Święty Benedykt i jego Reguła

Rozważania nad „Regułą” św. Benedykta / część 11 /

Święty Benedykt i jego Reguła

Stajemy się instytucją i każdy z nas zostaje opatem samego siebie. Nie mogę więc dopuszczać do tego, żeby moim życiem czy postępowaniem rządziły np. emocje, animozje, zadawnione urazy, kompleksy czy irracjonalne zachowania.

Więcej

„Dobry opat, źli mnisi”

Święty Benedykt i jego Reguła

W szóstym wersecie drugiego rozdziału swej Reguły św. Benedykt umieszcza słowa, nad którymi trudno przejść obojętnie –...

Więcej

Trudny brat

Święty Benedykt i jego Reguła

Następnego więc dnia, po zakończeniu modlitwy, kiedy mąż Boży wyszedł z oratorium i znalazł stojącego na zewnątrz mnicha...

Więcej

Władza przełożonego a wola Boża

Duchowość monastyczna, Święty Benedykt i jego Reguła

Kiedy przyjrzymy się apoftegmatom Ojców Pustyni, dostrzeżemy, że święci starcy często wydawali swym uczniom polecenia zaprzeczające ich sposobowi myślenia i że czasem bywały to polecenia o ogromnym stopniu trudności. Nigdy jednak nie przeczytamy o poleceniach, których celem byłoby ćwiczenie się w bezmyślności jako takiej.

Więcej

Ubóstwo w „Regule” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

W klasztorach benedyktyńskich jest niedopuszczalne, aby którykolwiek z ich członków otrzymywał stałą pensję do dysponowania nią...

Więcej

Milczenie jako warunek pełni życia

Święty Benedykt i jego Reguła

Cnota jest pewnego rodzaju sprawnością, którą człowiek – dzięki łasce Bożej – w sobie wypracował, a która prowadzi go ku...

Więcej

Inna pustelnia

Święty Benedykt i jego Reguła

Im dłużej przebywał Benedykt w swojej samotni, tym wspanialej rozkwitała jego świętość w różnych cudach i znakach. Przyciągała ona wielu, którzy pragnęli z nim razem służyć Bogu wszechmogącemu. Zbudował więc tam, z pomocą Pana Jezusa Chrystusa, dwanaście klasztorów.

Więcej

Pole walki

Święty Benedykt i jego Reguła

Dręczony codziennie ich brakiem dążenia do poprawy, mniej sam by do niej dążył, a tak mógłby łatwo i siebie zgubić i tamtych nie...

Więcej

Święty Benedykt jako człowiek

Święty Benedykt i jego Reguła

Święty Benedykt znał dobrze hierarchię wartości i miejsce przypadające w niej materialnym dobrom. Z pewnością ich nie przeceniał....

Więcej

O zachowaniu Wielkiego Postu

Święty Benedykt i jego Reguła

Święty Benedykt jest realistą, wie, że „tylko nieliczni” potrafią na co dzień w pełni zachowywać zasady życia monastycznego, gdyż ciągle znajdujemy wiele „uzasadnionych” wyjątków pozwalających na uchylenia się od konkretnych przepisów i w ten sposób mijać się z przyjętym i deklarowanym sposobem życia.

Więcej
Zamknij