Święty Benedykt i jego Reguła

Rozważania nad „Regułą” św. Benedykta / część 8 /

Święty Benedykt i jego Reguła

Człowiek jest wolny, jak powiada św. Maksym Wyznawca, kiedy podąża za wolą Bożą. Natomiast, kiedy człowiek się woli Bożej przeciwstawia i grzeszy, wówczas działa wbrew swojej naturze i jakby zaprzecza sam sobie.

Więcej

Warunki przywództwa

Święty Benedykt i jego Reguła

Czy jestem trzeźwy? Czy widzę rzeczy takimi, jakimi są naprawdę? Lub czy widzę je poprzez pryzmat moich projekcji oraz skupiam je w...

Więcej

O wierze w czary

Święty Benedykt i jego Reguła

Ale pytam: Więc kto w końcu rządzi światem? Gdyby złorzeczenie, choćby żartem wypowiedziane, miało taką moc, że od samego...

Więcej

Reguła Mistrza a Reguła św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Każdy, kto czyta obie reguły, od razu zauważa znaczne podobieństwo istniejące między nimi. Zwłaszcza pierwsze rozdziały, nazywane w wielu wydaniach i opracowaniach sekcją doktrynalną, zawierają wiele identycznych partii.

Więcej

Reguła Mistrza / Regula Magistri / część 3

Święty Benedykt i jego Reguła

Aby opisać w skrócie różnorodne związki obu reguł, zarówno Mistrza, jak i Benedykta, możemy powiedzieć, że pierwsza ustanawia...

Więcej

Reguła Mistrza / Regula Magistri / część 2

Święty Benedykt i jego Reguła

Zbieżność zakończeń obu reguł pozwala nam dostrzec, że Benedykt wykorzystał Regułę Mistrza, dodając do niej siedem krótkich...

Więcej

Czy gościnność w klasztorze benedyktyńskim jest obowiązkowa?

Święty Benedykt i jego Reguła

Skoro naszym tematem jest gościnność, spróbujmy przeczytać naszą Regułę jak tekst, który próbuje zorganizować wspólnotę nastawioną na gościnność, więcej, dla której ta postawa jest jednym z fundamentalnych charyzmatów.

Więcej

Reguła Mistrza / Regula Magistri / część 1

Święty Benedykt i jego Reguła

Anonimowe dzieło, które co najmniej od IX w. nazywane było "Regułą Mistrza" (Regula Magistri), to starożytny zbiór praw...

Więcej

Rozważania nad „Regułą” św. Benedykta / część 7 /

Święty Benedykt i jego Reguła

Pan Bóg przede wszystkim oczekuje na naszą aktywność. Jest w stosunku do nas bardzo cierpliwy, jest Kimś, kto ma czas, dużo czasu....

Więcej

Rozważania nad „Regułą” św. Benedykta / część 6 /

Święty Benedykt i jego Reguła

Dla Benedykta, człowiek jest w pełni dobry, gdy dąży do Pana Boga. W tym rozumieniu – jeśli z relacji i z ludzkiego działania zostaje wycięte czy wykarczowane to wszystko, co łączy nas z Bogiem, to takie relacje czy działania nie są dobrymi uczynkami.

Więcej
Zamknij