Tag: Eugipiusz

Odzienie wasze niech nie będzie okazałe, i nie starajcie się, by się podobały wasze szaty, lecz obyczaje…

Ojcowie pustyni

W sposobie chodzenia, w postawie, we wszystkich waszych ruchach niech nie będzie niczego, co mogłoby obrażać wzrok kogokolwiek, lecz to, co przystoi waszej świętości.

Więcej

Niech nie zajmują się próżnymi opowieściami oddając się bezczynności…

Ojcowie pustyni

Przede wszystkim, najmilsi bracia, miłujmy Boga, a także i bliźniego, bo to są najważniejsze przykazania, jakie otrzymaliśmy....

Więcej
Zamknij