Umieszczony przez 17:11 Liturgia

Maryja Matką Boga

Matka Boga jest pokojem przepełniona, ale wynika on nie skądinąd, ale z tego, że jest przepełniona Bogiem. Gdy dziś szukamy pokoju, szukajmy Boga, szukajmy modlitwy, szukajmy Jego woli. Nic nie jest nam potrzebne jak pokój, prawdziwy i trwały, który płynie z jedności z Bogiem.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Lb 6,22–27; Ga 4,4–7; Łk 2,16–21

Dziś świętujemy nie tylko Nowy Rok, ale także najstarsze święto Maryi, jako Świętej Bożej Rodzicielki. W ten sposób wraz z ojcami soboru w Efezie z 431 r. wyznajemy, że Maryja jest Matką Boga. Wracamy myślą do sceny Zwiastowania, kiedy Gabriel odsłania przed Nią tajemnicę Jej życia, mówiąc: Pan z tobą. Oznacza to wybór, którego Bóg dokonał i któremu jest wciąż wierny. Powiedzmy więcej: to wybór, którego Bóg nigdy nie cofnie. Odmienia to sposób myślenia Maryi o własnym życiu. Skoro Pan jest z Nią, może zgodzić się na wszystko, czego On od Niej zażąda.

Z tej wiary Maryi, tak sławionej na kartach Biblii, wyrasta nasza uroczystość. Dodajmy, że ma ona i drugie dno, gdyż dziś mamy też Światowy Dzień Pokoju. Matka Boga jest pokojem przepełniona, ale wynika on nie skądinąd, ale z tego, że jest przepełniona Bogiem. Gdy dziś szukamy pokoju, szukajmy Boga, szukajmy modlitwy, szukajmy Jego woli. Nic nie jest nam potrzebne jak pokój, prawdziwy i trwały, który płynie z jedności z Bogiem.


Fragment książki Słowo jest blisko ciebie. Refleksje wokół czytań liturgicznych


Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Do momentu wyboru na urząd opacki był także mistrzem nowicjatu tynieckiego. Wykłada w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym oo. Dominikanów. Autor książki na temat ośmiu duchów zła Pomiędzy grzechem a myślą oraz o praktyce modlitwy nieustannej Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie.


Fot. Kazimierz Urbańczyk

(Visited 583 times, 1 visits today)


Za pomocą newslettera chcemy się kontaktować, aby przesyłać teksty, nowości wydawnicze i ogłoszenia, które dotyczą naszego podwórka. Planujemy codzienną wysyłkę takiego newslettera.

Czytający i słuchający naszych materiałów, zarówno dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, jak i na kanale YouTube lub innych platformach podcastowych, mogą zastanawiać się w jaki sposób można nas wesprzeć… Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij