Umieszczony przez 17:11 Liturgia

Maryja Matką Boga

Matka Boga jest pokojem przepełniona, ale wynika on nie skądinąd, ale z tego, że jest przepełniona Bogiem. Gdy dziś szukamy pokoju, szukajmy Boga, szukajmy modlitwy, szukajmy Jego woli. Nic nie jest nam potrzebne jak pokój, prawdziwy i trwały, który płynie z jedności z Bogiem.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Lb 6,22–27; Ga 4,4–7; Łk 2,16–21

Dziś świętujemy nie tylko Nowy Rok, ale także najstarsze święto Maryi, jako Świętej Bożej Rodzicielki. W ten sposób wraz z ojcami soboru w Efezie z 431 r. wyznajemy, że Maryja jest Matką Boga. Wracamy myślą do sceny Zwiastowania, kiedy Gabriel odsłania przed Nią tajemnicę Jej życia, mówiąc: Pan z tobą. Oznacza to wybór, którego Bóg dokonał i któremu jest wciąż wierny. Powiedzmy więcej: to wybór, którego Bóg nigdy nie cofnie. Odmienia to sposób myślenia Maryi o własnym życiu. Skoro Pan jest z Nią, może zgodzić się na wszystko, czego On od Niej zażąda.

Z tej wiary Maryi, tak sławionej na kartach Biblii, wyrasta nasza uroczystość. Dodajmy, że ma ona i drugie dno, gdyż dziś mamy też Światowy Dzień Pokoju. Matka Boga jest pokojem przepełniona, ale wynika on nie skądinąd, ale z tego, że jest przepełniona Bogiem. Gdy dziś szukamy pokoju, szukajmy Boga, szukajmy modlitwy, szukajmy Jego woli. Nic nie jest nam potrzebne jak pokój, prawdziwy i trwały, który płynie z jedności z Bogiem.


Fragment książki Słowo jest blisko ciebie. Refleksje wokół czytań liturgicznych


Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Do momentu wyboru na urząd opacki był także mistrzem nowicjatu tynieckiego. Wykłada w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym oo. Dominikanów. Autor książki na temat ośmiu duchów zła Pomiędzy grzechem a myślą oraz o praktyce modlitwy nieustannej Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie.


Fot. Kazimierz Urbańczyk

(Visited 420 times, 1 visits today)


Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z naszego portalu CSPB możesz skorzystać z propozycji zapisania się do systemu Feedburner, za pomocą którego, codziennie między godziną 20:00 a 23:00 otrzymasz e-maila z listą linków najnowszych wpisów, które ukazały się w danym dniu... Zapisz się do powiadomień
Zamknij