Tag: Bernarda Wysokińska CSFN

Styl kierownictwa duchowego u Ewagriusza z Pontu i jego aktualność

Duchowość monastyczna, Ojcowie pustyni

Mistrz Ewargiusz jest prekursorem tej „subtelnej psychologii ascezy”, która ujmuje w spójny system dziedzinę życia duchowego i ascezy. Taktyka, którą proponuje, jest niezbędnym elementem formacji ucznia Chrystusa i warunkiem wzrostu duchowego.

Więcej
Zamknij