Umieszczony przez 09:46 Medalik św. Benedykta

Obrzęd poświęcenia medalika św. Benedykta z 1844 r.

Dla większej wygody podajemy tutaj jej treść, zgodnie z wersją przekazaną w egzemplarzu drukowanym na Monte Cassino w 1844 roku.

W Breve Benedykta XIV widzieliśmy szczegółowo egzorcyzmy i modlitwy, które powinny być stosowane przez kapłana upoważnionego do święcenia medalików w celu nadania im odpustów, które właśnie wyliczyliśmy. Formuła ta została przedstawiona Stolicy Apostolskiej przez Bennona Lôbla, opata od Świętej Małgorzaty w Pradze; Święta Kongregacja do Spraw Odpustów, zmieniwszy kilka jej punktów, zatwierdziła ją swym dekretem z dnia 23 grudnia 1741 roku. Dla większej wygody podajemy tutaj jej treść, zgodnie z wersją przekazaną w egzemplarzu drukowanym na Monte Cassino w 1844 roku.

V. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
R. Qui fecit coelum et terram.

V. Exorcizo vos numismata, per Deum Patrem + omnipotentem, qui fecit coelum et terram, mare et omnia quae in eis sunt: omnis virtus adversarii, omnis exercitus diaboli, et omnis incursus, omni phantasma Sathanae eradicare et effugare ab his numismatibus, ut fiant omnibus, qui eis usuri sunt, salus mentis et corporis, in nomine Dei Patris + omnipotentis, et Jesu Christi + Filii ejus, Domini nostri, et Spiritus Sancti + Paracliti, et in charitate ejusdem Domini nostri Jesu Christi, qui venturus est judicare vivos et mortuos et saeculum per ignem.

R. Amen.

V. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison Pater noster, etc.
V. Et ne nos inducas in tentationem.
R. Sed libera nos a malo.
V. Salvos fac servos tuos.
R. Deus meus, sperantes in te.
V. Esto nobis, Domine, turris fortitudinis.
R. A facie inimici.
V. Deus virtutem populo suo dabit.
R. Dominus benedicet populum suum in pace.
V. Mitte eis, Domine, auxilium de sancto.
R. Et de Sion tuere eos.
V. Domine, exaudi orationem meam.
R. Et clamor meus ad te veniat.
V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

V. Oremus.

Deus omnipotens, omnium bonorum largitor, supplices te rogamus, ut per intercessionem Sancti Patris Benedicti his sacris Numismatibus litteris et characteribus a te designatis tuam benedictionem + infundas, ut omnes, qui ea gestaverint, ac bonis operibus intenti fuerint, sanitatem mentis et corporis, et gratiam sanctificationis, atque indulgentias nobis concessas consequi mereantur, omnesque diaboli insidias et fraudes per auxilium misericordiae tuae effugere valeant, et in conspectu tuo sancti et immaculati appareant, Per Dominum, etc. 

Oremus.

Domine Jesu, qui voluisti pro totius mundi redemptione de Virgine nasci, circumcidi, a Judaeis reprobari, Judae osculo tradi, vinculis alligari, spinis coronari, clavis perforari, inter latrones crucifigi, lancea vulnerari et tandem in cruce mori: per tuam sanctissimam Passionemque humiliter exoro, ut omnes diabolicas insidias et fraudes expellas ab eo, qui Nomen sanctum tuum his litteris et characteribus a te designatis devote invocaverit, it eum ad salutis portum perducere digneris, qui vivis et regnas, etc.

Benedictio Dei Patris + omnipotentis, et Filii, et Spiritus + Sancti descendat super haec Numismata, ac ea gestantes, et maneat semper: in nomine Patris + et Filii + et Spiritus +Sancti.

R. Amen. (Aspergatur aqua benedicta).

Tłumaczenie polskie:

K: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
W: Który stworzył niebo i ziemię.

K: Egzorcyzmuję was, medaliki, przez Bo­ga Ojca +Wszechmogącego, który stworzył niebo, ziemię, morze i wszystko, co je wypełnia; niech zginie i odpadnie od tych medalików wszelka moc przeciwnika, wszelkie wojsko diabelskie i wszelkie ataki, wszelkie mamidła szatańskie, tak aby stały się dla wszystkich, którzy ich będą używać, ratunkiem umysłu i ciała, w imię Boga Ojca + Wszechmogącego i Jezusa Chrystusa, + Syna Jego, Pana naszego, i Ducha Świętego + Pocieszyciela, a także w miłości tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych oraz świat przez ogień.

W: Amen.

K: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Ojcze nasz…itd.
K: I nie wódź nas na pokuszenie.
W: Ale nas zbaw ode złego.
K: Wybaw, Panie, służących Tobie.
W: Boże mój, w Tobie ufających.
K: Bądź nam, Panie, wieżą warowną.
W: W obliczu nieprzyjaciela.
K: Bóg da siłę ludowi swemu.
W: Pan pobłogosławi lud swój w pokoju.
K: Ześlij im, Panie, pomoc z przybytku swego.
W: I z Syjonu racz ich bronić.
K: Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W: A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
K: Pan z wami.
W: I z duchem twoim.

K: Módlmy się:

Wszechmogący Boże, dawco wszelkich dóbr, pokornie Cię prosimy, abyś przez wstawiennictwo świętego Ojca Benedykta udzielił Twego + błogosławieństwa tym świętym medalikom, naznaczonym przez Ciebie tymi świętymi literami i znakami, aby wszyscy, którzy będą je nosić, a będą mieć na względzie dobre uczynki, zasłużyli na zdrowie duszy i ciała, łaskę uświęcającą oraz odpusty, których mamy pozwolenie udzielać, a dzięki pomocy Twojego miłosierdzia zdołali uniknąć wszelkich zasadzek i oszustw diabelskich i okazali się święci i niepokalani przed Twoim obliczem. Przez Pana… itd.

Módlmy się:

W. Panie Jezu, który raczyłeś dla odkupienia całego świata narodzić się z Dziewicy, być obrzezany, odrzucony przez Żydów, zdradzony pocałunkiem Judasza, spętany więzami, ukoronowany cierniem, przebity gwoździami, ukrzyżowany między łotrami, włócznią przebity i wreszcie umrzeć na krzyżu, przez Twoją najświętszą Mękę pokornie proszę, abyś wszelkie sidła i podstępy diabelskie odpędził od tego, kto będzie pobożnie wzywał świętego Imienia Twojego za pomocą tych świętych i ustanowionych przez Ciebie liter i znaków, i racz go doprowadzić do portu zbawienia, który żyjesz i królujesz… itd.

Błogosławieństwo Boga Ojca + Wszechmogącego, i Syna +, i Ducha + Świętego niech zstąpi na te medaliki oraz tych, którzy je będą nosić i pozostanie na zawsze. W imię Ojca + i Syna + i Ducha + Świętego.

W: Amen. (Należy pokropić wodą święconą).


Fragment książki Szkic o pochodzeniu, znaczeniu i łaskach medalika albo krzyża św. Benedykta / tłumaczenie z wydania z 1899 r. /


Dom Prosper Guèranger OSB (1805–1875) – odnowiciel francuskiego monastycyzmu. Dziełko o. Guèrangera „Szkic o pochodzeniu, znaczeniu i łaskach medalika albo krzyża św. Benedykta” powstało jako uzupełnienie przesłania papieża Benedykta XIV, zawartego w jego brewe, ogłoszonym w Rzymie pod koniec 1741 r. W chwili, gdy dokument Stolicy Apostolskiej potwierdził prawowierność pobożnych praktyk związanych z medalikiem św. Benedykta, jego popularność wzrosła i utrwalił się jego wygląd.

(Visited 2 182 times, 2 visits today)


Chcesz być na bieżąco z najnowszymi artykułami, informacjami dotyczącymi projektu "Filokalia" oraz nowościami wydawniczymi? Jeśli tak, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, gdzie znajdziesz formularze do zapisu na nasze newslettery.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij