Grzegorz Hawryłeczko OSB

Duchowość benedyktyńska dla świeckich

Duchowość monastyczna

Mamy zatem założyć szkołę służby Pańskiej. Ufamy przy tym, że zakładając ją nie ustanowimy nic surowego ani nazbyt trudnego. Jeśli jednak niekiedy dla naprawienia błędów i zachowania miłości, tam gdzie sprawiedliwość i rozsądek tego wymagają, okażemy się nieco bardziej surowi…

Więcej

O trudnościach w modlitwie

Duchowość monastyczna

Zacznijmy od małego przykładu, który zaczerpnąłem z pewnej książki. Otóż autor tej książki pewnego dnia przechadzał się...

Więcej

Powrót do Ojca #3

Pismo Święte

Chrystus nie umarł za nas, gdy byliśmy doskonali, ale wtedy, gdy byliśmy pogrążeni w grzechu. Jezus nie wybrał Samarytanki wtedy, gdy...

Więcej

Powrót do Ojca #2

Pismo Święte

Nasze nawrócenie też będzie o tyle głębsze, bardziej przenikające do głębi serca, im bardziej będzie polegać na tym, że uświadomimy sobie naszą tęsknotę za Panem Bogiem, gdy przypomnimy sobie to, co On już w naszym życiu zdziałał.

Więcej

Powrót do Ojca #1

Pismo Święte

Zwróćmy uwagę, ile trudu i wytrwałości kosztuje nas zrobienie tego, co dobre, ocalenie tego, co jest wartościowe w życiu, wytrwanie...

Więcej

Lectio divina / J 1,1–18

Pismo Święte

Jeżeli przez Słowo wszystko się stało, to oznacza, że pewne błędy trzeba wykluczyć. Prolog Janowy powstaje wtedy, kiedy tworzą...

Więcej

“Jak dusza w ciele” – o miejscu i roli oblatów w świecie / konferencja 2

Duchowość monastyczna

Omówmy teraz cztery, znane nam praktyki życia benedyktyńskiego. Wybrałem takie praktyki, które dotyczą nie tylko mnichów, ale i oblatów. Pierwszą praktykę św. Benedykt charakteryzuje w Regule tak: „nie ma nic ważniejszego nad służbę Bożą”…

Więcej

Apostoł Paweł głosicielem misterium Chrystusa wśród pogan

Pismo Święte

Gdy czytam ten fragment z Listu do Efezjan, to zawsze robi na mnie ogromne wrażenie, w jakim dziejowym momencie św. Paweł zaczyna swą...

Więcej

“Jak dusza w ciele” – o miejscu i roli oblatów w świecie / konferencja 1

Duchowość monastyczna

Dzisiaj świeccy nieraz spotykają się z obelgami z powodu grzechów duchownych. Nie brak tych, którzy nie mogą pojąć: jak można...

Więcej

Bóg przychodzi dzisiaj, tutaj i teraz do każdego z nas…

Liturgia

Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: «Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?»

Więcej
Zamknij