Umieszczony przez 12:32 Pismo Święte

Przewodniczka wiary. Konferencja 3

Maryja, wychowana w wierze Izraela, poznała Boga przede wszystkim w oparciu o Pismo Święte. Zawiera ono w sobie wiele rozmaitych wątków, które mogą dać różne obrazy Boga. Dobitnie pokazują to zarówno spory Pana Jezusa z faryzeuszami i saduceuszami, jak i wyobrażenia o Mesjaszu, z którymi musiał się On liczyć.

Na kartach ewangelii Jej historia zaczyna się od zwiastowania (Łk 1,26–38), ale prawdziwa historia rozpoczęła się o wiele wcześniej. Historia Maryi i każdego z nas, „wybranych i umiłowanych”, rozpoczęła się – jak to już wspomnieliśmy w oparciu o Ef 1,4 – przed założeniem świata! Jest to tajemnica zdumiewająca i przekraczająca nasze najśmielsze wyobrażenia. Ten fakt w sposób zasadniczy rzutuje na sposób odczytywania sensu naszego życia, dlatego jego osobiste odkrycie ma dla nas ogromną wagę. Czas wychowania w tradycji religijnej, który potem następuje dla każdego z nas, jak i dla Maryi, jest czasem stopniowego rozpoznawania naszej więzi z Bogiem. Różnie to wygląda w życiu ludzi. Właściwie można powiedzieć, że każdy w zakresie wychowania religijnego spotkał się zarówno z prawdą o Bogu i więzi z Nim, jak i z jej zafałszowaniem. Zawsze jednak jest to tylko drugi etap dialogu egzystencjalnego. W sercu każdego, tak jak – wydaje się – było to w przypadku Maryi, ukryta jest tajemnica naszego powołania, które jakoś możemy odczytać mimo złożonych i ambiwalentnych doświadczeń. Bardzo dużo zależy od nas, od sposobu odbioru, od decyzji, które z tych doświadczeń wybierzemy i uznamy za wiodące, które z nich będzie kształtowało nas i nasz obraz Boga.

Maryja, wychowana w wierze Izraela, poznała Boga przede wszystkim w oparciu o Pismo Święte. Zawiera ono w sobie wiele rozmaitych wątków, które mogą dać różne obrazy Boga. Dobitnie pokazują to zarówno spory Pana Jezusa z faryzeuszami i saduceuszami, jak i wyobrażenia o Mesjaszu, z którymi musiał się On liczyć. Dzisiaj także spotykamy wielorakie wyobrażenia o Bogu w oparciu o to samo Słowo Boże / Fragment książki Przewodniczka wiary

Włodzimierz Zatorski OSB – urodził się w Czechowicach-Dziedzicach. Do klasztoru wstąpił w roku 1980 po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwsze śluby złożył w 1981 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r. Założyciel i do roku 2007 dyrektor wydawnictwa Tyniec. W latach 2005–2009 przeor klasztoru, od roku 2002 prefekt oblatów świeckich przy opactwie. Autor książek o tematyce duchowej, między innymi: “Przebaczenie”, “Otworzyć serce”, “Dar sumienia”, “Milczeć, aby usłyszeć”, “Droga człowieka”, “Osiem duchów zła”, “Po owocach poznacie”. Od kwietnia 2009 do kwietnia 2010 przebywał w pustelni na Mazurach oraz w klasztorze benedyktyńskim Dormitio w Jerozolimie. Od 2010 do 2013 był mistrzem nowicjatu w Tyńcu. W latach 2013-2015 podprzeor. Pełnił funkcję asystenta Fundacji Opcja Benedykta. Zmarł 28 grudnia 2020 r.


Fot. Marcin Marecik / Na zdjęciu: obraz Matki Bożej Śnieżnej w kaplicy Opactwa Benedyktynów w Tyńcu

(Visited 127 times, 1 visits today)


Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z naszego portalu CSPB możesz skorzystać z propozycji zapisania się do systemu Feedburner, za pomocą którego, codziennie między godziną 20:00 a 23:00 otrzymasz e-maila z listą linków najnowszych wpisów, które ukazały się w danym dniu... Zapisz się do powiadomień
Zamknij