Tag: Grzegorz Hawryłeczko OSB

Modlitwa Jezusowa – wspólne dziedzictwo Kościołów

Nowości i recenzje

Modlitwa Jezusowa została ukształtowana na kolejnych etapach przez dwa ważne ośrodki wschodniego monastycyzmu – klasztor św. Katarzyny u stóp góry Synaj oraz przez monastyczną kongregację góry Atos.

Więcej

Tajemnica postu, czyli jak uporządkować swoje życie?

Nowości i recenzje

W okresie Wielkiego Postu chrześcijanie szukają odpowiedzi na pytanie – jak go przeżyć? Kościół u progu tego okresu wzywa do...

Więcej

Szelest Obecności

Nowości i recenzje

Jeżeli istnieje Bóg, nie można się nie modlić. Być może nie każdy uświadamia sobie ostrość, jaskrawość tego stwierdzenia....

Więcej

Hojne dary Nilu – historia egipskich mnichów

Nowości i recenzje

Rolę monastycyzmu egipskiego trudno przecenić — popularny pisarz prawosławny, Paul Evdokimov, ruch mniszy IV–V stulecia (a w istocie zapoczątkowany jeszcze wcześniej) uważa za kluczowy dla poznania ludzkiej kondycji duchowej…

Więcej

Starcy spod Gazy – manna ukryta

Nowości i recenzje

Święci Barsanufiusz i Jan Prorok to postaci pod wieloma względami niezwykłe; byli duchowymi przywódcami wspólnoty, lecz...

Więcej

„Rana miłości”, czyli pisma kartuzów

Nowości i recenzje

„Stat Crux dum volvitur orbis”, „niechaj stoi Krzyż, dopóki kręci się ziemia” – tak brzmi dewiza kartuzów. Różnie można...

Więcej

Poznawać przez miłość. O „Chmurze niewiedzy”

Nowości i recenzje

W XIV wieku powstał w Anglii traktat (anonimowego autora) poświęcony modlitwie — tekst o dużej sile oddziaływania, o czym świadczą liczne odniesienia do niego, mniej lub bardziej bezpośrednie, obecne na przestrzeni wieków w utworach innych klasyków duchowości.

Więcej

Módl się, jak potrafisz… Listy o modlitwie

Nowości i recenzje

Opat Chapman przez całe lata służył wielu ludziom poprzez rozmowy i korespondencję, dzieląc się swoim doświadczeniem relacji z...

Więcej

Być sobą. Modlitwa z abba Ewagriuszem

Nowości i recenzje

Post, modlitwa i jałmużna – o tych formach każdy chrześcijanin słyszy od najmłodszych lat, z każdym Wielkim Postem podejmując...

Więcej
Zamknij