Augustyn Jankowski OSB

Losy Kościoła

Pismo Święte

Ten rozdział rozpoczyna zupełnie nową serię obrazów. To, co było dotąd, można by powiedzieć, odnosiło się do losów świata. A teraz następuje jakby zbliżenie – „kamera” podchodzi bliżej i pokazuje tylko losy Kościoła. Rozdział dwunasty pokazuje je na tle całościowej wizji kosmicznej.

Więcej

O cnocie milczenia

Święty Benedykt i jego Reguła

U nas należy do zwyczaju przerywanie drugiemu w połowie zdania, gdy tymczasem milczenie jest mądrością. Nie jesteśmy na pewno...

Więcej

Monastyczna szkoła modlitwy

Duchowość monastyczna

My dzisiaj, po wiekach najrozmaitszych doświadczeń, musimy rozróżniać rodzaje modlitwy i dlatego mówimy: modlitwa myślna, albo...

Więcej

Lectio Divina. Boże czytanie

Pismo Święte

Często nasze życie wewnętrzne bardzo się wyjaławia, a modlitwa staje się pokarmem, który przestał smakować. Niejednokrotnie dzieje się tak dlatego, że w dialogu między Bogiem żywym a nami brak Jego słów, bośmy je zaniedbali. Mamy mnóstwo osobistych problemów, które najczęściej są pseudoproblemami…

Więcej

Modlić się psalmami

Pismo Święte

Na te oba zagrożenia – na nudę i na rutynę – poszukamy teraz jednego ze środków zaradczych. Będzie nim pogłębienie tego, czym...

Więcej

Wielki Dzień gniewu Bożego

Pismo Święte

Dla ówczesnych ludzi duże znaczenie miało ciągłe przypominanie, że nie ma przypadkowych zdarzeń historii, że Bóg wszystkim...

Więcej

Egzamin z wiary i bardzo trudnej ufności

Pismo Święte

Scena jest pełna napięcia. Kobieta zwraca się z błaganiem zrozumiałym u nieszczęśliwej matki, a Jezus jakby ją zupełnie ignorował.

Więcej

„Oto jest dogmatyka tak głoszona, jak ją głosić należy”

Duchowość monastyczna

Błogosławiony Columba rozwija swój chrystocentryzm czerpiąc głównie z Pisma Świętego....

Więcej

Egzamin z wiary i bardzo trudnej ufności

Pismo Święte

Dialog ten – od pozostałych w Ewangeliach – odmienny pod niejednym względem, jest bardzo pouczający....

Więcej

Lectio divina. Środek zaradczy na problemy homiletyczne i pedagogiczne

Pismo Święte

Oto Pismo święte, jego ustawiczne czytanie musi zająć właściwe miejsce w naszym osobistym życiu duchowym.

Więcej
Zamknij