Święty Benedykt i jego Reguła

Portret św. Benedykta z Nursji

Święty Benedykt i jego Reguła

Jak przerzucić pomost pomiędzy naszym ludzkim doświadczeniem wiary, tam gdzie spotykamy się z naszymi ludzkimi słabościami i upadamy na rozmaite sposoby? Któż z nas nie doświadczył różnych upadków.

Więcej

Komentarz do “Reguły” św. Benedykta / Rozdziały: 1 i 72

Święty Benedykt i jego Reguła

Podobnie jak istnieje zawziętość zła i gorzka, która oddala od Boga i prowadzi do piekła, tak jest i gorliwość dobra, która oddala...

Więcej

Komentarz do “Reguły” św. Benedykta / Prolog 21-50

Święty Benedykt i jego Reguła

Gdy będziesz postępował naprzód w życiu wspólnym i w wierze, serce ci się rozszerzy i pobiegniesz drogą przykazań Bożych z...

Więcej

Cztery rady św. Benedykta o modlitwie

Święty Benedykt i jego Reguła

Przede wszystkim, gdy coś dobrego zamierzasz uczynić, módl się najpierw gorąco, aby On sam to do końca doprowadził. Wówczas, skoro raczył nas już zaliczyć do grona swoich synów, nie będzie musiał kiedyś się smucić naszymi złymi postępkami.

Więcej

Minuta ze św. Benedyktem #4

Święty Benedykt i jego Reguła

Święty Benedykt zwraca naszą uwagę na to, jak ważna jest roztropna mowa, jak gwałtownie pożerają nas słowa obmowy, jak bardzo...

Więcej

Rozważania nad „Regułą” św. Benedykta / część 12 /

Święty Benedykt i jego Reguła

Wyobraźmy sobie polskie społeczeństwo zgromadzone na takiej wielkiej kapitule, które właśnie rozpoczyna dyskutować o tych wszystkich...

Więcej

Komentarz do “Reguły” św. Benedykta / Prolog 1-20

Święty Benedykt i jego Reguła

Słuchaj, synu, nauk mistrza i nakłoń ku nim ucho swego serca. Napomnienia łaskawego ojca przyjmuj chętnie i wypełniaj skutecznie, abyś przez trud posłuszeństwa powrócił do Tego, od którego odszedłeś przez gnuśność nieposłuszeństwa.

Więcej

Trzy filary firmy według “Reguły” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Każda firma (instytucja, urząd, organizacja, stowarzyszenie) stanowi jakąś wspólnotę ludzi, którzy w niej uczestniczą jako...

Więcej

Uwagi mniszki #4 O codziennej pracy fizycznej

Święty Benedykt i jego Reguła

Mnisi mają dzielić czas pomiędzy „godzinami” chórowymi na pracę i modlitewne czytanie, nie zostawiając sobie – poza koniecznym...

Więcej

Minuta ze św. Benedyktem #3

Święty Benedykt i jego Reguła

Wiara – powiada nasz Patron – nie jest jedynie pewnym pensum informacji, które posiadamy o Panu, ale żywą, trwającą relacją, umiejętnością, charyzmatem dostrzegania Bożej obecności w nas i w świecie, który nas otacza. Święty Benedykt porównuje ją z otwieraniem oczu.

Więcej
Zamknij