Grzegorz Hawryłeczko OSB

O trudnościach w modlitwie

Duchowość monastyczna

Zacznijmy od małego przykładu, który zaczerpnąłem z pewnej książki. Otóż autor tej książki pewnego dnia przechadzał się wśród pól i łąk — po obu stronach drogi były ogromne połacie niezabudowanego terenu.

Więcej

Powrót do Ojca #3

Pismo Święte

Chrystus nie umarł za nas, gdy byliśmy doskonali, ale wtedy, gdy byliśmy pogrążeni w grzechu. Jezus nie wybrał Samarytanki wtedy, gdy...

Więcej

Powrót do Ojca #2

Pismo Święte

Nasze nawrócenie też będzie o tyle głębsze, bardziej przenikające do głębi serca, im bardziej będzie polegać na tym, że...

Więcej

Powrót do Ojca #1

Pismo Święte

Zwróćmy uwagę, ile trudu i wytrwałości kosztuje nas zrobienie tego, co dobre, ocalenie tego, co jest wartościowe w życiu, wytrwanie w tym, co jest słuszną praktyką — a jak szybko działa w nas to, co jest złe, zwłaszcza pokusa. Wystarczy sobie przypomnieć wszystkie sceny kuszenia diabelskiego w Piśmie Świętym.

Więcej

Lectio divina / J 1,1–18

Pismo Święte

Jeżeli przez Słowo wszystko się stało, to oznacza, że pewne błędy trzeba wykluczyć. Prolog Janowy powstaje wtedy, kiedy tworzą...

Więcej

“Jak dusza w ciele” – o miejscu i roli oblatów w świecie / konferencja 2

Duchowość monastyczna

Omówmy teraz cztery, znane nam praktyki życia benedyktyńskiego. Wybrałem takie praktyki, które dotyczą nie tylko mnichów, ale i...

Więcej

Apostoł Paweł głosicielem misterium Chrystusa wśród pogan

Pismo Święte

Gdy czytam ten fragment z Listu do Efezjan, to zawsze robi na mnie ogromne wrażenie, w jakim dziejowym momencie św. Paweł zaczyna swą misję. Ten list jest pisany zaledwie na kilka lat przed zburzeniem Jerozolimy w roku 70.

Więcej

“Jak dusza w ciele” – o miejscu i roli oblatów w świecie / konferencja 1

Duchowość monastyczna

Dzisiaj świeccy nieraz spotykają się z obelgami z powodu grzechów duchownych. Nie brak tych, którzy nie mogą pojąć: jak można...

Więcej

Bóg przychodzi dzisiaj, tutaj i teraz do każdego z nas…

Liturgia

Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma...

Więcej

Browar Benedyktynów Tynieckich

Historia

Mamy nadzieję, że działalność browaru kontraktowego pozwoli nam w perspektywie zebrać środki na budowę browaru rzemieślniczego na terenie Tyńca — taki jest nasz cel. W międzyczasie kontynuujemy warzenie na cudzym sprzęcie. Ten czas wykorzystujemy na to, by więcej dowiedzieć się o procesie warzenia i o samym piwie.

Więcej
Zamknij