Święty Benedykt i jego Reguła

O własności prywatnej. Refleksje wokół rozdziałów: 33–34 „Reguły” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Wszystko dla wszystkich powinno być wspólne i niechaj nikt niczego nie nazywa swoim ani za swoje nie uważa…

Więcej

Św. Benedykt z Nursji daje każdemu mapę, kompas i lornetkę

Święty Benedykt i jego Reguła

Jestem przekonany, że nasza "Reguła" zawiera w sobie niezwykły potencjał, który także i dziś może, a nawet powinien być...

Więcej

O szafarzu klasztornym. Refleksje wokół rozdziałów: 31–32 „Reguły” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Na szafarza klasztornego należy w wspólnocie wybrać brata mądrego, dojrzałego w cnocie......

Więcej

Jedność drogi, prawdy i życia w „Regule” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Konrad Małys OSB – studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista.

Więcej

Kodeks karny. Refleksje wokół rozdziałów: 24–28 „Reguły” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Rodzaj ekskomuniki i kary w ogóle powinien zależeć od ciężaru winy; ciężar ten zaś ocenić może tylko opat....

Więcej

Budowa nowego, lepszego świata…

Święty Benedykt i jego Reguła

Święty Benedykt zwraca naszą uwagę na to, jak ważna jest roztropna mowa, jak gwałtownie pożerają nas słowa obmowy, jak bardzo...

Więcej

Zaskakujące rady świętego Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Ten, kto mniej potrzebuje, niechaj dziękuje Bogu i niech się nie smuci. Ten zaś, kto ma większe potrzeby, niech się upokorzy z powodu swej słabości, a nie wynosi z racji okazywanego mu miłosierdzia. I w ten sposób wszyscy będą w pokoju.

Więcej

Testament świętego Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Najważniejszym słowem dla św. Benedykta jest posłuszeństwo, a w nieposłuszeństwie widzi on największe nieszczęście człowieka. My...

Więcej

„Jak powinni spać mnisi”. Refleksje wokół 22. rozdziału „Reguły” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Niech każdy śpi we własnym łóżku. Posłania otrzymają zgodnie ze zwyczajami zakonnymi i decyzją opata. Jeśli to możliwe, niech...

Więcej

Źródło siły życia monastycznego

Święty Benedykt i jego Reguła

Dość często brak odpowiedzialności za wypełnienie niezbędnego obowiązku może sprawić, że stracimy z oczu niektóre wymagania wypływające wprost z potrzeb człowieka. I wtedy może się zdarzyć, że nie czyniąc nic złego, poprzestaniemy na dość ograniczonym sposobie życia rodzącym przeciętność w wymiarze ludzkim i – w konsekwencji – duchowym.

Więcej
Zamknij