Tag: Grzegorz Hawryłeczko OSB

Módl się, jak potrafisz… Listy o modlitwie

Nowości i recenzje

Opat Chapman przez całe lata służył wielu ludziom poprzez rozmowy i korespondencję, dzieląc się swoim doświadczeniem relacji z Bogiem i umiejętnie ubogacając tych, którzy szukali u niego rady…

Więcej

Być sobą. Modlitwa z abba Ewagriuszem

Nowości i recenzje

Post, modlitwa i jałmużna – o tych formach każdy chrześcijanin słyszy od najmłodszych lat, z każdym Wielkim Postem podejmując...

Więcej
Zamknij