Umieszczony przez 09:53 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa uczy pokory

Modlitwa Jezusowa daje nam solidny fundament, bo prowadzi do pokory. Sama w sobie jest pokorna. Nikt, kto w sobie nie ma choć odrobiny pokory, nie będzie mógł jej praktykować.

W naszej mocy jest żyć wstrzemięźliwie, ale już stać się bogatymi nie jest w naszej mocy. Jak to? Czy powinniśmy skazywać naszą duszę za sprawą ulotnej wizji bogactwa, którego możemy jedynie pożądać, a której to wizji nie mamy możliwości zrealizować? Och, jak bezrozumnie biegamy nieświadomi, że pokora jest przed wszystkimi cnotami, tak jak przed wszystkimi namiętnościami jest obżarstwo i pożądanie rzeczy życiowych / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 72-73 /.

Pseudo-Antoni wskazuje na bardzo istotną kwestię – każdy bierze sam odpowiedzialność za swoje życie. Nie możemy na innych zrzucać odpowiedzialności za nasze wybory i decyzje. Oczywiście nie wszystko, co w naszym życiu się wydarzyło, musi być naszą winą. Są wydarzenia, za które nie ponosimy żadnej winy. Jednak do każdego z nas należy to, co dzisiaj robimy ze swoim życiem i jak odnosimy się do przeszłych wydarzeń.

Dlatego Pseudo-Antoni mówi, że w naszej mocy jest bycie wstrzemięźliwym. My wybieramy. Pomimo tego, że może to przyjść z wielkim trudem i po bardzo długim czasie, jest to jednak możliwe. Owocem będzie bycie wolnym. Czyż nie każdy tego pragnie? Co nam najbardziej przeszkadza w osiągnięciu tego? Nasze pożądania. One powodują, że ciągle gonimy, pragniemy coraz więcej i więcej. Pseudo-Antoni nazywa to bezrozumnym bieganiem. Rzeczywiście jest ono bezrozumne, bo gonimy za tym, co nie jest tego warte.

Pożądanie rzeczy życiowych jest w człowieku silne i ono może nam towarzyszyć do końca naszych dni. Jednak jesteśmy w stanie je przezwyciężyć. Możemy nimi kierować i to w sposób, w jaki uznamy za właściwy. Po to, żeby być człowiekiem wolnym, który może decydować o sobie samym.

Wszystkie rzeczy, jakie pożądamy i posiadamy tak nas pociągają, ponieważ w nich możemy widzieć zabezpieczenie siebie, zagwarantowanie sobie spokojnej przyszłości. Co więcej, te wszystkie rzeczy mogą nawet stanowić przedłużenie naszej tożsamości lub wręcz stanowić o niej, jeśli oddamy im się bez reszty. W nich będziemy wtedy widzieć sens swojego życia. Jednak będzie to bardzo słaby fundament, który nie może przetrwać próby czasu.

Odpowiednim fundamentem jest pokora. Ona jest, jak mówi Pseudo-Antoni, przed wszystkimi cnotami. To od niej wszystko się zaczyna i na niej ma się kończyć. Bez pokory, człowiek łatwo popada w samouwielbienie. Nie liczy się z innymi i z niczym, bo tylko jego interes jest najważniejszy. Pokora jednak pokonuje wszystkie żądze człowieka i demona. Daje człowiekowi wolność. Warto przytoczyć jeden z apoftegmatów:

Powiedział abba Antoni: „Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpostarte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem: «A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mówiący do mnie: «Pokora».”

Modlitwa Jezusowa daje nam solidny fundament, bo prowadzi do pokory. Sama w sobie jest pokorna. Nikt, kto w sobie nie ma choć odrobiny pokory, nie będzie mógł jej praktykować. A jeśli nawet jest praktykowana, to nie przyniesie żadnego owocu. To proste zawołanie, które ustawia właściwą hierarchię pomiędzy Bogiem a człowiekiem, ale także pomiędzy człowiekiem a światem. Uczy, że to, czego człowiek powinien pragnąć i pożądać to przede wszystkim sam Bóg.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 217 times, 1 visits today)


Chcesz być na bieżąco z najnowszymi artykułami, informacjami dotyczącymi projektu "Filokalia" oraz nowościami wydawniczymi? Jeśli tak, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, gdzie znajdziesz formularze do zapisu na nasze newslettery.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij