Posłuchaj „Reguły” św. Benedykta

Fragmenty audio, Święty Benedykt i jego Reguła

Słuchaj, synu, nauk mistrza i nakłoń ku nim ucho swego serca. Napomnienia łaskawego ojca przyjmuj chętnie i wypełniaj skutecznie, abyś przez trud posłuszeństwa powrócił do Tego, od którego odszedłeś przez gnuśność nieposłuszeństwa.

Więcej

„Eucharystia, moja miłość”. Rok liturgiczny z Matką Mechtyldą (4)

Duchowość monastyczna, Fragmenty audio

Chrystus, nasz Pan, jest pełen wiedzy Bożej; jest święty świętością samego Boga, a Jego słowa są słowami życia wiecznego, a...

Więcej

Rozważanie nad zmartwychwstaniem Chrystusa

Duchowość monastyczna

Prawdziwa i rzeczywista radość bowiem to radowanie się ze zmartwychwstania Pana, to chwała człowieczeństwa przyjętego dla nas przez...

Więcej

Wskazówki Ojców Pustyni (12) Bój się Boga

Ojcowie pustyni

Brat pytał starca: „W jaki sposób bojaźń Boża wstępuje w duszę człowieka?” I rzekł starzec: „Jeśli człowiek jest pokorny i ubogi, a nikogo nie sądzi, to przychodzi na niego bojaźń Boża”.

Więcej

Ścieżki rozwoju duchowego: mądrość, modlitwa i pokora

Duchowość monastyczna

Ostrzeżenie przed ignorancją, głębia Mszy Świętej, moc inspiracji duchowej, znaczenie słowa "Amen" oraz duchowa droga poprzez...

Więcej

„Eucharystia, moja miłość”. Rok liturgiczny z Matką Mechtyldą (3)

Duchowość monastyczna, Fragmenty audio

Proście bez ustanku o tego Boskiego Ducha. On jest darem, a nie nagrodą! Dar jest podarowany – daje się darmo. Rozważcie, jaka to...

Więcej

„Filokalia” nie mówi o teorii, ale o praktyce

Filokalia

Zapraszamy do podróży po fascynującym świecie „Filokalii”. Poznaj jej mistykę w rozmowie o. Brunona Koniecko OSB z o. Maksymilianem Nawarą OSB. To niezwykłe dzieło nie tylko otwiera drzwi do modlitwy serca, ale również prowadzi przez labirynt duchowej mądrości.

Więcej

Wskazówki Ojców Pustyni (11) Dbaj o myśli

Ojcowie pustyni

Przyszedł pewien brat do abba Pojmena i powiedział: „Mam wiele złych myśli i jestem przez to w niebezpieczeństwie”. Starzec...

Więcej

Im człowiek bliższy Bogu, tym bliższy bliźnim… Newsletter z myślami o. Piotra Rostworowskiego OSB/EC

Duchowość monastyczna

30 kwietnia 2024 roku mija 25 lat od śmierci o. Piotra Rostworowskiego......

Więcej

Św. Diadoch z Fotyki i modlitwa Jezusowa

Filokalia

Co roku w Warszawie organizowane są Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie. Są to konferencje tematyczne głoszone przez benedyktynów tynieckich. Ich celem jest przedstawianie różnego rodzaju zagadnień z zakresu duchowości i teologii monastycznej.

Więcej
Zamknij