Święty Benedykt i jego Reguła

Minuta ze św. Benedyktem #4

Święty Benedykt i jego Reguła

Święty Benedykt zwraca naszą uwagę na to, jak ważna jest roztropna mowa, jak gwałtownie pożerają nas słowa obmowy, jak bardzo szkodzi nam słowo pełne pogardy wypowiedziane bez empatii, takie, które chce wyrządzić krzywdę bliźniemu i sprawić, aby inni ludzie od niego się odwrócili.

Więcej

Rozważania nad „Regułą” św. Benedykta / część 12 /

Święty Benedykt i jego Reguła

Wyobraźmy sobie polskie społeczeństwo zgromadzone na takiej wielkiej kapitule, które właśnie rozpoczyna dyskutować o tych wszystkich...

Więcej

Komentarz do “Reguły” św. Benedykta / Prolog 1-20

Święty Benedykt i jego Reguła

Słuchaj, synu, nauk mistrza i nakłoń ku nim ucho swego serca. Napomnienia łaskawego ojca przyjmuj chętnie i wypełniaj skutecznie,...

Więcej

Trzy filary firmy według “Reguły” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Każda firma (instytucja, urząd, organizacja, stowarzyszenie) stanowi jakąś wspólnotę ludzi, którzy w niej uczestniczą jako pracownicy, osoby zarządzające, wspierające… Praca w tych jednostkach wymaga współdziałania, a jej wynik zależy od jego jakości.

Więcej

Uwagi mniszki #4 O codziennej pracy fizycznej

Święty Benedykt i jego Reguła

Mnisi mają dzielić czas pomiędzy „godzinami” chórowymi na pracę i modlitewne czytanie, nie zostawiając sobie – poza koniecznym...

Więcej

Minuta ze św. Benedyktem #3

Święty Benedykt i jego Reguła

Wiara – powiada nasz Patron – nie jest jedynie pewnym pensum informacji, które posiadamy o Panu, ale żywą, trwającą relacją,...

Więcej

Uwagi mniszki #3 O mierze posiłku i napoju

Święty Benedykt i jego Reguła

Zadbano już o zdrowie ciała, więc i zdrowie ducha domaga się troski! Opat powinien tak wypośrodkować, żeby mnisi mieli skąd czerpać siły i zdrowie, ale z drugiej strony nie wpadli w obżarstwo.

Więcej

Minuta ze św. Benedyktem #2

Święty Benedykt i jego Reguła

Co ma zrobić człowiek, który zaczął słuchać? Święty Benedykt odpowiada: „Powinien zacząć się modlić”. Skoro usłyszał...

Więcej

Uwagi mniszki #2 O małomówności

Święty Benedykt i jego Reguła

Człowiek gadatliwy jest po prostu przekonany, że Bóg mu dał usta po to, żeby mówił. Zapomina, że Bóg dał mu także rozum, żeby...

Więcej

Minuta ze św. Benedyktem #1

Święty Benedykt i jego Reguła

Nieposłuszeństwo to nieumiejętność słuchania, odmowa nakłonienia ucha, życia na to, co ma nam do powiedzenia drugi człowiek. Dlatego posłuchajmy słów zachęty św. Benedykta, patrona Europy, i słuchajmy, słuchajmy, co inni mają nam do powiedzenia.

Więcej
Zamknij