Umieszczony przez 10:56 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to dar od Boga

Modlitwa Jezusowa jest działaniem rozumnym. To zarazem dar od Boga. Nie wiąże się z poznaniem intelektualnym, a zarazem jest poznaniem dużo głębszym, czymś większym, bo zmierza do poznania Boga, poprzez przebywanie w Jego obecności.

Rozum, który idzie w parze z umysłem i który przynosi duszy korzyść, to dar od Boga. Z kolei rozum, w którym pełno bredni, który bada miary i odległości nieba oraz ziemi, rozmiary słońca oraz gwiazd, to wymysł człowieka, który daremnie się trudzi. Albowiem daremnie się chełpi, szukając rzeczy nieprzydatnych, jakby chciał nabrać wody sitem. Ludzie nie są w stanie odkryć takich rzeczy / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 85 /.

Święty Anzelm powiedział, że wiara szuka rozumienia. Wiara ma dążyć do Boga, czyli do rzeczywistości dla człowieka niepojmowalnej, nieogarnionej i niepojętej. To rozumienie ma pomóc wierze w jej trwaniu i wzrastaniu. Rozumienie ma pomóc w relacji z Bogiem. Jest do dobry kierunek, ale niewystarczający. W relacji z Bogiem nie chodzi bowiem o wymiar intelektualny, ale o osobisty, o więź.

Rozum może się przydać w wielu kwestiach życiowych. Jak mówi Pseudo-Antoni, możemy się daremnie trudzić, szukając rzeczy nieprzydatnych. Porusza prawdopodobnie zagadnienie astrologii, czyli wróżbiarstwa, które jest sprzeczne z wiarą. Jest to pseudonauka. Co innego jest z astronomią czy kosmologią. Współcześnie kosmologia coraz szybciej się rozwija. Pojawiają się coraz to nowsze odkrycia. Pseudo-Antoni sądzi, że badanie nieba i tego, co jest we wszechświecie, jest jednak nieprzydatne. „Ludzie nie są w stanie odkryć takich rzeczy”. Jest w tym prawda, ponieważ przyszłości nie odgadniemy na podstawie położenia ciał niebieskich. Jest też inna prawda – pewne rzeczy nie podlegają badaniu, ponieważ człowiek nie posiada narzędzi, aby zbadać dane zjawiska. Skala poznania wszechświata jest w dalszym ciągu mikroskopijna, z uwagi na jego rozmiary. Powoduje mimo to rozwój ludzkości. O tym warto pamiętać.

Jest jednak wiele innych spraw, którym człowiek może się oddawać, a są mało przydatne lub wręcz szkodliwe. Tak jakby chciał nabrać wodę sitem… Aby tak nie było, potrzeba pewnej refleksji, przemyślenia, rozważenia tego, co człowiek czyni, jakich wyborów dokonuje, dokąd podąża. Można przeżyć wiele lat, a w skrajnym przypadku, całe życie, na czymś bezwartościowym. Aby do tego nie dopuścić potrzeba rozumu i umysłu, czyli poznania dyskursywnego, a więc racjonalnego i logicznego oraz poznania bardziej kontemplacyjnego, poznania łaski Bożej.

Modlitwa Jezusowa jest działaniem rozumnym. To zarazem dar od Boga. Nie wiąże się z poznaniem intelektualnym, a zarazem jest poznaniem dużo głębszym, czymś większym, bo zmierza do poznania Boga, poprzez przebywanie w Jego obecności. To działania jak najbardziej przydatne, ale w pewnym sensie również tutaj nie odkryjemy wszystkiego. Nasze poznanie będzie tylko do pewnego stopnia. Wypowiadając słowa Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem wchodzimy w Bożą Obecność. Boga zaś trudno człowiekowi poznać. Nasza natura ma ograniczenia, które nie potrafimy pokonać i to stanowi przeszkodę. Jednak Bóg może nam się dać w sposób dla nas nieogarniony. Jedyne, co musimy zrobić, to wejść w Jego obecność i w niej trwać przy pomocy jednego wezwania.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 328 times, 1 visits today)


Chcesz być na bieżąco z najnowszymi artykułami, informacjami dotyczącymi projektu "Filokalia" oraz nowościami wydawniczymi? Jeśli tak, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, gdzie znajdziesz formularze do zapisu na nasze newslettery.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij