głębi serca, im bardziej będzie polegać na tym, że...

Więcej

Powrót do Ojca #1

Pismo Święte

Zwróćmy uwagę, ile trudu i wytrwałości kosztuje nas zrobienie tego, co dobre, ocalenie tego, co jest wartościowe w życiu, wytrwanie...

Więcej

Psałterz – podręcznik spotkania z Bogiem

Pismo Święte

Myślę, że trzeba zapytać o to, co na ziemiach polskich znalazło się wraz z mnichami, coś im właściwego, przez nich ukochanego, a co potem stało się dziedzictwem, czyli wspólnym dobrem, i przez to w jakimś sensie wymknęło się mnichom spod kontroli.

Więcej

Lectio divina / J 1,1–18

Pismo Święte

Jeżeli przez Słowo wszystko się stało, to oznacza, że pewne błędy trzeba wykluczyć. Prolog Janowy powstaje wtedy, kiedy tworzą...

Więcej

Przewodniczka wiary. Konferencja 4

Pismo Święte

Warto sobie przypomnieć ogólną zasadę wiary mówiącą, że z łaską trzeba współpracować. Aby ona prawdziwie się...

Więcej

Przewodniczka wiary. Konferencja 3

Pismo Święte

Maryja, wychowana w wierze Izraela, poznała Boga przede wszystkim w oparciu o Pismo Święte. Zawiera ono w sobie wiele rozmaitych wątków, które mogą dać różne obrazy Boga. Dobitnie pokazują to zarówno spory Pana Jezusa z faryzeuszami i saduceuszami, jak i wyobrażenia o Mesjaszu, z którymi musiał się On liczyć.

Więcej

Przewodniczka wiary. Konferencja 2

Pismo Święte

Czy zatem pozostaje nam jedynie podziwiać nadzwyczajne łaski, jakie otrzymała od Boga, łaski dla nas zupełnie niedostępne? Czy jest...

Więcej

Przewodniczka wiary. Konferencja 1

Pismo Święte

Niewątpliwie do najciekawszych postaci należy Maryja, Matka Pana Jezusa. Kościół stawia nam Ją za wzór ludzkiej odpowiedzi na Boże...

Więcej

Wołanie do Boga / Psalm 5

Pismo Święte

Dzisiaj takie teksty nas niepokoją: jak można prosić Boga o karę dla innych?! Warto jednak pamiętać, że w ówczesnym zwyczaju istniało prawo zemsty uważane za naturalne i oczywiste. Psalmista nie stara się sam ukarać wrogów, ale pozostawia to Bogu.

Więcej
Zamknij