Pismo Święte

Czy nasze działanie nie jest zbyt gorączkowe?

Pismo Święte

Człowiek nie może zbudować sam, ale ma współpracować, trudzić się jako budowniczy współbudując z Bogiem.

Więcej

Egzamin z wiary i bardzo trudnej ufności

Pismo Święte

Dialog ten – od pozostałych w Ewangeliach – odmienny pod niejednym względem, jest bardzo pouczający....

Więcej

Osobisty kontakt z Psałterzem

Pismo Święte

Osobisty kontakt z Psałterzem był możliwy przede wszystkim dla osób wykształconych, umiejących czytać, albo dla możnych, którym...

Więcej

Mało jest ludzi, którzy umieją czekać…

Pismo Święte

Cały ten list, ale może przede wszystkim ten rozdział tchnie atmosferą chrzcielną. Jest to jakby homilia wielkanocna z okazji uroczystego chrztu.

Więcej

Lectio divina. Środek zaradczy na problemy homiletyczne i pedagogiczne

Pismo Święte

Oto Pismo święte, jego ustawiczne czytanie musi zająć właściwe miejsce w naszym osobistym życiu duchowym....

Więcej

Warunki i cel odprawiania „lectio divina”

Pismo Święte

W rozdziale 73 św. Benedykt nakazuje nam czytanie Pisma Świętego i Ojców, aby tam znaleźć „formę życia” i „prostą drogę,...

Więcej

Wiele mówimy i piszemy o „lectio divina”

Pismo Święte

Wiele sposobów odprawiania lectio divina może być stosowanych jednocześnie i to jest być może… dobry sposób!

Więcej
Zamknij