Umieszczony przez 10:37 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to wybór Chrystusa – jedynego Dobra

Modlitwa Jezusowa to wybór dobra. To wybór miłości. To wybór życia. Życia z Chrystusem i w Chrystusie, jedynym Dobru.

Dusza jest w ciele, umysł jest w duszy, a w umyśle jest rozum. Bóg, rozumiany i sławiony za ich sprawą, unieśmiertelnia duszę, dając jej niezniszczalność i wieczną błogość. Albowiem Bóg ofiarował wszystkiemu, co powstaje, istnienie ze względu na jedyne dobro / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 82 /.

Ta struktura bytu ludzkiego, opisana przez Pseudo-Antoniego, może wydawać się trudna do zrozumienia. Niełatwo sobie wyobrazić np. przebywanie czy jakiekolwiek inne trwanie duszy w ciele. Jak to rozumieć? Co to znaczy? To pytania, na które nie ma prostych odpowiedzi. To niewątpliwie próba ukazania człowieka, jaki jest, co w nim jest. Jednego możemy być pewni – Bóg jest sławiony za sprawą tego, co tworzy naturę ludzką.

Dlaczego Bóg jest sławiony za sprawą duszy, ciała czy umysłu? Dlatego, że jest ich Stwórcą. On to wszystko wymyślił i ukształtował. On jest Źródłem życia człowieka i podtrzymuje go w istnieniu. Bóg, jak mówi Pseudo-Antoni, choć rzadko w swoim dziele powołuje się na Niego, ofiarował wszystkiemu, co powstaje, istnienie. On zatem jest przyczyną zaistnienia wszystkiego.

Tak również wynika z Objawienia. Święty Paweł pisał: Bo w Nim [Chrystusie] zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie (Kol 1,16-17). Chrystus, czyli Bóg i człowiek, jest odwiecznym Synem Ojca. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.

Pseudo-Antoni mówi, że Bóg ofiarował wszystkiemu, co powstaje, istnienie ze względu na jedyne dobro. O jakie jedyne dobro chodzi? Być może tym dobrem jest On sam. Chrystus powiedział, że tylko jeden jest Dobry (por. Łk 18,19). Jest Nim sam Bóg. Ze względu na Niego warto czynić dobro. Istnienie jest czymś dobrym. Życie jest czymś dobrym. Co może prowadzić do dobra?

Jest tym niewątpliwie modlitwa Jezusowa. To zwrot w stronę Chrystusa, który przeżył swoje życie dobrze czyniąc (por. Dz 10,38). To skierowanie się ku Bogu, który jest źródłem wszelkiego istnienia, który podtrzymuje wszystko w istnieniu. Chrystusa wzywa się w modlitwie Jezusowej w sposób bezpośredni. Do Niego można zawsze się zwrócić i to w sposób prosty i nieskomplikowany. Ta modlitwa nie wymaga wiele, a jednocześnie angażuje całego człowieka. Bóg  jest obecny wszędzie. Wszędzie się można do Niego zwrócić. Nigdy nie zawiódł i zawsze był blisko człowieka. Pomimo tego, że nie wszyscy Go chcieli, nie wszyscy Go zaakceptowali, to On nigdy nie zrażał się ludzką reakcją, ale wskazywał na dobro i miłość, jako na najwyższe wartości.

Modlitwa Jezusowa to wybór dobra. To wybór miłości. To wybór życia. Życia z Chrystusem i w Chrystusie, jedynym Dobru.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 247 times, 1 visits today)


Chcesz być na bieżąco z najnowszymi artykułami, informacjami dotyczącymi projektu "Filokalia" oraz nowościami wydawniczymi? Jeśli tak, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, gdzie znajdziesz formularze do zapisu na nasze newslettery.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij