Tag: Augustin Savaton OSB

Nie jest mylne ani zwodnicze nazwanie wspólnoty mnichów rodziną

Duchowość monastyczna

Pomyślmy, że Pan Bóg cały czas cierpliwie nas znosi. Nie miejmy stereotypowego, oderwanego od rzeczywistości obrazu doskonałości.

Więcej

Ora et labora! – Módl się i pracuj!

Duchowość monastyczna

Mówi się niekiedy, że dewizą mnichów jest Ora et labora! – „Módl się i pracuj!”, ale próżno by szukać tych słów w Regule....

Więcej
Zamknij