Tag: Augustyn Jankowski OSB

Lectio divina. Środek zaradczy na problemy homiletyczne i pedagogiczne

Pismo Święte

Oto Pismo święte, jego ustawiczne czytanie musi zająć właściwe miejsce w naszym osobistym życiu duchowym.

Więcej

Opus Dei. Dzieło Boga

Liturgia

Drugą cechą znamienną prastarej duchowości monastycznej obok czytania Pisma Świętego jest akcent spoczywający na liturgii. Reguła...

Więcej
Zamknij