Święty Benedykt i jego Reguła

Stałość to konsekwencja, poważne traktowanie siebie i tego, co nas otacza…

Święty Benedykt i jego Reguła

Stałość to konsekwencja, poważne traktowanie siebie i tego, co nas otacza: Boga, ludzi i rzeczy.

Więcej

Święty Benedykt napisał „Regułę”. Dziwną „Regułę”…

Święty Benedykt i jego Reguła

Młody człowiek może się ze św. Benedyktem trochę kłócić, że tak upokarza, rozkazuje i każe dążyć do najgłębszej pokory, aż...

Więcej

Żołnierska służba Chrystusowi

Święty Benedykt i jego Reguła

Jeżeli monaster benedyktyński ma być drogą powrotu syna marnotrawnego do Ojca, musi być miejscem Chrystusa, który jest Drogą...

Więcej

Czytanie w „Regule” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Pomyślmy, że kiedyś było inaczej. Nie tylko dlatego, że książek było mniej i niewiele osób czytać potrafiło. Jeszcze przed wojną książka była przejawem luksusu. Tomy duże, grube, ciężkie, często zakurzone wymagały odpowiednich manipulacji, aby dać się obsłużyć.

Więcej

O pokorze

Święty Benedykt i jego Reguła

Najdłuższy i najważniejszy rozdział Reguły – rozdział 7. zatytułowany jest: O pokorze. Ale pojęcie pokory zawarte w tym rozdziale...

Więcej

Benedykt szuka spotkania ze Stwórcą

Święty Benedykt i jego Reguła

Poznanie osobowości i nauki św. Benedykta czerpiemy z dwóch źródeł: z jego Reguły, oraz z II Księgi Dialogów św. Grzegorza...

Więcej

Czy Boga możemy spotkać kiedy indziej niż dzisiaj?

Święty Benedykt i jego Reguła

Pytanie postawione na wstępie jest prowokacją. Jak się domyślamy, odpowiedź powinna brzmieć: nie, nie można spotkać Pana Boga kiedy indziej niż dzisiaj. Choć w duchu Reguły wydaje się być to poprawnym rozwiązaniem kwestii, to jest jeszcze niepełne…

Więcej

Pedagogiczna mądrość chrześcijańska

Święty Benedykt i jego Reguła

Prolog jest przemową albo kazaniem skierowanym do słuchaczy: Słuchaj… i nakłoń ucho swego serca. Jest on napisany żywym, czasem...

Więcej

O Prologu „Reguły”

Święty Benedykt i jego Reguła

Zanim jednak przejdziemy do samej Reguły, rozpoznajmy w jej prologu dalszy ślad duchowego sposobu myślenia, który także i tutaj...

Więcej

Długosz napisał o św. Benedykcie…

Święty Benedykt i jego Reguła

Trudno dziś odtworzyć to, co w średniowiecznej Polsce wiedziano na temat św. Benedykta. W ogóle pisano wówczas mało, niejedna z zapisanych wiadomości zaginęła. Tym cenniejsza staje się każda informacja, chociażby pośrednia. Niespodzianką więc jest, że polska literatura na temat św. Benedykta rozpoczyna się pięknym i długim kazaniem.

Więcej
Zamknij