Umieszczony przez 11:46 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to wybór wolności

Modlitwa Jezusowa to dążenie do przezwyciężenia grzechu, nie w oparciu o swoje zdolności, ale w oparciu o łaskę Jezusa. Tylko ona może pomóc człowiekowi pokonać grzech. Praktyka modlitwy Jezusowej to ciągłe i wierne wyciąganie ręki po łaskę Chrystusa, po pragnienie wyzwolenia aż do ostatecznego zjednoczenia ze Zbawicielem.

Bóg, obdarzywszy człowieka wolną wolą, dał mu także, ponieważ jest hojny i dobry, możliwość, aby ten, jeśli zechce, Mu się podobał. A Bogu podoba się, jeśli w człowieku nie ma zła. Jeśli ludzie sławią piękne czyny i cnoty świętej oraz miłej Bogu duszy, a potępiają występki i niegodziwe działania, o ileż bardziej czyni to Bóg, który chce człowieka zbawić? / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 83 /.

Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy (1 Tm 2,4). To wielkie pragnienie Boga. W tym celu posłał On swego Jedynego Syna. On ukazał nam w jaki sposób Bogu zależy na nas – przecierpiał mękę, odrzucenie i oddał za nas swoje życie. Jego życie jest dowodem miłości Boga do nas. Miłości bezinteresownej, odwiecznej, całkowitej.

Wierzymy, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. W czym jesteśmy do Boga podobni? W darze wolności. Jeśli człowiek jest osobą, to właściwością osoby jest wolny wybór. Święty Paweł powiedział: Bracia, powołani zostaliście do wolności (Ga 5,13). Zatem wolność jest też powołaniem człowieka.

Co może nas prowadzić do wolności? Prawda! Chrystus powiedział: Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli (J 8,32). Bóg pragnie zbawić człowieka. Można nawet powiedzieć więcej – Bóg już nas zbawił. Chrystus dokonał tego dzieła. Jednak to od nas zależy czy zechcemy po nie sięgnąć.

Czym zaś jest zbawienie? To wybawienie od zła, śmierci, droga do wiecznego szczęścia, nieustannej miłości i nieprzerwanego pokoju. Jak osiągnąć ten stan? Może go dać tylko Jezus. To On jest naszym zbawieniem. To On jest naszym wyzwoleniem. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni (J 8,36).

Modlitwa Jezusowa to zawierzenie życia Jezusowi, to powierzenie się Jemu całkowicie. To wolny wybór Jezusa. To wolny wybór wybawienia od śmierci i zła. Co przeszkadza w wolności? Grzech. Dlatego w modlitwie Jezusowej wołamy: Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem. Ona jest dążeniem do wyzwolenia, ale nie w oparciu o swoje słabe i ograniczone siły, lecz w oparciu o Jezusa, która ma moc przewyższającą ludzkie wyobrażenia. Modlitwa Jezusowa to dążenie do przezwyciężenia grzechu, nie w oparciu o swoje zdolności, ale w oparciu o łaskę Jezusa. Tylko ona może pomóc człowiekowi pokonać grzech. Praktyka modlitwy Jezusowej to ciągłe i wierne wyciąganie ręki po łaskę Chrystusa, po pragnienie wyzwolenia aż do ostatecznego zjednoczenia ze Zbawicielem.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 280 times, 1 visits today)


Czy chciałbyś być na bieżąco z najnowszymi artykułami, nowościami wydawniczymi i informacjami dotyczącymi projektu "Filokalia"? Jeśli tak, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, gdzie znajdziesz formularze do zapisu na nasze newslettery.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij