Tag: Ewagriusz z Pontu

O życiu Ewagriusza z Pontu (Vita Evagrii)

Ojcowie pustyni

Zacznę teraz mówić o życiu abba Ewagriusza, diakona z Konstantynopola, na którego biskup Grzegorz nałożył ręce. Godzi się bowiem, abyśmy donieśli o cnotach tego, którego wszyscy chwalili, a który żył tak jak Apostołowie.

Więcej

Publikacje źródłowe Ewagriusza z Pontu

Literatura monastyczna

Ewagriusz z Pontu, uważany za pierwszego z Ojców Pustyni, który pisał, swoje myśli czerpie z doświadczenia osobistego, jak i swoich...

Więcej

Kto ulega acedii, nienawidzi tego, co jest, pożąda zaś tego, czego nie ma

Osiem duchów zła

Demony walczą z nami poprzez myśli, pobudzając w nas niekiedy pożądanie, niekiedy gniew, a czasem równocześnie i gniew, i...

Więcej

Ewagriusz z Pontu o ośmiu złych myślach

Osiem duchów zła

Czy owe myśli dręczą naszą duszę, czy nie, to nie zależy od nas. Ale czy trwają, czy nie, czy wzniecają, czy też nie wzniecają namiętności, to zależy od nas.

Więcej

„Kto rozumnie ogląda stworzenia, poznaje rękę i palec ich Stwórcy”. Ewagriusz z Pontu o lectio divina

Pismo Święte

Podobnie bowiem jak ten, kto czyta pismo, przez jego piękno poznaje siłę i rozum ręki i palca, które je pisały, oraz zamiar...

Więcej

„Czytanie Bożych Pism jest bardzo pożyteczne dla oczyszczenia”. Ewagriusz z Pontu o lectio divina

Pismo Święte

Umysł błądzący pokrzepiają: czytanie duchowne, czuwanie i modlitwa. Rozpaloną pożądliwość gasi post, trudy i odsunięcie się od...

Więcej

O pysze

Fragmenty audio

Szelest liścia przestraszył pysznego, a szmer wody wstrząsnął jego duszą. Kto bowiem jeszcze przed chwilą sprzeciwiał się Bogu i gardził Jego pomocą, wnet przerazi się zwykłymi zjawiskami.

Więcej

O próżności

Fragmenty audio

Próżność doradza modlić się na placach, kto zaś z nią walczy, modli się w swojej izbie. Nierozsądny mąż ujawnia publicznie...

Więcej

O acedii

Fragmenty audio

Drzewem mocno stojącym nie zachwiała siła wiatrów, a niezachwianej duszy nie ugięła acedia. Mnich włóczęga jest pustynnym...

Więcej

O smutku

Fragmenty audio

Smutek jest paszczą lwa i łatwo pożera smutnego. Robakiem serca jest smutek i zżera rodzącą go matkę. Doznaje boleści matka, która rodzi syna, gdy jednak urodzi, zapomina o bólu. Smutek zaś sprawia wiele udręki, nie tylko wtedy, gdy powstaje, lecz pozostając po bólach rodzenia niemało zadaje boleści.

Więcej
Zamknij