Święty Benedykt i jego Reguła

„O odbywających tygodniową służbę w kuchni”. Refleksje wokół 35. rozdziału „Reguły” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Niech bracia służą sobie wzajemnie a nikt nie uchyla się od posługi w kuchni, chyba żeby komuś przeszkodziła choroba lub jakieś bardzo ważne zajęcie, bo w ten sposób zyskuje się więcej zasług i miłości.

Więcej

„Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony”. Kodeks liturgiczny w „Regule” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Myślę, że warto zapamiętać te dwie cechy benedyktyńskiej liturgii: umiłowanie psałterza i harmonijne połączenie z...

Więcej

O własności prywatnej. Refleksje wokół rozdziałów: 33–34 „Reguły” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Wszystko dla wszystkich powinno być wspólne i niechaj nikt niczego nie nazywa swoim ani za swoje nie uważa......

Więcej

Św. Benedykt z Nursji daje każdemu mapę, kompas i lornetkę

Święty Benedykt i jego Reguła

Jestem przekonany, że nasza „Reguła” zawiera w sobie niezwykły potencjał, który także i dziś może, a nawet powinien być wykorzystany do budowania lepszego, bardziej chrześcijańskiego świata.

Więcej

O szafarzu klasztornym. Refleksje wokół rozdziałów: 31–32 „Reguły” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Na szafarza klasztornego należy w wspólnocie wybrać brata mądrego, dojrzałego w cnocie......

Więcej

Jedność drogi, prawdy i życia w „Regule” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Konrad Małys OSB – studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia...

Więcej

Kodeks karny. Refleksje wokół rozdziałów: 24–28 „Reguły” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Rodzaj ekskomuniki i kary w ogóle powinien zależeć od ciężaru winy; ciężar ten zaś ocenić może tylko opat.

Więcej

Budowa nowego, lepszego świata…

Święty Benedykt i jego Reguła

Święty Benedykt zwraca naszą uwagę na to, jak ważna jest roztropna mowa, jak gwałtownie pożerają nas słowa obmowy, jak bardzo...

Więcej

Zaskakujące rady świętego Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Ten, kto mniej potrzebuje, niechaj dziękuje Bogu i niech się nie smuci. Ten zaś, kto ma większe potrzeby, niech się upokorzy z powodu...

Więcej

Testament świętego Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Najważniejszym słowem dla św. Benedykta jest posłuszeństwo, a w nieposłuszeństwie widzi on największe nieszczęście człowieka. My zaś widzimy w tej postawie największe nieszczęście człowieka współczesnego.

Więcej
Zamknij