Umieszczony przez 10:02 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa prowadzi do rozwoju osobowego

Pseudo-Antoni mówi o kilku rzeczach, dzięki którym możemy dojrzewać i stać się doskonałymi. Są to asceza, medytacja, wytrwałość, panowanie nad sobą, wytrzymałość. Nie są to oczywiście wszystkie rzeczy, które wpływają na rozwój człowieka.

Wdzięczność wobec Boga oraz właściwy sposób postępowania to owoc człowieka, który podoba się Bogu. Jednakże owoce ziemi nie dojrzewają w jednej godzinie, lecz za sprawą czasu, deszczu i dbałości. W ten sam sposób owoce ludzi dzięki ascezie, medytacji, czasowi, wytrwałości, panowaniu nad sobą oraz wytrzymałości stają się doskonałe. I gdybyś wydał się kiedyś komuś pobożny z powodu tych cnót, nie dowierzaj sobie, póki jesteś w ciele, ani też nie sądź, że cokolwiek w tobie podoba się Bogu. Wiedz bowiem, że niełatwo jest człowiekowi wystrzegać się grzechu po sam kres życia / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 68-69 /.

Pseudo-Antoni mówi, że tak jak owoce ziemi nie dojrzewają w jednej godzinie, tak samo owoce ludzi wymagają czasu. Zatem wskazuje na dojrzewanie jako coś właściwego człowieczeństwu. Jest to rzecz oczywista. Od chwili urodzenia człowiek się rozwija i jest nastawiony na dojrzewanie. Rozwijamy się pod względem nie tylko fizycznym, ale także psychicznym i duchowym. Jest to proces, który trwa i zmierza ku pełni życia.

Prawdziwy rozwój człowieka zależy od tego, jakim wartościom da on pierwszeństwo, co będzie dla niego w życiu najważniejsze. Bez zrozumienia siebie człowiek jest skazany na ciągłe powtarzanie niedojrzałych zachowań. Problemy nie rozwiązują się same, a upływający czas nie jest równoznaczny z dojrzewaniem osobowym. Wartości jakie wybieramy, wybory, które podejmujemy, kształtują nas samych, decydują o nas. One albo nas rozwijają, albo zaburzają nasz wzrost.

Pseudo-Antoni mówi o kilku rzeczach, dzięki którym możemy dojrzewać i stać się doskonałymi. Są to asceza, medytacja, wytrwałość, panowanie nad sobą, wytrzymałość. Nie są to oczywiście wszystkie rzeczy, które wpływają na rozwój człowieka. Warto zwrócić uwagę, że wśród wymienionych rzeczy jest medytacja. Jedną z jej form jest modlitwa Jezusowa.

Pseudo-Antoni mówi poza tym, żeby wystrzegać się mniemania, że już osiągnęliśmy dojrzałość i doskonałość. Dopóki nie nastąpi kres życia i człowiek nie stanie przed Bogiem, nie może twierdzić, że osiągnął pełną dojrzałość swojej osoby. To wymaga ciągłej troski i starania, aby nie ustawać w rozwoju osobowym i dążeniu do świętości.

Pomóc w tym może właśnie modlitwa Jezusowa, jako jedna z form medytacji. Ona może nas uczyć m. in. wszystkich cech, jakie zalecał Pseudo-Antoni jako środki rozwoju osobowego. Modlitwa ta sprzyja wypracowywaniu takich postaw i umacnianiu ich. Nie będąc wytrwałym, trudno o owoce tej praktyki. Potrzebujemy czasu, aby ją praktykować. Wymaga też pewnej ascezy, czyli wyrzeczenia, przede wszystkim siebie samego. Uczy dzięki temu także panowania nad sobą. Nie zajmujemy się bowiem w jej trakcie sobą samym, ale zwracamy się ku Chrystusowi. On jest centrum tej modlitwy. On jest celem. On jest jej kierunkiem. Nie zajmujemy się swoimi myślami, staramy się oddalić się od wszystkiego, co przeszkadza nam w spotkaniu z Panem. Modlitwa Jezusowa uczy nas dzięki temu w jaki sposób zapanować nad tym, co może nas odrywać od jej istoty. Poprzez te aspekty możemy nawiązywać bliższą więź z Chrystusem oraz wzrastać w rozwoju osobowym.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 321 times, 1 visits today)


Chcesz być na bieżąco z najnowszymi artykułami, informacjami dotyczącymi projektu "Filokalia" oraz nowościami wydawniczymi? Jeśli tak, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, gdzie znajdziesz formularze do zapisu na nasze newslettery.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij