Brunon Koniecko OSB

Modlitwa Jezusowa jest wyborem rozumnym i ukierunkowanym na dobro

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa jest wyborem rozumnym, przemyślanym i ukierunkowanym na dobro. To chęć poznawania Boga, coraz bardziej i głębiej…

Więcej

Trzy postawy chrześcijanina. Być radosnym

Duchowość monastyczna

Modlitwa to owoc radości, ponieważ widzę Boże działanie w moim życiu, widzę Jego łaskę i prowadzenie, widzę Jego obecność. To...

Więcej

Trzy postawy chrześcijanina. Być jak ogień

Duchowość monastyczna

Skoro człowiek jest tak ważny dla Boga, skoro On wzywa nas po imieniu i mówi: „tyś Moim”, to przed każdym z nas staje pytanie: co...

Więcej

Trzy postawy chrześcijanina. Być mądrym

Duchowość monastyczna

Całe życie chrześcijanina powinno być ukierunkowane na spotkanie z Panem, na zjednoczenie z Nim. Ten zapowiedziany choć nieokreślony moment skłania wierzącego do zdeterminowanej i jednoznacznej postawy.

Więcej

Modlitwa Jezusowa umacnia w nas wiarę w wielkość i wszechmoc Boga

Rozważania tygodniowe

Siadając do modlitwy Jezusowej nigdy nie wiemy co się wydarzy, jak potoczy się medytacja. Modlitwa bowiem to spotkanie z żywym Bogiem....

Więcej

Modlitwa Jezusowa to dążenie do Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwym oświeceniem

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to spojrzenie na Pana i słuchanie tylko Jego. Nic wtedy nie może być ważniejsze ani pilniejsze....

Więcej

Modlitwa Jezusowa daje sposobność zauważenia wzajemnej zależności ciała i duszy

Rozważania tygodniowe

Dzięki jej praktykowaniu widzimy to, co jest istotne w obu tych sferach naszego życia.

Więcej

Modlitwa Jezusowa przerywa negatywne myślenie

Rozważania tygodniowe

Każda modlitwa może przynieść coś nowego, nieoczekiwanego, a zarazem prawdziwego. To możliwość odkrywania siebie samego, ale przede...

Więcej

Modlitwa Jezusowa to skupienie na sprawach niebiańskich i wiecznych

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa stwarza możliwość uczenia się skupienia i koncentracji na jednym. To umiejętność wyciszenia myśli, uczuć,...

Więcej

Modlitwa Jezusowa łączy nas z Boską mocą

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa uczy nas ukierunkowania życia na Boga, czyli rozumnego postępowania, które ma na oku zawsze cel ostateczny, a nie tylko cel doraźny, przejściowy, chwilowy. Rozumność bowiem ma być zwrócona w stronę tego, co ostateczne i decydujące, a nie przemijające.

Więcej
Zamknij