Literatura

Chmura niewiedzy, Wyd. Tyniec, Kraków 2003.

Filokalia. Teksty o modlitwie serca, wstęp, tłum i oprac. J. Naumowicz, Kraków 2002.

Opowieści pielgrzyma. Szczere opowieści pielgrzyma poświęcone duchowemu ojcuWyd. Tyniec, Kraków 2011.

Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, Wyd. Tyniec, Kraków 2017.

Św. Hezychiusz z Synaju. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, Wyd. Tyniec, Kraków 2018.

Augustyn J., Vogüé A. de, Zawada M., Zatorski Z., Powiew Boga. Medytacja chrześcijańska, Wyd. Tyniec, Kraków 2014.

Behr-Sigel E., Miejsce serca. Wprowadzenie w duchowość prawosławną, Kraków 2008.

Bereza J., Medytacje z ojcem Serafinem, Poznań 2000.

— , Praktyka „modlitwy Jezusowej, „Życie Konsekrowane” 1 (21) 1999, s. 52–56.

— , Sztuka codziennego życia, Poznań 1997.

Bolewski J., Prosta praktyka medytacji. Wprowadzenie do modlitwy imieniem Jezus, Kraków 2017.

Bunge G., Gliniane naczynia. Praktyka osobistej modlitwy według tradycji świętych Ojców, Wyd. Tyniec, Kraków 2011.

Freeman L., Drogocenna perła. Dzielić się darem Medytacji chrześcijańskiej, zawiązując nową grupę, Wyd. Tyniec, Kraków 2011.

— , Jezus – wewnętrzny nauczyciel, Wyd. Tyniec, Kraków 2012.

— , Medytacja chrześcijańska. Twoja codzienna praktyka, Wyd. Tyniec, Kraków 2011.

— , Od pierwszego wejrzenia. Doświadczenie wiary, Wyd. Tyniec, Kraków 2012.

— , Pielgrzymka wewnętrzna. Podróż medytacyjna, Wyd. Tyniec, Kraków 2011.

— , Światło wewnętrzne. Droga medytacji chrześcijańskiej, Wyd. Tyniec, Kraków 2013.

Guillaumont A., Koptyjska inskrypcja o Modlitwie Jezusowej,[w:] tenże, U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego, t. 1, Wyd. Tyniec, Kraków 2006, s. 231–251.

— , Modlitwa Jezusowa u mnichów egipskich, [w:] tenże, U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego, t. 1, Wyd. Tyniec, s. 177188.

— , Modlitwa nieustanna w starożytnym monastycyzmie, [w:] tenże, U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego, t. 2, Wyd. Tyniec, Kraków 2006, s. 165–177.

— , Pałacem Chrystusa jest serce. Szkice o modlitwie Jezusowej, Wyd. Tyniec, Kraków 2017.

Hiżycki S., Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie, Wyd. Tyniec, Kraków 2016.

Hybel D., Nawara M., Słuchaj, medytacja jest… Z o. Janem Berezą rozmowa post mortem, Lubiń 2016.

— , Medytacja. Droga Miłującej Obecności, Lubiń 2019.

Kasjan J., Rozmowy o modlitwie. Rozmowy IX i X z Abba Izaakiem, Wyd. Tyniec, Kraków 2003.

Keating T., Wprowadzenie do modlitwy i medytacji chrześcijańskiej, Kraków 2004.

— , Otwarty umysł, otwarte serce, Poznań 2004.

Koniecko B., Medytować to, Wyd. Tyniec, Kraków 2017.

— , Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach „Oddychać Imieniem”, Wyd. Tyniec, Kraków 2019.

Larkin E. E., Medytacja chrześcijańska. Kontemplatywna modlitwa, Wyd. Tyniec, Kraków 2014

Leloup J.-Y., Słowa z Góry Athos. Duchowość mnichów z Góry Athos, Wyd. Tyniec, Kraków 2012.

— Hezychazm – zapomniana tradycja modlitewna, Kraków 1996.

Main J., Chrześcijańska medytacja, Wyd. Tyniec, Kraków 2012.

— , Chrystusowa obecność, Kraków 1998.

— , Chrystusowe teraz, Kraków 1997.

— , Cisza i trwanie, Wyd. Tyniec, Kraków 2014.

— , Głos ciszy, Warszawa 1996.

— , Medytacja chrześcijańska. Głód głębi serca, Kraków 2016.

— , Pałające serca, Kraków 2015.

— , Radość trwania, Kraków 2004.

— , Ścieżka medytacjiOdkrywanie obecności Boga, Kraków 2018.

Mnich Kościoła Wschodniego, Modlitwa Jezusowa. Modlitwa Jezusowa. Jej początek, rozwój i praktyka w tradycji bizantyńsko-słowiańskiej, tłum. S. Hiżycki, Wyd. Tyniec, Kraków 2015.

Nataraja K., Dzieląc się darem. Podręcznik do nauki medytacji chrześcijańskiej według nauczania Johna Maina OSB, Wyd. Tyniec, Warszawa 2014.

Naumowicz J., Nowa Filokalia. Droga do modlitwy serca, Kraków 2020.

Nawara M., Oddychać Imieniem. O medytacji chrześcijańskiej, Poznań 2017.

Serr J., Clément O., Modlitwa serca, Lublin 1993.

Stinissen W. i Mnich Prawosławny, Imię Jezus jest w tobie. O modlitwie nieustannej, Poznań 2002.

Szyran J., Traktat o modlitwie Jezusowej, Kraków 2020.

(Visited 719 times, 1 visits today)


Za pomocą newslettera chcemy się kontaktować, aby przesyłać teksty, nowości wydawnicze i ogłoszenia, które dotyczą naszego podwórka. Planujemy codzienną wysyłkę takiego newslettera.

Czytający i słuchający naszych materiałów, zarówno dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, jak i na kanale YouTube lub innych platformach podcastowych, mogą zastanawiać się w jaki sposób można nas wesprzeć… Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Funkcja komentowania jest wyłączona.

Zamknij