Umieszczony przez 15:54 Liturgia

Jak wyrażać miłość?

Tylko ludzie, którzy są w stanie zmierzyć się z prawdą i trudzić się wprowadzaniem przykazań w czyn, są w stanie kochać. Miłość nie jest bujaniem w obłokach, ale wyraża się przez ciężką pracę i uważne słuchanie – przez czyn i prawdę, jak mówi św. Jan. Niech Bóg obdarzy nas taką mocą w kochaniu innych.

V Niedziela Wielkanocna
Dz 9,26–31; 1 J 3,18–24; J 15,1–8

Miłość wyraża się na dwa sposoby: słowem i językiem oraz czynem i prawdą. Pierwsza metoda nie jest pochwalana przez Jana, druga według niego jak najbardziej jest wskazana. Słowu przeciwstawiony jest czyn, językowi – prawda. Parafrazując: na drugim biegunie pustego gadania stoi wprowadzanie słowa w czyn, przeciwwagą języka – stworzonych na własne potrzeby skomplikowanych teorii samousprawiedliwień i uzasadnień własnego ego­izmu – jest prawda, czyli stwierdzenie, jak się sprawy mają. Albo człowiek gada tylko i wierzy, że świat jest taki, jak mu się wydaje – że życie jest niesprawiedliwe i wszystko należy mu się za darmo, albo podejmuje trud działania i konfrontowania własnego poglądu na świat z rzeczywistością.

Tylko ludzie, którzy są w stanie zmierzyć się z prawdą i trudzić się wprowadzaniem przykazań w czyn, są w stanie kochać. Miłość nie jest bujaniem w obłokach, ale wyraża się przez ciężką pracę i uważne słuchanie – przez czyn i prawdę, jak mówi św. Jan. Niech Bóg obdarzy nas taką mocą w kochaniu innych.


Fragment książki Słowo jest blisko ciebie. Refleksje wokół czytań liturgicznych


Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Do momentu wyboru na urząd opacki był także mistrzem nowicjatu tynieckiego. Wykłada w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym oo. Dominikanów. Autor książki na temat ośmiu duchów zła Pomiędzy grzechem a myślą oraz o praktyce modlitwy nieustannej Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie.


Fot. Kazimierz Urbańczyk

(Visited 708 times, 16 visits today)


Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z naszego portalu CSPB możesz skorzystać z propozycji zapisania się do systemu Feedburner, za pomocą którego, codziennie między godziną 20:00 a 23:00 otrzymasz e-maila z listą linków najnowszych wpisów, które ukazały się w danym dniu... Zapisz się do powiadomień
Zamknij