Pismo Święte

Lectio Divina #22 Bóg objawia swoje imię / Wj 3, 1-8a. 13-15

Pismo Święte

W tym fragmencie z Księgi Wyjścia dowiadujemy się nie tylko o tym w jaki sposób Bóg spotyka się z człowiekiem, jakie jest imię Boga, ale także, że Bóg zapewnia nas o swojej obecności.

Więcej

Lectio Divina #21 Św. Paweł przewodnik / Rz 1,1–17

Pismo Święte

Należy zastanowić się: Czy Ewangelia to jest tylko wspominanie wydarzeń sprzed 2000 lat, czy to się dzieje nadal? Otóż w naszym...

Więcej

Droga krzyżowa. Czternaście warstw fundamentu naszej pobożności

Pismo Święte

Czternaście warstw fundamentu naszej pobożności – to sens medytacji stacji drogi krzyżowej. Krzyż, przyjęcie krzyża, to sposób...

Więcej

Droga krzyżowa… czyli czyja?

Pismo Święte

Chrześcijanin nie kroczy inna drogą, niż drogą krzyżową, która prowadzi przez śmierć do zmartwychwstania. Droga krzyżowa, to droga ku wolności, bo ku niej wyswobodził nas Chrystus.

Więcej

Lectio Divina #20 Trzy Logiony / Mt 6,19–24

Pismo Święte

Modlitwa Jezusowa jest taką formą, która nasze rozdarte często serce zszywa znowu w jedno. Taki zabieg kardiologiczny. I o to też Pana...

Więcej

Gdzie, kiedy i jak spotkać Boga? Droga krzyżowa

Pismo Święte

Męka Pańska rozpoczyna się od samotnego wyjścia Jezusa do Ogrojca. Samotnego, choć w towarzystwie uczniów. Oni nie rozumieją, co...

Więcej

„Lectio divina” w tradycji monastycznej

Pismo Święte

Czytanie Pisma Świętego weszło w sam trzon tradycji monastycznej. Życie pierwszych mnichów upływało w nieustannym obcowaniu z Księgami Świętymi. Jedno zdanie z Ewangelii nawróciło św. Antoniego…

Więcej

Szabat się rozjaśniał

Pismo Święte

Droga Chrystusa na krzyż, Jego śmierć na krzyżu jest ogromnym zastrzykiem nadziei i potencjału zwycięstwa dla wszystkich uczniów...

Więcej

Pan obrócił się i spojrzał na Piotra

Pismo Święte

Łukasz jest autorem niezwykłym. Konstruuje swoją narrację z wielkim kunsztem – możemy czuć się prowadzeni za rękę i niejako...

Więcej

Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków

Pismo Święte

Po różnych trudnych doświadczeniach przychodzi ten moment, kiedy spotykamy Go jako pocieszyciela, kiedy spotykamy Go jako Tego, który jest naszym opiekunem, który chce nas zgromadzić pod swoje skrzydła…

Więcej
Zamknij