Święty Benedykt i jego Reguła

Intuicja wiary

Święty Benedykt i jego Reguła

Mąż zaś Boży, skoro przybył już do wybranego miejsca, znalazł tam sobie bardzo ciasną pieczarę, gdzie mieszkał przez trzy lata, a oprócz mnicha Romanusa nikt o nim nie wiedział…

Więcej

Droga do pustelni

Święty Benedykt i jego Reguła

Uciekł więc potajemnie pozostawiając swoją piastunkę i znalazł sobie na pustkowiu miejscowość ustronną, którą nazywano Sublacus...

Więcej

Człowiek wierny

Święty Benedykt i jego Reguła

Piastunka Benedykta pożyczyła wówczas od sąsiadek przetak do przesiewania pszenicy i nieostrożnie zostawiła go na stole....

Więcej

Człowiek idealny?

Święty Benedykt i jego Reguła

Pochodził ze szlachetnego rodu, z prowincji Nursji. Stąd został posłany do Rzymu, gdzie studiować miał sztuki wyzwolone. Kiedy jednak spostrzegł, jak wielu spośród jego towarzyszy studiów wpada w przepaść występków, cofnął nogę, którą już niejako postawił na progu świata.

Więcej

Św. Benedykt. Mąż ducha

Święty Benedykt i jego Reguła

Skrajności nie są najczęściej wcale wyrazem prostego serca, lecz uproszczonego sposobu myślenia, które lubi „błyszczeć...

Więcej

Geniusz “Reguły”

Święty Benedykt i jego Reguła

Do wzrostu człowieczeństwa potrzebna jest łaska i ufna z nią współpraca. Do jej daru-zadatku odwołuje się Benedykt w człowieku...

Więcej

Kwiatki świętego Benedykta. Posiadać – szkaradna wada według św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Wszystko dla wszystkich powinno być wspólne i niechaj nikt niczego nie nazywa swoim ani za swoje nie uważa. Gdyby się okazało, że ktoś przywiązał się do tej szkaradnej wady, należy takiego brata raz i drugi upomnieć.

Więcej

Kwiatki świętego Benedykta. O mądrości karania

Święty Benedykt i jego Reguła

Jeśli jakiś brat okazałby się krnąbrny, nieposłuszny, zarozumiały, niechętny lub też w jakikolwiek inny sposób sprzeciwiałby...

Więcej

Kwiatki Świętego Benedykta. Alleluja

Święty Benedykt i jego Reguła

Od święta Paschy aż do Zesłania Ducha Świętego śpiewamy stale Alleluja, tak przy psalmach, jak i w responsoriach. Natomiast od...

Więcej

Pomyślmy sobie, jak świat byłby piękny, gdyby ludzie się nawzajem słuchali…

Święty Benedykt i jego Reguła

Na samym początku zadajmy sobie pytanie dlaczego posłuszeństwo jest tak istotne, zanim jeszcze zadamy pytanie czym ono jest, w jaki sposób św. Benedykt to posłuszeństwo widzi.

Więcej
Zamknij