Umieszczony przez 10:43 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa uczy opanowania chciwości

Modlitwa Jezusowa uczy poprzestawania na tym, co wystarczy. A co wystarczy? Relacja z Panem, którego się wzywa w modlitewnej praktyce. To relacja z Nim jest decydująca. Dobre uczynki wynikają z dobrej relacji z Chrystusem.

Spośród tych, których możemy spotkać w zajeździe, niektórzy zajmują łóżka; ale inni, którzy łóżek nie mają, śpią na podłodze. Ci drudzy chrapią nie mniej niż ci, którzy śpią w łóżkach. Przeczekawszy noc, wszyscy razem opuszczają z rana zajazd, niosąc ze sobą tylko swoje własne rzeczy. W ten sam sposób wszyscy ci, którzy przybywają do życia – i ci, którzy żyli skromnie, i ci, którzy żyli w sławie i bogactwie – wychodzą z życia tak, jak z zajazdu. Nie niosą ze sobą nic z życiowego luksusu i bogactwa, a tylko swoje własne uczynki, czy to dobre, czy złe, dokonane przez nich w życiu / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 7 /.

Rozmyślanie o śmierci jest jednym z najbardziej wziętych zagadnień poruszanych przez wielkie umysły. Temat niełatwy, zawsze interesujący i intrygujący. Pseudo-Antoni podejmuje zagadnienie trochę na swój sposób, mówiąc o przybywaniu do życia i wychodzeniu z niego. Mówi, że ci, którzy wychodzą z niego nie niosą ze sobą nic z życiowego luksusu. Warto przypomnieć kilka fragmentów z Pisma Świętego, które podejmuje to zagadnienie:

Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan Niech będzie imię Pańskie błogosławione (Hi 1,20).

Któż będzie cię wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał (1 Kor 4,7).

Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy [z niego] wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni! A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami (1 Tm 6,6-10).

Te urywki ze Starego i Nowego Testamentu ukazują to, o czym chce powiedzieć Pseudo-Antoni. Człowiek przychodząc na ten świat, nic do niego nie przynosi. Wychodząc z niego, niczego z sobą nie zabiera. Z jednym wyjątkiem – własnych uczynków. One są w istocie decydujące. One rozstrzygają gdzie ostatecznie zakończy się los człowieka.

Gdy były one dobre, to człowiek dozna szczęścia. Jeśli takie nie były, to jego los będzie nie do pozazdroszczenia. Zgubić człowieka może to, o czym pisze św. Paweł – chciwość pieniędzy, czyli w istocie chciwość wszelkiego bogactwa. Ta wada, nieopanowana, może przyczynić się do wielkiej zguby człowieka i utraty wiecznego szczęścia. Drogą do szczęścia jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy [z niego] wynieść.

Modlitwa Jezusowa uczy poprzestawania na tym, co wystarczy. A co wystarczy? Relacja z Panem, którego się wzywa w modlitewnej praktyce. To relacja z Nim jest decydująca. Dobre uczynki wynikają z dobrej relacji z Chrystusem. Gwarancję szczęścia nie da człowiekowi to, co on posiada, ale Ten, kto posiada wszystko i może dać wszystko. Modlitwa Jezusowa uczy opanowywania wszelkiej chciwości, pożądliwości, niespełnienia, nienasycenia. Dzięki tej praktyce uświadamiamy sobie po co jesteśmy, dokąd zmierzamy i kto jest w naszym życiu najważniejszy. To Chrystus ostatecznie jest w stanie nasycić każdego człowieka w pełni.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 332 times, 1 visits today)


Chcesz być na bieżąco z najnowszymi artykułami, informacjami dotyczącymi projektu "Filokalia" oraz nowościami wydawniczymi? Jeśli tak, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, gdzie znajdziesz formularze do zapisu na nasze newslettery.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij