Święty Benedykt i jego Reguła

Komentarz do “Reguły” św. Benedykta / Rozdział 2

Święty Benedykt i jego Reguła

Niechaj opat zawsze pamięta, że przed budzącym bojaźń trybunałem Bożym będzie odpowiadał za dwie sprawy: za własną naukę i za posłuszeństwo swoich uczniów. I niech wie, że jeśli gospodarz ma zbyt mało pożytku z owiec, obwinia za to pasterza.

Więcej

Minuta ze św. Benedyktem #6

Święty Benedykt i jego Reguła

Reguła wzywa nas, abyśmy byli jednoznaczni, żeby nasze tak było tak, nie – nie. Żeby nie było drugiego dna w naszych wypowiedziach...

Więcej

Przesłanie św. Benedykta i jego “Reguły” dla świata wczoraj i dziś

Blog Ojca Leona, Święty Benedykt i jego Reguła

Klasztory benedyktyńskie chętnie dzielą się świadectwem z tymi, którzy już nie widzą sensu życia w świecie pełnym pustki,...

Więcej

Uroczystość św. Benedykta z Nursji, patrona Europy

Święty Benedykt i jego Reguła

Jeśli dziś szukamy wzorów do naśladowania, opat z Monte Cassino to właśnie chce nam podpowiedzieć: „Bądź sobą, wykonuj dobrze swoją pracę, nie zmieniaj innych, ale sam czyń pokutę za swoje grzechy. Wówczas świat wokół ciebie stanie się błogosławiony”.

Więcej

Życie św. Benedykta z Nursji (ok. 480-547)

Święty Benedykt i jego Reguła

Święty zawdzięcza swój ogromny wpływ "Regule", którą zostawił swym mnichom na Monte Cassino; mniejszą rolę odegrał jego...

Więcej

Uwagi mniszki #5 O czci należnej Bogu podczas modlitwy

Święty Benedykt i jego Reguła

Najwyraźniej więc św. Benedykt nie należy do tych nauczycieli, którzy wartość modlitwy mierzą jej długością; stoperem (lub, w...

Więcej

I-III stopień pokory

Święty Benedykt i jego Reguła

Jako mnich człowiek powołany do uwielbienia Boga spełnia posługę aniołów. Bojaźń Boża liczy się z cnotą religijności. Polega ona na głębokim szacunku wobec Boga. Uznajemy w Nim Istotę Najdoskonalszą, której przystoi hołd uwielbienia, przebłagania, dziękczynienia.

Więcej

Istnieją różne rodzaje milczenia. Nie wszystkie są dobre

Święty Benedykt i jego Reguła

U św. Benedykta nie znajdujemy bezpośrednio głębszej refleksji na temat samego milczenia i jego istoty. Ono samo i jego wartość były...

Więcej

Minuta ze św. Benedyktem #5

Święty Benedykt i jego Reguła

W kolejnym fragmencie święty z Nursji pokazuje nam, jak uskrzydlają nas dobre uczynki, jak ważne jest, byśmy mieli wyobraźnię...

Więcej

O pokorze

Święty Benedykt i jego Reguła

Święty Benedykt wylicza dwanaście stopni. Nie odpowiadają one jednak różnym etapom życia wewnętrznego, choć są uszeregowane według pewnego porządku. Święty zaczyna od tego, co najgłębsze, a kończy na tym, co najbardziej widoczne.

Więcej
Zamknij