Literatura

Aby lepiej zrozumieć duchowość i teologię Filokalii warto skorzystać z innych książek, które w tym pomogą.

Wprowadzenie do Filokalii:

G. Bunge, Gliniane naczynia. Praktyka osobistej modlitwy według tradycji świętych Ojców, Wyd. Tyniec, Kraków 2011

P. Evdokimov, Poznanie Boga w Kościele Wschodnim, Kraków 1996

B. Koniecko, Droga Filokalii. 50-dniowe ćwiczenie duchowe, Kraków 2023.

K. Leśniewski, „Nie potrzebują lekarza zdrowi…” Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka, Lublin 2006 (rodzaj studium przez wszystkie tomy Filokalii)

J.-Y. Leloup, Słowa z Góry Athos. Duchowość mnichów z Góry Athos, Tradycja Mnisza 50, Wyd. Tyniec, Kraków 2012

Tenże, Hezychazm – zapomniana tradycja modlitewna, Kraków 1996

T. Špidlík, Duchowość chrześcijańskiego Wschodu. Przewodnik systematyczny, Kraków 2005

Tenże, Modlitwa według tradycji chrześcijańskiego Wschodu, Kraków 2006

Publikacje, związane z autorami, których teksty pojawiły się w Filokalii:

Św. Antoni, Żywot. Pisma ascetyczne, Wyd. Tyniec, Źródła Monastyczne 35, Kraków 2008

Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, Wyd. Tyniec, Kraków 2017

Diadoch z Fotyki, Pisma ascetyczne, Źródła Monastyczne 99, Wyd. Tyniec, Kraków 2021

Hezychiusz z Synaju. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, Wyd. Tyniec, Kraków 2018

Nil z Ancyry, Pisma ascetyczne, Źródła Monastyczne 46, Wyd. Tyniec, Kraków 2017

Apoftegmaty Ojców Pustyni

Apoftegmaty Ojców Pustyni, tom 1, Źródła Monastyczne 4, Wyd. Tyniec, Kraków 2004

Apoftegmaty Ojców Pustyni, tom 2, Źródła Monastyczne 9, Wyd. Tyniec, Kraków 2006

Apoftegmaty Ojców Pustyni, tom 3, Źródła Monastyczne 56, Wyd. Tyniec, Kraków 2011

Apoftegmaty Ojców Pustyni, tom 4, Źródła Monastyczne 64, Wyd. Tyniec, Kraków 2013

M. Borkowska, Nad Księgą Starców, Komentarz do apoftegmatów, Wyd. Tyniec, Kraków 2022

S. Hiżycki, Zrozumieć Ojców Pustyni. Wprowadzenie do lektury apoftegmatów, Wyd. Tyniec, Kraków 2022

L. Regnault, Abba, powiedz mi słowo. Wybór apoftegmatów, Wyd. Tyniec, Kraków 2019

Ewagriusz z Pontu

Ewagriusz z Pontu, Biblia jak pocisk. Jak walczyć z myślami?, Wyd. Tyniec, Kraków 2018

Tenże, Pisma ascetyczne, tom 1, Źródła Monastyczne 18, Wyd. Tyniec, Kraków 2017

Tenże, Pisma ascetyczne, tom 2, Źródła Monastyczne 36, Wyd. Tyniec, Kraków 2005

Tenże, O modlitwie, Tradycja Mnisza 30, Wyd. Tyniec, Kraków 2013

G. Bunge, Acedia. Duchowa depresja. Nauka duchowa Ewagriusza z Pontu acedii, Wyd. Tyniec, Kraków 2007

Tenże, Ewagriusz z Pontu – mistrz życia duchowego, Źródła Monastyczne 19, Wyd. Tyniec, Kraków 2011

Tenże, Modlitwa ducha. Studia o traktacie De oratione Ewagriusza z Pontu, Wyd. Tyniec, Kraków 2009

Tenże, Ojcostwo duchowe. Chrześcijańska gnoza u Ewagriusza z Pontu, Wyd. Tyniec, Kraków 2009

Tenże, Wino demonów. Nauka Ewagriusza z Pontu o gniewie i łagodności, Wyd. Tyniec, Kraków 2009

S. Hiżycki, Pomiędzy grzechem a myślą. O ośmiu duchach zła Ewagriusza z Pontu, Wyd. Tyniec, Kraków 2015

L. Nieścior OMI, Anachoreza w pismach Ewagriusza z Pontu, Wyd. Tyniec, Kraków 2022

L. Misiarczyk, Osiem logismoi w pismach Ewagriusza z Pontu, Wyd. Tyniec, Kraków 2007

Tenże, Osiem duchów zła i sposoby walki z nimi według Ewagriusza z Pontu, Wyd. Tyniec, Kraków 2015

W. Zatorski, Osiem duchów zła, Tradycja Mnisza 52, Wyd. Tyniec, Kraków 2012

B. Sawicki, Osiem spojrzeń na Pana. Od logismoi Ewagriusza z Pontu ku teologii wyobraźni, Wyd. Tyniec, Kraków 2021

Św. Jan Kasjan:

Św. Jan Kasjan, Reguły (De institutits coenobiorum), Źródła Monastyczne 100, Wyd. Tyniec, Kraków 2023

Tenże, Rozmowy z Ojcami, tom 1, Źródła Monastyczne 28, Wyd. Tyniec, Kraków 2002

Tenże, Rozmowy z Ojcami, tom 2, Źródła Monastyczne 70, Wyd. Tyniec, Kraków 2015

Tenże, Rozmowy z Ojcami, tom 3,  Źródła Monastyczne 80, Wyd. Tyniec, Kraków 2017

Tenże, Rozmowy o modlitwie. Rozmowy IX i X z Abba Izaakiem, Tradycja Mnisza 31, Wyd. Tyniec, Kraków 2013

Tenże, O wiedzy duchowej, Tradycja Mnisza 48, Wyd. Tyniec, Kraków 2011

Tenże, O przyjaźni, Tradycja Mnisza 49, Wyd. Tyniec, Kraków 2011

Tenże, Istota walki duchowej, Tradycja Mnisza 62, Wyd. Tyniec, Kraków 2016

Tenże, O grzechu i pokucie, Tradycja Mnisza 63, Wyd. Tyniec, Kraków 2017

C. Stewart OSB, Kasjan mnich, Źródła Monastyczne 34, Wyd. Tyniec, Kraków 2019

Św. Diadoch z Fotyki:

Św. Diadoch z Fotyki, Pisma ascetyczne, Źródła Monastyczne 99, Wyd. Tyniec, Kraków 2021.


Część tekstów Filokalii dotyczy modlitwy imieniem Jezus. Pozycje, które mogą pomóc w nauce i pogłębieniu tej modlitwy:

Mnich Kościoła Wschodniego, Modlitwa Jezusowa. Jej początek, rozwój i praktyka w tradycji bizantyńsko-słowiańskiej, Wyd. Tyniec, Kraków 2015 (ta pozycja to zarazem historia tekstów, które weszły w skład Filokalii jak i zarys dziejów ruchu hezychastycznego)

Opowieści pielgrzyma. Szczere opowieści pielgrzyma poświęcone duchowemu ojcuWyd. Tyniec, Kraków 2011.

A. Guillaumont, Pałacem Chrystusa jest serce. Szkice o modlitwie Jezusowej, Wyd. Tyniec, Kraków 2017

S. Hiżycki, Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie, Wyd. Tyniec, Kraków 2016

B. Koniecko, Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach „Oddychać Imieniem”, Wyd. Tyniec, Kraków 2019

Wejdź z Nim w relację. Rozmowa z o. Brunonem Koniecko OSB [w:] Twarzą w twarz. Dziesięć dróg modlitwy, rozmawia Małgorzata Terlikowska, Kraków 2022

Szerzej o modlitwie:

G.A. Maloney, Modlitwa serca, Włocławek

K. Were, Królestwo wnętrza, Lublin 2003

Tenże, Tam skarb twój, gdzie serce twoje…, Lublin 2011

J. Serr, O. Clément, Modlitwa serca, Lublin 1993

W. Stinissen i Mnich Prawosławny, Imię Jezus jest w tobie. O modlitwie nieustannej, Poznań 2002

(Visited 653 times, 1 visits today)


Chcesz być na bieżąco z najnowszymi artykułami, informacjami dotyczącymi projektu "Filokalia" oraz nowościami wydawniczymi? Jeśli tak, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, gdzie znajdziesz formularze do zapisu na nasze newslettery.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Funkcja komentowania jest wyłączona.

Zamknij