Tag: Augustyn Jankowski OSB

Przy stole Słowa. 5. Niedziela Wielkanocna (rok C): Wiekuista nowość

Liturgia

Jako uczniowie Chrystusa winniśmy być ludźmi „od zmartwychwstania”, w które zostaliśmy wszczepieni w chwili naszego chrztu…

Więcej

Przy stole Słowa. 3. Niedziela Wielkanocna (rok C): Świadczyć o stałej obecności Zmartwychwstałego Pana

Liturgia

Nową Chrystusową Paschę nadal głoszą czytania niedziel, zwanych obecnie wielkanocnymi....

Więcej

Przy stole Słowa. 2. Niedziela Wielkanocna (rok C): Miłosierdzie Boże

Liturgia

Kościół, jak widać, jest wielką duchową lecznicą będąc miejscem działania miłosiernego Pana. To działanie jest niewidzialne,...

Więcej

Przy stole Słowa. 5. Niedziela Wielkiego Postu (rok C): Wielkopostne refleksje

Liturgia

Wielki Post – to głębsza refleksja nad tym, jak przebiega nasze życie. Każdy z nas ma za sobą jakąś przeszłość, mniej lub bardziej obciążającą, przykro lub miło wspominaną.

Więcej

Przy stole Słowa. 4. Niedziela Wielkiego Postu (rok C): Po złej przeszłości radosny powrót do Boga

Liturgia

Wspólna wszystkim czytaniom jest jedna myśl o radosnym dla nas powrocie do tej bliskości z Bogiem, którą On sam dla nas przeznaczył...

Więcej

„Lectio divina” w tradycji monastycznej

Pismo Święte

Czytanie Pisma Świętego weszło w sam trzon tradycji monastycznej. Życie pierwszych mnichów upływało w nieustannym obcowaniu z...

Więcej

Przy stole Słowa. 3. Niedziela Wielkiego Postu (rok C): Bóg chce naszego nawracania się ku owocowaniu

Liturgia

W obecnym etapie zbawczego planu Miłosierny Arcykapłan Jezus Chrystus umożliwia raz na zawsze, i to każdemu, nieustanne korzystanie z owoców swego Odkupienia przez sakramenty…

Więcej

Przy stole Słowa. 2. Niedziela Wielkiego Postu (rok C): Przymierze z Bogiem zmierza do naszego przemienienia

Liturgia

Łaska Boża na tym polega, że to Bóg pierwszy występuje z niewiarygodną wprost inicjatywą......

Więcej

Przy stole Słowa. 1. Niedziela Wielkiego Postu (rok C): Pokusy próbami postawy synowskiej

Liturgia

Ani pokusa ani pokuta głęboko zrozumiane nie powinny nas zniechęcać, gdyż obie służą naszemu zbawieniu....

Więcej

Przy stole Słowa. 8. Niedziela Zwykła (rok C): Opłacalny trud kontrolowania swoich sądów

Liturgia

Kontrola korzystania z daru mowy, różniącego nas od zwierząt, jest równie trudna, jak i opłacalna już tu w doczesności, ale zwłaszcza w rozliczeniu ostatecznym na sądzie Bożym.

Więcej
Zamknij