Umieszczony przez 10:37 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa zwycięża zło

Modlitwa Jezusowa jest wejściem w to, co duchowe w człowieku. To nie pozostawanie tylko w tym, co cielesne, związane z materią, ale zwrócenie się wzwyż, ku Bogu. Dzięki modlitwie mamy kontakt z Bogiem, możemy go rozwijać i pogłębiać.

Zło jest namiętnością związaną z materią i dlatego jest niemożliwe, aby powstało ciało bez zła. Świadoma tego rozumna dusza strząsa z siebie ciężar materii, czyli właśnie to zło, i, odrywając się od takiego ciężaru, poznaje Boga wszechrzeczy, wystrzegając się nienawistnego, wrogiego ciała i nie ulegając mu. Tak oto dusza zostaje uwieńczona przez Boga, ponieważ zwyciężyła namiętności zła i materii / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 62-63 /.

Pogląd Pseudo-Antoniego w dzisiejszych czasach może szokować. Uważa, że ciało jest związane ze złem. Ciało związane jest z materią. Materia jest czymś, co przemija. W starożytności popularny był pogląd zaczerpnięty z filozofii greckiej, że ciało jest więzieniem dla duszy. Aby dusza mogła żyć w pełni, potrzebuje się uwolnić od niego.

Święty Paweł powiedział, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne (1 Kor 15,50). Ciało jednak zmartwychwstanie na Sądzie Ostatecznym (por. 1 Kor 15). Wydaje się, że Pseudo-Antoni używa pojęcia ciała jako czegoś negatywnego, ale w sensie złej kondycji moralnej. Ciało to doczesny element ludzkiej egzystencji. Ciało jest widziane jako ten aspekt bytu człowieka, który ma zostać uduchowiony, czyli podporządkowany Bogu.

Dlatego Pseudo-Antoni mówi, że rozumna dusza nie ulegając ciału, zostaje uwieńczona przez Boga, ponieważ zwyciężyła namiętności zła i materii. To jest prawda. Dusza nie może być wolna, jeśli nie zwycięży zła, cokolwiek by nim było i pod jakąkolwiek postacią by się pojawiło. Wszelkie zło obciążą duszę i ją zniewala. Sprawia, że ona ulega mu i upada.

Chrystus powiedział, że Bóg jest duchem, potrzeba więc, by Jego czciciele oddawali mu cześć w Duchu i prawdzie (J 4,24). Dusza jest duchowa i nieśmiertelna. Została stworzona bezpośrednio przez Boga. Posiada rozum i wolną wolę. Dzięki temu możemy wybierać w sposób nieskrępowany, samodzielny i stanowić o swoim życiu. Wszystko, co będzie nam służyć, nie może być związane z namiętnością, ponieważ ona zawsze jest zniewoleniem.

Modlitwa Jezusowa jest wejściem w to, co duchowe w człowieku. To nie pozostawanie tylko w tym, co cielesne, związane z materią, ale zwrócenie się wzwyż, ku Bogu. Dzięki modlitwie mamy kontakt z Bogiem, możemy go rozwijać i pogłębiać. Modlitwa daje nam sposobność zbliżenia się do Boga. Modlitwa Jezusowa uwalnia od zła, gdyż jest zwróceniem się w stronę dobra i samym dobrem. To wybór tego, co wyzwala. To wybór samego Boga, który jest najwyższym dobrem.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 413 times, 1 visits today)


Jeżeli chcesz być na bieżąco z materiałami, które publikujemy i udostępniamy, proponujemy zapisanie się na codzienny newsletter.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij