Pismo Święte

Bóg dla nas w Jezusie Chrystusie

Pismo Święte

Chcielibyśmy, by Jezus mówił nam o istocie Boga, o tym, kim jest On sam w sobie. A tymczasem Jezus naucza, kim Bóg jest dla nas…

Więcej

Jestem, który Jestem

Pismo Święte

Dość trudno jest oddać dokładnie po polsku to, co napisał i chciał wyrazić po hebrajsku ludzki autor. Po pierwsze użyty przez niego...

Więcej

Bóg Biblii hebrajskiej

Pismo Święte

Pełnym obrazem Boga nie jest, jak się zdaje, ani mężczyzna ani kobieta, lecz mężczyzna i kobieta razem, a więc nie samotna...

Więcej

Człowiek potrzebuje Boga

Pismo Święte

Jesteśmy związani z tym wzywaniem Boga – jako mnisi i mniszki specjalnie, nie tylko w imieniu własnym, ale i w imieniu Kościoła i ludzkości.

Więcej

Bóg poza liczbą

Pismo Święte

Nikt z nas nie ma wątpliwości, że Bóg jest jeden, lecz nawykliśmy liczyć Osoby, zapominając, że Bóg jest poza wszelkimi...

Więcej

Potępienie wszelkiej arogancji…

Pismo Święte

Gniew Jego jest groźny. Przed groźbą Jego gniewu w Nim samym szukać należy schronienia. Słodycz miłości rodzi się z całkowitości...

Więcej

Trzy Osoby

Pismo Święte

Rozważając tajemnicę Trójcy Świętej, zwykliśmy na ogół zaczynać od końca, to znaczy od formuły dogmatu…

Więcej

Czy można coś powiedzieć o Trójjedynym?

Pismo Święte

I cokolwiek byśmy wymyślili, bez względu na to jak długo, jak subtelnie i błyskotliwie będziemy rozważać prawdy Boże, tajemnica...

Więcej

Dwie drogi życia

Pismo Święte

Chociaż drogi ludzi są bardzo zróżnicowane, to jednak są tylko dwa możliwe kierunki zasadnicze: droga sprawiedliwych i droga...

Więcej

Trzeba wierzyć, a nie doznawać…

Pismo Święte

Ponad 80-letnie doświadczenie, świeckie i mnisze, to nie tylko prace i studia wokół Pisma Świętego, choć jak będzie można zauważyć, jest to motyw przewodni…

Więcej
Zamknij