Pismo Święte

Lectio Divina #10 Początek działalności Jezusa w Galilei / Mt 4,12–17 /

Pismo Święte

Nie spłaszczajmy zatem Jezusowego wezwanie jedynie do intelektualnego apelu o zmianę kategorii rozumowych, ale dojrzyjmy tam działanie łaski, która, jak mówi rzymska liturgia, „zbawia całego człowieka”…

Więcej

Psalm 23. Jezus, Dobry Pasterz

Pismo Święte

Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza....

Więcej

Lectio Divina #9 Jan Chrzciciel / Mt 3,1–12 /

Pismo Święte

Oprócz tego, co już powiedzieliśmy na temat św. Jana Chrzciciela, jedno nie pozostawia żadnej wątpliwości, że ów mąż to jest...

Więcej

Lectio Divina. Boże czytanie

Pismo Święte

Często nasze życie wewnętrzne bardzo się wyjaławia, a modlitwa staje się pokarmem, który przestał smakować. Niejednokrotnie dzieje się tak dlatego, że w dialogu między Bogiem żywym a nami brak Jego słów, bośmy je zaniedbali. Mamy mnóstwo osobistych problemów, które najczęściej są pseudoproblemami…

Więcej

W Bogu Duch Święty jest więzią miłości Ojca i Syna, pieczęcią Ich jedności…

Pismo Święte

Kiedy patrzymy na Ducha Świętego, to w łonie samej Trójcy jest On Darem Ojca dla Syna i Syna dla Ojca. Ale patrzymy również na Niego,...

Więcej

Modlić się psalmami

Pismo Święte

Na te oba zagrożenia – na nudę i na rutynę – poszukamy teraz jednego ze środków zaradczych. Będzie nim pogłębienie tego, czym...

Więcej

Kim jest Duch Święty? Darmowy e-book “Tyniecki Wieczernik”

Pismo Święte

Dysponujemy danymi, które daje nam Objawienie i to sprawia, że możemy jednak cokolwiek o Bogu powiedzieć. Trzeba to mocno podkreślić, że mówiąc o Bogu, a zatem także o Duchu Świętym, wychodzimy od danych Objawienia.

Więcej

Lectio Divina. Ewangelia według św. Jana / Fragment: 1,15-22 /

Pismo Święte

Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły...

Więcej

Psalm 22. Tajemnica Męki Pańskiej

Pismo Święte

Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleko od mego Wybawcy słowa mego jęku. Boże mój, wołam przez dzień, a nie...

Więcej

Lectio Divina. Ewangelia według św. Jana / Fragment: 1,1-14 /

Pismo Święte

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Więcej
Zamknij