Święty Benedykt i jego Reguła

Na czym polega harmonia w życiu benedyktyńskim?

Duchowość monastyczna, Święty Benedykt i jego Reguła

Co ludzi dzisiejszych tak bardzo pociąga do monasterów benedyktyńskich? Może przede wszystkim odczucie harmonii i jakby stężenia głębokiego i bezbrzeżnego pokoju…

Więcej

W szkole św. Benedykta. Co zrobiliśmy z milczeniem?

Duchowość monastyczna, Święty Benedykt i jego Reguła

Mówimy tyle o mowie nienawiści, o bezpodstawnych oskarżeniach, zastanawiamy się, w jaki sposób powstrzymać coś, co określamy we...

Więcej

Św. Benedykt wie, że życie modlitwy to więcej niż sama modlitwa…

Duchowość monastyczna, Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia..., Święty Benedykt i jego Reguła

Dla św. Benedykta istotą powołania monastycznego nie jest żadne wynajdywanie nowych ani zwłaszcza niezwykłych dróg, ale raczej...

Więcej

W szkole św. Benedykta. Jak liturgia kształtuje naszą duchowość?

Duchowość monastyczna, Liturgia, Święty Benedykt i jego Reguła

Podczas liturgii dokonuje się to, co jest najważniejsze dla nas od strony duchowej: udział w odwiecznym misterium uwielbienia Boga, źródła wszelkiego istnienia i otwarcie się na przemianę, jakiej Bóg ma dokonać w naszym sercu.

Więcej

O istocie powołania. Refleksje wokół rozdziałów: 54 i 55 „Reguły” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Opat zaś, jeśli poleci przyjąć, sam zadecyduje, komu rzecz tę należy przydzielić, a brat, któremu ją przysłano, niechaj się nie...

Więcej

O gościach w klasztorze. Refleksje wokół rozdziałów: 53 i 56 „Reguły” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Wszystkich przychodzących do klasztoru gości należy przyjmować jak Chrystusa......

Więcej

Jedność wspólnoty. Refleksje wokół rozdziałów: 50–52 „Reguły” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Oratorium niech będzie tym, na co wskazuje jego nazwa. Nie należy tu czynić ani przechowywać nic takiego, co by nie miało związku z modlitwą.

Więcej

Posłuchaj „Reguły” św. Benedykta

Fragmenty audio, Święty Benedykt i jego Reguła

Słuchaj, synu, nauk mistrza i nakłoń ku nim ucho swego serca. Napomnienia łaskawego ojca przyjmuj chętnie i wypełniaj skutecznie,...

Więcej

„O zachowaniu Wielkiego Postu”. Refleksje wokół 49. rozdziału „Reguły” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Dobrze by było wprawdzie, by mnich w każdym czasie żył tak, jak należy żyć w Wielkim Poście, lecz tylko nieliczni mają taki...

Więcej

„O codziennej pracy fizycznej”. Refleksje wokół 48. rozdziału „Reguły” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Bezczynność jest wrogiem duszy. Dlatego też bracia muszą się zajmować w określonych godzinach pracą fizyczną i również w określonych godzinach czytaniem duchownym.

Więcej
Zamknij