Święty Benedykt i jego Reguła

„Jak powinni spać mnisi”. Refleksje wokół 22. rozdziału „Reguły” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Niech każdy śpi we własnym łóżku. Posłania otrzymają zgodnie ze zwyczajami zakonnymi i decyzją opata. Jeśli to możliwe, niech wszyscy śpią w jednej celi…

Więcej

Źródło siły życia monastycznego

Święty Benedykt i jego Reguła

Dość często brak odpowiedzialności za wypełnienie niezbędnego obowiązku może sprawić, że stracimy z oczu niektóre wymagania...

Więcej

„O pokorze”. Refleksje wokół 7. rozdziału „Reguły” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Ustawiona drabina to nasze życie na świecie, które Pan podnosi ku niebu, gdy serce stanie się pokorne. Dwoma bocznymi żerdziami tej...

Więcej

„O cnocie milczenia”. Refleksje wokół 6. rozdziału „Reguły” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Nie dopuszczamy zaś nigdy do niestosownych żartów oraz do gadania pustego i pobudzającego do śmiechu; potępiamy je zawsze i wszędzie. Nie pozwalamy uczniowi otwierać ust do takich rozmów.

Więcej

„O posłuszeństwie”. Refleksje wokół 5. rozdziału „Reguły” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Najprzedniejszym stopniem pokory jest bezzwłoczne posłuszeństwo. Osiągnęli go ci, dla których nie ma nic droższego od Chrystusa. Czy...

Więcej

Dlaczego „Reguła” św. Benedykta jest lekturą na czas wojenny i z czego to wynika? (2)

Święty Benedykt i jego Reguła

Dzisiejszy świat jest przemęczony różnego rodzaju formami, rytuałami, różnego rodzaju procedurami, różnego rodzaju dokumentami,...

Więcej

Dlaczego „Reguła” św. Benedykta jest lekturą na czas wojenny i z czego to wynika? (1)

Święty Benedykt i jego Reguła

Studium, praca, szacunek i gościnność. To są rady, które Benedykt daje na czas wojny. I pomyślmy sobie, że właśnie nie napisał ich człowiek, który siedział za biurkiem…

Więcej

Trzy porzucenia i trzy spotkania w życiu św. Benedykta z Nursji

Święty Benedykt i jego Reguła

Św. Benedykt trzy razy porzuca i trzy razy kogoś spotyka. I te trzy porzucenia i trzy spotkania nakładają się na siebie w sposób...

Więcej

Mądrość św. Benedykta w praktyce (3)

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia..., Święty Benedykt i jego Reguła

Po raz kolejny, i nie ostatni, widzimy tutaj, że dla św. Benedykta istotą powołania monastycznego nie jest żadne wynajdywanie nowych...

Więcej

Mądrość św. Benedykta w praktyce (2)

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia..., Święty Benedykt i jego Reguła

Każdy zakaz wypływa z jakiegoś nakazu, każda negacja musi wypływać z jakiejś afirmacji, inaczej nie miałaby sensu ani siły. Zakaz kłamstwa (które nie pilnowane może się posunąć aż do krzywoprzysięstwa) wypływa z miłości do prawdy.

Więcej
Zamknij