Tag: Brunon Koniecko OSB

„Filokalia” nie mówi o teorii, ale o praktyce

Filokalia

Zapraszamy do podróży po fascynującym świecie „Filokalii”. Poznaj jej mistykę w rozmowie o. Brunona Koniecko OSB z o. Maksymilianem Nawarą OSB. To niezwykłe dzieło nie tylko otwiera drzwi do modlitwy serca, ale również prowadzi przez labirynt duchowej mądrości.

Więcej

Wewnętrzna medytacja

Filokalia

Izajasz Anchoreta, mówiąc o modlitwie, zwraca uwagę na myśli, które są dla niej przeszkodą. Wskazuje na pewną dwuznaczność:...

Więcej

„O milczeniu po Komplecie”. Refleksje wokół 42. rozdziału „Reguły” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Mnisi powinni przestrzegać pilnie milczenia o każdej porze, zwłaszcza jednak w godzinach nocnych....

Więcej

„Filokalia” – sposób na modlitwę

Filokalia

We wstępie do „Filokalii” Nikodem Hagioryta, pisze że mamy odkryty sposób na ponowne odnalezienie łaski. Jest nim nieprzerwane modlenie się do Pana. W jaki sposób to możliwe?

Więcej

„Filokalia” – sposób na odnalezienie Boga

Filokalia

"Filokalia" według zamysłu ich autorów ma pomóc człowiekowi w powrocie do Boga. Ten powrót jest rozumiany przede wszystkim jako...

Więcej

Droga „Filokalii”. Modlitwa Jezusowa

Filokalia

W tekstach Ojców filokalicznych możemy znaleźć sporo fragmentów na temat modlitwy. Część z nich dotyczy modlitwy imieniem Jezus. Z...

Więcej

Droga „Filokalii”. Medytacja

Filokalia

Czym ona jest? W tradycji chrześcijańskiej to częste powtarzanie w myślach lub po cichu fragmentów Pisma Świętego. Z czasem z takiej praktyki wyewoluuje modlitwa Jezusowa.

Więcej

„Filokalia” – droga do życia prawdziwie chrześcijańskiego

Filokalia

Każdy z nas kroczy różnymi drogami. Są one jedyne w swoim rodzaju. Nikt nie może przejść drogi życia drugiej osoby. Każdy może...

Więcej

Droga „Filokalii”. Metoda antyretyczna

Filokalia

Hezychazm jest ściśle związany z oczyszczeniem umysłu i strażą serca. Praktyka, która jest w tym pomocna, to metoda antyretyczna. Na...

Więcej

Modlitwa a obrazy

Filokalia

Co roku w Warszawie organizowane są Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie. Są to konferencje tematyczne głoszone przez benedyktynów tynieckich. Ich celem jest przedstawianie różnego rodzaju zagadnień z zakresu duchowości i teologii monastycznej.

Więcej
Zamknij