Tag: Brunon Koniecko OSB

Rozważania nad „Regułą” św. Benedykta / część 19

Święty Benedykt i jego Reguła

Praca nad sobą, odnowienie naszego serca powinno odbywać się w pełnym zawierzeniu Bogu, zawierzeniu w skruszonym sercu. Wskazuje też by trud ten podjąć z własnej woli, z radością i ofiarować go Bogu.

Więcej

Modlitwa Jezusowa uczy nas prawdy o grzechu

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa ma uwalniać człowieka od gniewu i od grzechu. To zwrócenie się w stronę Chrystusa, który jest naszym pokojem. Nie...

Więcej

Lectio Divina #22 Bóg objawia swoje imię / Wj 3, 1-8a. 13-15

Pismo Święte

W tym fragmencie z Księgi Wyjścia dowiadujemy się nie tylko o tym w jaki sposób Bóg spotyka się z człowiekiem, jakie jest imię...

Więcej

O dojrzałej przyjaźni według Jana Kasjana i Elreda z Rievaulx

Duchowość monastyczna

Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec.

Więcej

Modlitwa Jezusowa uczy rozeznawania

Rozważania tygodniowe

Duch Święty został nam dany przez Chrystusa, abyśmy mogli pojąć znaczenie tego wszystkiego, co nam przekazał Jezus swoim życiem i...

Więcej

Bóg pragnie być naszym Ojcem… O Duchu synowskiego przybrania

Duchowość monastyczna

Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w...

Więcej

Modlitwa Jezusowa uwalnia od namiętności

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa uczy zapanowania nad własnym ciałem, a więc i nad namiętnościami. Trudno ją praktykować będąc czymkolwiek zniewolonym. Ona uczy nas zapominania o sobie, gdyż najważniejszy w niej jest Jezus.

Więcej

Modlitwa Jezusowa to modlitwa wolności

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to ciągłe wołanie o przywrócenie do miłości, o wzrost tej miłości, o jej doświadczenie i możliwość...

Więcej

Modlitwa Jezusowa to modlitwa słowami niezgłębionymi

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to modlitwa skromnym słowem. Możemy powiedzieć, że to modlitwa z pozoru uboga w treść. Jednak głębia...

Więcej

Modlitwa Jezusowa prowadzi do rozwoju osobowego

Rozważania tygodniowe

Pseudo-Antoni mówi o kilku rzeczach, dzięki którym możemy dojrzewać i stać się doskonałymi. Są to asceza, medytacja, wytrwałość, panowanie nad sobą, wytrzymałość. Nie są to oczywiście wszystkie rzeczy, które wpływają na rozwój człowieka.

Więcej
Zamknij