Brunon Koniecko OSB

Modlitwa Jezusowa prowadzi do skromności

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa może nauczyć nas skromności. Forma tej modlitwa jest sama w sobie prosta i skromna. Nie jest wyszukana, krzykliwa, atrakcyjna. W czasie tej praktyki nie ma spektakularnych zachowań, ekspresyjnych wystąpień.

Więcej

Modlitwa Jezusowa pomaga w wytrwałości

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa może być bardzo dobrą praktyką w kształtowaniu umiejętności podejmowania właściwych wyborów. Poprzez stałą i...

Więcej

Modlitwa Jezusowa jest środkiem do badania ludzkiego wnętrza

Rozważania tygodniowe

Środkiem do zdobycia umiejętności badania tego, co jest w ludzkim wnętrzu jest między innymi modlitwa Jezusowa. Służy ona...

Więcej

Modlitwa Jezusowa zamyka bramy przed złymi myślami

Rozważania tygodniowe

Praktyka medytacyjna uczy dystansu wobec tego wszystkiego, co pojawia się w naszej głowie. Uczy jak być czujnym, uważnym i skupionym. Pomaga w korzystaniu ze straży umysłu, aby zamykać bramy przed złymi myślami.

Więcej

Modlitwa Jezusowa sprzyja w kształtowaniu ludzkich postaw

Rozważania tygodniowe

Ta praktyka modlitwy daje nam możliwość zwrócenia większej uwagi na naszą postawę, spojrzenie czy sposób spędzania czasu. Im...

Więcej

Modlitwa Jezusowa jest jak lekarstwo

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa może być prawdziwym lekarstwem. Dzięki niej stajemy się usposobieni do tego, żeby nasza zdolność do bycia...

Więcej

Modlitwa Jezusowa czyni nas wolnymi

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa, poprzez nie przywiązywanie się do myśli, uczuć, pragnień, czyni nas wolnymi. Pomaga zobaczyć cały chaos, który jest wewnątrz nas. Pozwala zaobserwować to, co zajmuje nasz umysł i nie pozwala zmienić myślenia.

Więcej

Modlitwa Jezusa uczy nas ćwiczenia się

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa uczy nas ćwiczenia się w dbałości, a nie w bylejakości. Jej nie da się praktykować byle jak, przypadkowo, przy...

Więcej

W modlitwie Jezusowej uczymy się zmieniać naszą perspektywę

Rozważania tygodniowe

W modlitwie Jezusowej uczymy się zmieniać naszą perspektywę. Odwracamy wzrok od tego, co jest nam codzienne, z czym regularnie się...

Więcej

Praktykowanie modlitwy Jezusowej jest wyrazem miłości, wdzięczności i gorliwości

Rozważania tygodniowe

Trwanie w medytacji pozwala być coraz bardziej całym dla Boga, tak jak On jest cały dla nas. Zawsze i wszędzie.

Więcej
Zamknij