Tag: Brunon Koniecko OSB

Aniołowie w „Filokalii”

Filokalia

Dla Ojców filokalicznych wiara w pomoc świętych aniołów jest istotna. Wskazują oni na ich znaczące wsparcie dla człowieka. Warto więc korzystać z ich pomocy i prosić ich o to. Cześć dla nich nie może jednak być większa od czci dla Boga.

Więcej

O własności prywatnej. Refleksje wokół rozdziałów: 33–34 „Reguły” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Wszystko dla wszystkich powinno być wspólne i niechaj nikt niczego nie nazywa swoim ani za swoje nie uważa......

Więcej

Medytacja w „Filokalii”

Filokalia

Na początek warto nadmienić, że w tradycji chrześcijańskiej medytacja jest określana zwykle jako częste powtarzanie w myślach lub...

Więcej

Noszenie medalika św. Benedykta jako zewnętrzna praktyka pobożności

Medalik św. Benedykta

Traktowanie medalika św. Benedykta czy innych medalików lub przedmiotów kultu jako talizmanów jest chyba najczęstszym i najbardziej poważnym błędem w tej praktyce…

Więcej

Dzięki modlitwie Jezusowej możemy poznawać miłość i dobroć Boga

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to świadome bycie wobec Tego, który jest. Bóg jest wszędzie, stąd z każdego miejsca możemy się do Niego...

Więcej

Modlitwa Jezusowa daje możliwość poznania Boga

Rozważania tygodniowe

Kto bowiem przebywa z kimś przez określony czas, ten coraz bardziej poznaje tę osobę. Jeśli będziemy przebywać coraz więcej czasu z...

Więcej

Modlitwa Jezusowa – droga do duszy czystej, jasnej i miłej Bogu

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa może być drogą, aby dusza stawała się czysta, jasna i miła Bogu. Jest to bowiem ukierunkowanie na Boga. Zawierzeniu Jemu. Bycie przy Nim. Pragnienie Jego. To ciągły powrót do świadomego bycia przy Nim.

Więcej

Modlitwa Jezusowa jest zawsze i wszędzie możliwa

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa daje nam możliwość przeżywania życia w obecności Boga. On jest wszędzie. On jest w nas. Możemy zawsze i wszędzie...

Więcej

Modlitwa Jezusowa to dar od Boga

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa jest działaniem rozumnym. To zarazem dar od Boga. Nie wiąże się z poznaniem intelektualnym, a zarazem jest poznaniem...

Więcej

Modlitwa Jezusowa to czynność, która da nam zbawienie

Rozważania tygodniowe

Na modlitwie nie mamy się starać o piękną mowę. Mamy się starać o to, aby trwać w obecności Bożej. Do tego trzeba niewielu słów. Nie trzeba wielomówstwa. Wystarczy jedno zdanie: „Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem”.

Więcej
Zamknij