Grzegorz Hawryłeczko OSB

Powrót do Ojca #3

Pismo Święte

Chrystus nie umarł za nas, gdy byliśmy doskonali, ale wtedy, gdy byliśmy pogrążeni w grzechu. Jezus nie wybrał Samarytanki wtedy, gdy była doskonała, ale wtedy, gdy kryła się ze swoimi niegodziwościami. My, którzy przychodzimy do kościoła, albo którzy przychodzimy do klasztoru, nie jesteśmy wezwani przez Boga dlatego, że jesteśmy doskonali…

Więcej

Powrót do Ojca #2

Pismo Święte

Nasze nawrócenie też będzie o tyle głębsze, bardziej przenikające do głębi serca, im bardziej będzie polegać na tym, że...

Więcej

Powrót do Ojca #1

Pismo Święte

Zwróćmy uwagę, ile trudu i wytrwałości kosztuje nas zrobienie tego, co dobre, ocalenie tego, co jest wartościowe w życiu, wytrwanie...

Więcej

Lectio divina / J 1,1–18

Pismo Święte

Jeżeli przez Słowo wszystko się stało, to oznacza, że pewne błędy trzeba wykluczyć. Prolog Janowy powstaje wtedy, kiedy tworzą się różne herezje w rodzaju gnostycyzmu, który głosi, że świat materialny jest skutkiem działania jakiegoś złego bóstwa, demiurga, że to co materialne jest zawsze wewnętrznie złe.

Więcej

“Jak dusza w ciele” – o miejscu i roli oblatów w świecie / konferencja 2

Duchowość monastyczna

Omówmy teraz cztery, znane nam praktyki życia benedyktyńskiego. Wybrałem takie praktyki, które dotyczą nie tylko mnichów, ale i...

Więcej

Apostoł Paweł głosicielem misterium Chrystusa wśród pogan

Pismo Święte

Gdy czytam ten fragment z Listu do Efezjan, to zawsze robi na mnie ogromne wrażenie, w jakim dziejowym momencie św. Paweł zaczyna swą...

Więcej

“Jak dusza w ciele” – o miejscu i roli oblatów w świecie / konferencja 1

Duchowość monastyczna

Dzisiaj świeccy nieraz spotykają się z obelgami z powodu grzechów duchownych. Nie brak tych, którzy nie mogą pojąć: jak można wciąż być w Kościele? Jak można współtworzyć tę organizację, która tuszowała skandale i ułatwiała niektórym bogacenie się?

Więcej

Bóg przychodzi dzisiaj, tutaj i teraz do każdego z nas…

Liturgia

Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma...

Więcej

Browar Benedyktynów Tynieckich

Historia

Mamy nadzieję, że działalność browaru kontraktowego pozwoli nam w perspektywie zebrać środki na budowę browaru rzemieślniczego na...

Więcej

IHS czy PAX?

Medalik św. Benedykta

Zastąpienie chrystogramu IHS słowem PAX nie wynika z żadnych antychrześcijańskich pobudek: wzór medalika, który popularyzujemy, powstał w opactwie Beuron w XIX w. jako nowy projekt, choć nawiązujący do wcześniejszych wzorów, z okazji rocznicy istnienia opactwa Monte Cassino.

Więcej
Zamknij