Comiesięczne spotkania

W Opactwie Benedyktynów w Tyńcu każdego miesiąca (zawsze w niedzielę) odbywają się spotkania osób medytujących w tradycji chrześcijańskiej i zainteresowanych tą formą modlitwy. Każdy jest na nie zaproszony. Po Eucharystii zawsze odbywa się dwudziestominutowa medytacja. Po niej zazwyczaj jest konferencja wygłaszana przez zaproszoną osobę na temat związany z modlitwą medytacyjną lub jest okolicznościowe spotkanie.

Spotkania odbywają się w jedną z niedziel danego miesiąca.

Typowy program spotkania przedstawia się następująco:

16.00 – Msza św. z homilią
16.50 – Medytacja (20 minut)
17.20 – Konferencja w salce w domu gości

O terminie i programie spotkania w każdym miesiącu będziemy na bieżąco informować.

Msza dla medytujących odbędzie się 24 kwietnia 2022 r. o godz. 16.00 w kościele w Tyńcu. Po 20-minutowej medytacji konferencja z o. Brunonem Koniecko OSB.


Fot. Marcin Marecik

(Visited 119 times, 1 visits today)


Za pomocą newslettera chcemy się kontaktować, aby przesyłać teksty, nowości wydawnicze i ogłoszenia, które dotyczą naszego podwórka. Planujemy codzienną wysyłkę takiego newslettera.

Funkcja komentowania jest wyłączona.

Zamknij