Święty Benedykt i jego Reguła

Komentarz do “Reguły” św. Benedykta / Rozdział 3

Święty Benedykt i jego Reguła

Ilekroć trzeba w klasztorze podjąć jakąś ważną decyzję, niechaj opat zwoła całą wspólnotę i przedstawi jej, o co chodzi. Wysłuchawszy opinii braci, niech ją sam rozważy, a następnie zrobi to, co uzna za bardziej wskazane.

Więcej

Rozważania nad „Regułą” św. Benedykta / część 13 /

Święty Benedykt i jego Reguła

Jest to rozdział otwierający tzw. cykl doktrynalny, w którym mamy opis, w jaki sposób powinni mnisi funkcjonować w klasztorze i jakie...

Więcej

IX-XII stopień pokory

Święty Benedykt i jego Reguła

Święty Benedykt zaczął swą naukę o pokorze od bojaźni, a skończył ją na miłości. Rozdział 7 jest arcydziełem ascetyki...

Więcej

VI-VIII stopień pokory

Święty Benedykt i jego Reguła

Najlepszym środkiem, by odzyskać świeży zapał, jest udział w życiu wspólnoty, wykonywanie wszystkiego ze wszystkimi. Święty Benedykt chce, by młodzi naśladowali starszych, tzn. liczących 20–50 lat życia zakonnego, bo ci naprawdę już są „chodzącą regułą” i mają na pewno ducha swego zakonu.

Więcej

IV i V stopień pokory

Święty Benedykt i jego Reguła

Mimo woli mogą się nam cisnąć na usta słowa: „Za ciężko!”. Tak, jest ciężko, ale krzyż trzeba uchwycić oburącz, objąć go...

Więcej

Komentarz do “Reguły” św. Benedykta / Rozdział 2

Święty Benedykt i jego Reguła

Niechaj opat zawsze pamięta, że przed budzącym bojaźń trybunałem Bożym będzie odpowiadał za dwie sprawy: za własną naukę i za...

Więcej

Minuta ze św. Benedyktem #6

Święty Benedykt i jego Reguła

Reguła wzywa nas, abyśmy byli jednoznaczni, żeby nasze tak było tak, nie – nie. Żeby nie było drugiego dna w naszych wypowiedziach lub działaniu, lecz byśmy byli jednoznaczni, byśmy stanowili znak dla świata, że Ewangelia jest czymś, czemu warto poświęcić życie.

Więcej

Przesłanie św. Benedykta i jego “Reguły” dla świata wczoraj i dziś

Blog Ojca Leona, Święty Benedykt i jego Reguła

Klasztory benedyktyńskie chętnie dzielą się świadectwem z tymi, którzy już nie widzą sensu życia w świecie pełnym pustki,...

Więcej

Uroczystość św. Benedykta z Nursji, patrona Europy

Święty Benedykt i jego Reguła

Jeśli dziś szukamy wzorów do naśladowania, opat z Monte Cassino to właśnie chce nam podpowiedzieć: „Bądź sobą, wykonuj dobrze...

Więcej

Życie św. Benedykta z Nursji (ok. 480-547)

Święty Benedykt i jego Reguła

Święty zawdzięcza swój ogromny wpływ “Regule”, którą zostawił swym mnichom na Monte Cassino; mniejszą rolę odegrał jego życiorys opowiedziany przez św. Grzegorza w “Dialogach”. Ułożył ją w ostatnich latach swego życia, zaczynając w 540 r., nie od razu, lecz kierując się doświadczeniem, likwidując dostrzeżone luki; poprawiał ją i uzupełniał wielokrotnie.

Więcej
Zamknij