Pismo Święte

Mało jest ludzi, którzy umieją czekać…

Pismo Święte

Cały ten list, ale może przede wszystkim ten rozdział tchnie atmosferą chrzcielną. Jest to jakby homilia wielkanocna z okazji uroczystego chrztu.

Więcej

Lectio divina. Środek zaradczy na problemy homiletyczne i pedagogiczne

Pismo Święte

Oto Pismo święte, jego ustawiczne czytanie musi zająć właściwe miejsce w naszym osobistym życiu duchowym....

Więcej

Warunki i cel odprawiania „lectio divina”

Pismo Święte

W rozdziale 73 św. Benedykt nakazuje nam czytanie Pisma Świętego i Ojców, aby tam znaleźć „formę życia” i „prostą drogę,...

Więcej

Wiele mówimy i piszemy o „lectio divina”

Pismo Święte

Wiele sposobów odprawiania lectio divina może być stosowanych jednocześnie i to jest być może… dobry sposób!

Więcej
Zamknij