Święty Benedykt i jego Reguła

Nawrócenie obyczajów

Święty Benedykt i jego Reguła

Przyjmujący życie mnisze i zobowiązujący się do niego uroczystym ślubem nie potrzebował składać ślubów czystości ani ubóstwa. Przyjęcie życia mniszego, jakie znała cała tradycja monastyczna przed św. Benedyktem i jakie znalazło swój wyraz w jego Regule, zawierało w sobie oczywiście przyjęcie wszystkich obowiązków wynikających z tych dwóch ślubów.

Więcej

Mądry przewodnik

Święty Benedykt i jego Reguła

Wobec takiej trudności zawiadomiono męża Bożego, prosząc by przyszedł i modlitwą odpędził wroga, bo inaczej kamienia nie uniosą....

Więcej

Dobra gorliwość

Święty Benedykt i jego Reguła

Kiedy Got zabrał się z całym rozmachem do roboty w gąszczu cierni, ostrze wyskoczyło mu z rękojeści i wpadło do jeziora. A woda...

Więcej

Łagodny ojciec

Święty Benedykt i jego Reguła

Nazajutrz, gdy przyszli znowu do niego w sprawie wody ci sami bracia, powiedział im: „Idźcie, poszukajcie skały z trzema ułożonymi na niej kamieniami. Wydrążcie ją nieco, a Bóg wszechmocny, by wam oszczędzić trudnej drogi, może sprawić, iż woda wytryśnie nawet na szczycie góry”.

Więcej

Rozważania nad „Regułą” św. Benedykta / część 11 /

Święty Benedykt i jego Reguła

Stajemy się instytucją i każdy z nas zostaje opatem samego siebie. Nie mogę więc dopuszczać do tego, żeby moim życiem czy...

Więcej

„Dobry opat, źli mnisi”

Święty Benedykt i jego Reguła

W szóstym wersecie drugiego rozdziału swej Reguły św. Benedykt umieszcza słowa, nad którymi trudno przejść obojętnie –...

Więcej

Trudny brat

Święty Benedykt i jego Reguła

Następnego więc dnia, po zakończeniu modlitwy, kiedy mąż Boży wyszedł z oratorium i znalazł stojącego na zewnątrz mnicha wychłostał go rózgą, aby wyleczyć z zaślepienia serca. Od owego dnia czarny człowieczek nie mógł już go do niczego nakłonić.

Więcej

Władza przełożonego a wola Boża

Duchowość monastyczna, Święty Benedykt i jego Reguła

Kiedy przyjrzymy się apoftegmatom Ojców Pustyni, dostrzeżemy, że święci starcy często wydawali swym uczniom polecenia zaprzeczające...

Więcej

Ubóstwo w „Regule” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

W klasztorach benedyktyńskich jest niedopuszczalne, aby którykolwiek z ich członków otrzymywał stałą pensję do dysponowania nią...

Więcej

Milczenie jako warunek pełni życia

Święty Benedykt i jego Reguła

Cnota jest pewnego rodzaju sprawnością, którą człowiek – dzięki łasce Bożej – w sobie wypracował, a która prowadzi go ku coraz większemu dobru; taka jest natura cnoty. Więc to, że ktoś jest bardziej małomówny, nie oznacza automatycznie, że jest bardziej cnotliwy, a że ktoś jest bardziej gadatliwy, nie oznacza zaraz, że idzie w kierunku występku.

Więcej
Zamknij